Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 255/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tr...

Předpis č. 255/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza, ve znění pozdějších předpisů

č. 254/2018 Sb. - Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2019

Předpis č. 254/2018 Sb. - Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2019

č. 253/2018 Sb. - Vyhláška o požadavcích na extrakční rozpouštědla používaná při výrobě potravin

Předpis č. 253/2018 Sb. - Vyhláška o požadavcích na extrakční rozpouštědla používaná při výrobě potravin

č. 252/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv

Předpis č. 252/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv

č. 251/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravn...

Předpis č. 251/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

č. 250/2018 Sb. - Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2019

Předpis č. 250/2018 Sb. - Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2019

01.11.2018 - č. 58/2018 Sb. - Vyhláška o doplňcích stravy a složení potravin

Předpis č. 58/2018 Sb. - Vyhláška o doplňcích stravy a složení potravin

01.11.2018 - č. 176/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve...

Předpis č. 176/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

01.11.2018 - č. 205/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 228/2008 Sb., o registr...

Předpis č. 205/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 228/2008 Sb., o registraci léčivých přípravků, ve znění pozdějších předpisů

01.11.2018 - č. 228/2008 Sb. - Vyhláška o registraci léčivých přípravků - ve znění 205/2018 Sb.

Předpis č. 228/2008 Sb. - Vyhláška o registraci léčivých přípravků

01.11.2018 - č. 216/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanove...

Předpis č. 216/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů

01.11.2018 - č. 222/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštn...

Předpis č. 222/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

01.11.2018 - č. 232/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližšíc...

Předpis č. 232/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů

01.11.2018 - č. 234/2018 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového ro...

Předpis č. 234/2018 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí

01.11.2018 - č. 239/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 268...

Předpis č. 239/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 268/1999 Sb., kterou se pro účely výsluhových náležitostí stanoví, kdo je považován za výkonného letce a která služba je službou zvláštní povahy nebo zvláštního stupně nebezpečnosti, a postup při výplatě výsluhových náležitostí, ve znění pozdějších předpisů

01.11.2018 - č. 240/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 454/2002 Sb., kterou se...

Předpis č. 240/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 454/2002 Sb., kterou se stanoví doklady pro výběr, postup při výběru a vzor osobního dotazníku uchazeče o povolání do služebního poměru vojáka z povolání, ve znění vyhlášky č. 413/2009 Sb.

01.11.2018 - č. 244/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijíma...

Předpis č. 244/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 243/2017 Sb., a vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů

01.11.2018 - č. 268/1999 Sb. - Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se pro účely výsluhovýc... - ve znění 239/2018 Sb.

Předpis č. 268/1999 Sb. - Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se pro účely výsluhových náležitostí stanoví, kdo je považován za výkonného letce a která služba je službou zvláštní povahy nebo zvláštního stupně nebezpečnosti, a postup při výplatě výsluhových náležitostí

01.11.2018 - č. 454/2002 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví doklady pro výběr, postup při vý... - ve znění 240/2018 Sb.

Předpis č. 454/2002 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví doklady pro výběr, postup při výběru a vzor osobního dotazníku uchazeče o povolání do služebního poměru vojáka z povolání

01.11.2018 - č. 245/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb....

Předpis č. 245/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413