Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 276/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

Předpis č. 276/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

č. 275/2018 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 300. výročí úmrtí Jana Brokoffa

Předpis č. 275/2018 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 300. výročí úmrtí Jana Brokoffa

č. 274/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanč...

Předpis č. 274/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb.

č. 273/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovní...

Předpis č. 273/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

č. 272/2018 Sb. - Vyhláška o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území

Předpis č. 272/2018 Sb. - Vyhláška o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území

č. 270/2018 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Železná hůrka a stanovení jejích bližších ochranných p...

Předpis č. 270/2018 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Železná hůrka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

č. 269/2018 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky V Jezírkách a stanovení jejích bližších ochranných pod...

Předpis č. 269/2018 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky V Jezírkách a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

č. 279/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2013 Sb., k provedení zákonného opatření Senátu o dani z na...

Předpis č. 279/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2013 Sb., k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění vyhlášky č. 127/2018 Sb.

č. 271/2018 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Rohová a stanovení jejích bližších ochranných podmín...

Předpis č. 271/2018 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Rohová a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

č. 278/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České ...

Předpis č. 278/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2019-2025, FIX %

01.12.2018 - č. 170/2018 Sb. - Zákon o distribuci pojištění a zajištění

Předpis č. 170/2018 Sb. - Zákon o distribuci pojištění a zajištění

01.12.2018 - č. 171/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetí...

Předpis č. 171/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o distribuci pojištění a zajištění

01.12.2018 - č. 173/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soud...

Předpis č. 173/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

01.12.2018 - č. 195/2018 Sb. - Vyhláška o odborné způsobilosti pro distribuci pojištění

Předpis č. 195/2018 Sb. - Vyhláška o odborné způsobilosti pro distribuci pojištění

01.12.2018 - č. 196/2018 Sb. - Vyhláška o žádostech podle zákona o distribuci pojištění a z...

Předpis č. 196/2018 Sb. - Vyhláška o žádostech podle zákona o distribuci pojištění a zajištění

01.12.2018 - č. 204/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné ...

Předpis č. 204/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky, ve znění pozdějších předpisů

01.12.2018 - č. 444/2005 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních fina... - ve znění 170/2018 Sb.

Předpis č. 444/2005 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

01.12.2018 - č. 296/2007 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způs... - ve znění 170/2018 Sb.

Předpis č. 296/2007 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím

01.12.2018 - č. 223/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetí... - ve znění 170/2018 Sb.

Předpis č. 223/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb

01.12.2018 - č. 227/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetí... - ve znění 170/2018 Sb.

Předpis č. 227/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419