Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.07.2018 - č. 103/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 155/2005 Sb., o způsobu...

Předpis č. 103/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 155/2005 Sb., o způsobu tvorby volacích značek, identifikačních čísel a kódů, jejich používání a o druzích radiokomunikačních služeb, pro které jsou vyžadovány

01.07.2018 - č. 107/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se...

Předpis č. 107/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2018 - č. 108/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 304/2012 Sb., o uznání ...

Předpis č. 108/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 304/2012 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků, ve znění vyhlášky č. 38/2016 Sb.

01.07.2018 - č. 109/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštn...

Předpis č. 109/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2018 - č. 111/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých pod...

Předpis č. 111/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.07.2018 - č. 112/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů,...

Předpis č. 112/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2018 - č. 211/2000 Sb. - Zákon o Státním fondu rozvoje bydlení - ve znění 111/2018 Sb.

Předpis č. 211/2000 Sb. - Zákon o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2018 - č. 155/2005 Sb. - Vyhláška o způsobu tvorby volacích značek, identifikačních č... - ve znění 103/2018 Sb.

Předpis č. 155/2005 Sb. - Vyhláška o způsobu tvorby volacích značek, identifikačních čísel a kódů, jejich používání a o druzích radiokomunikačních služeb, pro které jsou vyžadovány

01.07.2018 - č. 400/2011 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí zákon o občanských průkazech a z... - ve znění 107/2018 Sb.

Předpis č. 400/2011 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech

01.07.2018 - č. 304/2012 Sb. - Vyhláška o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních s... - ve znění 108/2018 Sb.

Předpis č. 304/2012 Sb. - Vyhláška o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků

01.07.2018 - č. 114/2018 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku ...

Předpis č. 114/2018 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)

01.07.2018 - č. 119/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 390/2017 Sb...

Předpis č. 119/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 390/2017 Sb., o použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích

01.07.2018 - č. 120/2018 Sb. - Vyhláška o stanovení formulářů žádosti o určení advokáta a f...

Předpis č. 120/2018 Sb. - Vyhláška o stanovení formulářů žádosti o určení advokáta a formuláře podnětu k poskytnutí jednorázové právní porady

01.07.2018 - č. 121/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti...

Předpis č. 121/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů

01.07.2018 - č. 122/2018 Sb. - Vyhláška o vzorech formulářů pro jednotlivé typy zájezdů a s...

Předpis č. 122/2018 Sb. - Vyhláška o vzorech formulářů pro jednotlivé typy zájezdů a spojených cestovních služeb

01.07.2018 - č. 177/1996 Sb. - Advokátní tarif - ve znění 121/2018 Sb.

Předpis č. 177/1996 Sb. - Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif)

01.07.2018 - č. 126/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb....

Předpis č. 126/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor

01.07.2018 - č. 129/2018 Sb. - Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úko...

Předpis č. 129/2018 Sb. - Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. prosince 2018

01.07.2018 - č. 128/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb....

Předpis č. 128/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády

01.07.2018 - č. 134/2018 Sb. - Vyhláška o stanovení formátu a struktury datové zprávy, její...

Předpis č. 134/2018 Sb. - Vyhláška o stanovení formátu a struktury datové zprávy, jejímž prostřednictvím sportovní organizace a žadatelé o podporu zapisují údaje do rejstříku, který slouží k vedení údajů o sportovních organizacích, sportovcích, trenérech a sportovních zařízeních

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422