Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.09.2018 - č. 160/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 282/2016 Sb., o požadav...

Předpis č. 160/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 282/2016 Sb., o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních

01.09.2018 - č. 161/2018 Sb. - Vyhláška o předkládání údajů o předpokládaných počtech pedag...

Předpis č. 161/2018 Sb. - Vyhláška o předkládání údajů o předpokládaných počtech pedagogických pracovníků a jejich platovém zařazení

01.09.2018 - č. 162/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení ...

Předpis č. 162/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů

01.09.2018 - č. 163/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém...

Předpis č. 163/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

01.09.2018 - č. 364/2005 Sb. - Vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení - ve znění 162/2018 Sb.

Předpis č. 364/2005 Sb. - Vyhláška o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení)

01.09.2018 - č. 282/2016 Sb. - Vyhláška o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná ... - ve znění 160/2018 Sb.

Předpis č. 282/2016 Sb. - Vyhláška o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních

01.09.2018 - č. 105/2008 Sb. - Vyhláška o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojens... - ve znění 155/2018 Sb.

Předpis č. 105/2008 Sb. - Vyhláška o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol

01.09.2018 - č. 74/2005 Sb. - Vyhláška o zájmovém vzdělávání - ve znění 163/2018 Sb.

Předpis č. 74/2005 Sb. - Vyhláška o zájmovém vzdělávání

01.09.2018 - č. 164/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 31/2010 Sb....

Předpis č. 164/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí

01.09.2018 - č. 166/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanove...

Předpis č. 166/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů

01.09.2018 - č. 31/2010 Sb. - Nařízení vlády o oborech specializačního vzdělávání a označe... - ve znění 164/2018 Sb.

Předpis č. 31/2010 Sb. - Nařízení vlády o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí

01.09.2018 - č. 167/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, ...

Předpis č. 167/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

01.09.2018 - č. 172/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzdu...

Předpis č. 172/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

01.09.2018 - č. 177/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 311/2013 Sb., o převodu vlast...

Předpis č. 177/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů

01.09.2018 - č. 311/2013 Sb. - Zákon o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým ... - ve znění 177/2018 Sb.

Předpis č. 311/2013 Sb. - Zákon o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů

01.09.2018 - č. 183/2018 Sb. - Vyhláška o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodop...

Předpis č. 183/2018 Sb. - Vyhláška o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu

01.09.2018 - č. 185/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony

Předpis č. 185/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony

01.09.2018 - č. 191/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém po...

Předpis č. 191/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů

01.09.2018 - č. 192/2018 Sb. - Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech ce...

Předpis č. 192/2018 Sb. - Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů

01.09.2018 - č. 187/2018 Sb. - Nařízení vlády o vyhlášení evropsky významných lokalit zařaz...

Předpis č. 187/2018 Sb. - Nařízení vlády o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413