Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.01.2019 - č. 321/2018 Sb. - Nařízení o úpravě náhrady

Předpis č. 321/2018 Sb. - Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)

01.01.2019 - č. 322/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 522/2005 Sb...

Předpis č. 322/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2019 - č. 323/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 244/2016 Sb...

Předpis č. 323/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 244/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky

01.01.2019 - č. 324/2018 Sb. - Nařízení vlády o výši úhrad za zkoušky lékařů, zubních lékař...

Předpis č. 324/2018 Sb. - Nařízení vlády o výši úhrad za zkoušky lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

01.01.2019 - č. 325/2018 Sb. - Nařízení vlády o výši úhrad za zkoušky zdravotnických pracov...

Předpis č. 325/2018 Sb. - Nařízení vlády o výši úhrad za zkoušky zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních

01.01.2019 - č. 236/1995 Sb. - Zákon o platu představitelů státní moci, státních orgánů a s... - ve znění 316/2018 Sb.

Předpis č. 236/1995 Sb. - Zákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu

01.01.2019 - č. 197/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytov... - ve znění 310/2018 Sb.

Předpis č. 197/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky

01.01.2019 - č. 244/2016 Sb. - Nařízení vlády k provedení některých ustanovení celního záko... - ve znění 323/2018 Sb.

Předpis č. 244/2016 Sb. - Nařízení vlády k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky

01.01.2019 - č. 300/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých...

Předpis č. 300/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění vyhlášky č. 58/2016 Sb.

01.01.2019 - č. 301/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se...

Předpis č. 301/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2019 - č. 3/2015 Sb. - Vyhláška o některých dokladech o vzdělání - ve znění 300/2018 Sb.

Předpis č. 3/2015 Sb. - Vyhláška o některých dokladech o vzdělání

01.01.2019 - č. 332/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb...

Předpis č. 332/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 263/2018 Sb.

01.01.2019 - č. 333/2018 Sb. - Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničn...

Předpis č. 333/2018 Sb. - Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

01.01.2019 - č. 334/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu...

Předpis č. 334/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů

01.01.2019 - č. 326/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidl...

Předpis č. 326/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění vyhlášky č. 416/2016 Sb.

01.01.2019 - č. 327/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 143/2012...

Předpis č. 327/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 143/2012 Sb., o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do povrchových vod

01.01.2019 - č. 328/2018 Sb. - Vyhláška o postupu pro určování znečištění odpadních vod, pr...

Předpis č. 328/2018 Sb. - Vyhláška o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových

01.01.2019 - č. 329/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočt...

Předpis č. 329/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2019 - č. 335/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a ...

Předpis č. 335/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

01.01.2019 - č. 336/2018 Sb. - Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2019

Předpis č. 336/2018 Sb. - Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413