Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 6/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Předpis č. 6/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

č. 5/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, ve znění zákona č. 183/2017 Sb....

Předpis č. 5/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku

č. 4/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

Předpis č. 4/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

č. 3/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat...

Předpis č. 3/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů

č. 2/2019 Sb. - Vyhláška o evidenci krytých bloků

Předpis č. 2/2019 Sb. - Vyhláška o evidenci krytých bloků

č. 1/2019 Sb. - Nařízení vlády o oborech státní služby

Předpis č. 1/2019 Sb. - Nařízení vlády o oborech státní služby

04.01.2019 - č. 307/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ...

Předpis č. 307/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

04.01.2019 - č. 378/2005 Sb. - Zákon o podpoře výstavby družstevních bytů - ve znění 307/2018 Sb.

Předpis č. 378/2005 Sb. - Zákon o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení, a o změně zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, (zákon o podpoře výstavby družstevních bytů)

01.01.2019 - č. 314/2013 Sb. - Vyhláška o předkládání výkazů České národní bance osobami, k... - ve znění 217/2018 Sb.

Předpis č. 314/2013 Sb. - Vyhláška o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí

01.01.2019 - č. 358/2013 Sb. - Vyhláška o poskytování údajů z katastru nemovitostí - ve znění 256/2018 Sb.

Předpis č. 358/2013 Sb. - Vyhláška o poskytování údajů z katastru nemovitostí

01.01.2019 - č. 367/2013 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového ro... - ve znění 264/2018 Sb.

Předpis č. 367/2013 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí

01.01.2019 - č. 269/2018 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky V Jezírkách a ...

Předpis č. 269/2018 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky V Jezírkách a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

01.01.2019 - č. 270/2018 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Železná hůrka ...

Předpis č. 270/2018 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Železná hůrka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

01.01.2019 - č. 272/2018 Sb. - Vyhláška o změně a zrušení některých právních předpisů o vyh...

Předpis č. 272/2018 Sb. - Vyhláška o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území

01.01.2019 - č. 273/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb...

Předpis č. 273/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2019 - č. 274/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se...

Předpis č. 274/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb.

01.01.2019 - č. 277/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 389/2017 Sb., o stanove...

Předpis č. 277/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 389/2017 Sb., o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem

01.01.2019 - č. 271/2018 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Rohová a sta...

Předpis č. 271/2018 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Rohová a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

01.01.2019 - č. 279/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2013 Sb., k provede...

Předpis č. 279/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2013 Sb., k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění vyhlášky č. 127/2018 Sb.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422