Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.06.2019 - č. 259/2018 Sb. - Vyhláška o stanovení náležitostí a vzorů dokladů o specializ...

Předpis č. 259/2018 Sb. - Vyhláška o stanovení náležitostí a vzorů dokladů o specializačním vzdělání a některých dalších dokladů o vzdělání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

01.06.2019 - č. 10/2019 Sb. - Vyhláška o způsobu oznamování a zasílání informací a přenosu...

Předpis č. 10/2019 Sb. - Vyhláška o způsobu oznamování a zasílání informací a přenosu dat provozovatelem hazardních her, rozsahu přenášených dat a jiných technických parametrech přenosu dat

01.06.2019 - č. 31/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způs...

Předpis č. 31/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

01.06.2019 - č. 54/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodař...

Předpis č. 54/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů

01.06.2019 - č. 91/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb...

Předpis č. 91/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)

01.06.2019 - č. 95/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2017 Sb., o stanoven...

Předpis č. 95/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2017 Sb., o stanovení struktury a formátu oznámení podle zákona o střetu zájmů

01.06.2019 - č. 62/2001 Sb. - Vyhláška o hospodaření organizačních složek státu a státních... - ve znění 54/2019 Sb.

Předpis č. 62/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva financí o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu

01.06.2019 - č. 595/2006 Sb. - Nařízení vlády o způsobu výpočtu základní částky, která nesm... - ve znění 91/2019 Sb.

Předpis č. 595/2006 Sb. - Nařízení vlády o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)

01.06.2019 - č. 121/2019 Sb. - Vyhláška o materiálním vybavení a standardech výkonu funkce ...

Předpis č. 121/2019 Sb. - Vyhláška o materiálním vybavení a standardech výkonu funkce insolvenčního správce

01.06.2019 - č. 128/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 427/2008 Sb., o stanove...

Předpis č. 128/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 427/2008 Sb., o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony vykonávané v působnosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, ve znění pozdějších předpisů

01.06.2019 - č. 427/2008 Sb. - Vyhláška o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony vyk... - ve znění 128/2019 Sb.

Předpis č. 427/2008 Sb. - Vyhláška o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony vykonávané v působnosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv

01.06.2019 - č. 129/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 132/2015 Sb., o sazební...

Předpis č. 129/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 132/2015 Sb., o sazebníku náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly, ve znění vyhlášky č. 396/2016 Sb.

01.06.2019 - č. 130/2019 Sb. - Vyhláška o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs...

Předpis č. 130/2019 Sb. - Vyhláška o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem

01.06.2019 - č. 131/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 191/2017 Sb., o náležit...

Předpis č. 131/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 191/2017 Sb., o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů

01.06.2019 - č. 133/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 313/2007 Sb., o odměně ...

Předpis č. 133/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů, ve znění pozdějších předpisů

01.06.2019 - č. 313/2007 Sb. - Vyhláška o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho ho... - ve znění 133/2019 Sb.

Předpis č. 313/2007 Sb. - Vyhláška o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů

č. 134/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Předpis č. 134/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

č. 133/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho ...

Předpis č. 133/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů, ve znění pozdějších předpisů

29.05.2019 - č. 118/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 247...

Předpis č. 118/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb.

29.05.2019 - č. 247/2001 Sb. - Vyhláška o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany - ve znění 118/2019 Sb.

Předpis č. 247/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva vnitra o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422