Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.05.2018 - č. 50/2018 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Pískovna Erika...

Předpis č. 50/2018 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Pískovna Erika a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

01.05.2018 - č. 51/2018 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Břehyně – Pe...

Předpis č. 51/2018 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Břehyně – Pecopala a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

01.05.2018 - č. 52/2018 Sb. - Vyhláška o změně a zrušení některých právních předpisů o vyh...

Předpis č. 52/2018 Sb. - Vyhláška o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území

01.05.2018 - č. o4/c49/1988 Sb. - Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů - ve znění 52/2018 Sb.

Předpis č. o4/c49/1988 Sb. - Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

01.05.2018 - č. 71/2018 Sb. - Vyhláška o nastavitelných parametrech přerozdělování finančn...

Předpis č. 71/2018 Sb. - Vyhláška o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění pro rok 2019

27.04.2018 - č. 61/2018 Sb. - Vyhláška o seznamu nebezpečných chemických látek, směsí a pr...

Předpis č. 61/2018 Sb. - Vyhláška o seznamu nebezpečných chemických látek, směsí a prachů a podmínkách nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi a podmínkách výkonu činností spojených s nebezpečnou expozicí prachů

27.04.2018 - č. 69/2018 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí a odmítnutí vyslovení neústavnosti č...

Předpis č. 69/2018 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 27. února 2018 sp. zn. Pl. ÚS 15/17 ve věci návrhu na vyslovení neústavnosti části § 35ca zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 30. 6. 2017

č. o1/c35/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 66/2018 Sb.

Předpis č. o1/c35/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 66/2018 Sb.

č. 69/2018 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí a odmítnutí vyslovení neústavnosti části § 35ca č. 586/1992 Sb., o daních z ...

Předpis č. 69/2018 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 27. února 2018 sp. zn. Pl. ÚS 15/17 ve věci návrhu na vyslovení neústavnosti části § 35ca zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 30. 6. 2017

č. 68/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupn...

Předpis č. 68/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně

č. 67/2018 Sb. - Vyhláška o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti leg...

Předpis č. 67/2018 Sb. - Vyhláška o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

č. 70/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou ...

Předpis č. 70/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů

27.04.2018 - č. 70/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se...

Předpis č. 70/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů

č. 71/2018 Sb. - Vyhláška o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního poj...

Předpis č. 71/2018 Sb. - Vyhláška o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění pro rok 2019

27.04.2018 - č. 252/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a... - ve znění 70/2018 Sb.

Předpis č. 252/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody

21.04.2018 - č. 63/2018 Sb. - Nařízení vlády o zrušení některých nařízení vlády v oblasti ...

Předpis č. 63/2018 Sb. - Nařízení vlády o zrušení některých nařízení vlády v oblasti technických požadavků na výrobky

20.04.2018 - č. 64/2018 Sb. - Vyhláška o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro...

Předpis č. 64/2018 Sb. - Vyhláška o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování

č. 66/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územní...

Předpis č. 66/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb.

20.04.2018 - č. 66/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobn...

Předpis č. 66/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb.

20.04.2018 - č. 503/2006 Sb. - Vyhláška o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní... - ve znění 66/2018 Sb.

Předpis č. 503/2006 Sb. - Vyhláška o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413