Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.04.2019 - č. 242/2016 Sb. - Celní zákon - ve znění 80/2019 Sb.

Předpis č. 242/2016 Sb. - Zákon celní zákon

01.04.2019 - č. 187/2016 Sb. - Zákon o dani z hazardních her - ve znění 80/2019 Sb.

Předpis č. 187/2016 Sb. - Zákon o dani z hazardních her

01.04.2019 - č. 259/2012 Sb. - Vyhláška o podrobnostech výkonu spisové služby - ve znění 85/2019 Sb.

Předpis č. 259/2012 Sb. - Vyhláška o podrobnostech výkonu spisové služby

01.04.2019 - č. 210/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 321/2014 Sb., o rozsahu...

Předpis č. 210/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů

01.04.2019 - č. 5/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské č...

Předpis č. 5/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku

01.04.2019 - č. 7/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a je...

Předpis č. 7/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů

01.04.2019 - č. 26/2019 Sb. - Vyhláška o stanovení vyňatých účtů pro účely automatické vým...

Předpis č. 26/2019 Sb. - Vyhláška o stanovení vyňatých účtů pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní

01.04.2019 - č. 47/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních sl...

Předpis č. 47/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

01.04.2019 - č. 49/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svát...

Předpis č. 49/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů

01.04.2019 - č. 60/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 26/2005 Sb....

Předpis č. 60/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 26/2005 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Soutok-Tvrdonicko

01.04.2019 - č. 26/2005 Sb. - Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Soutok-Tvrdo... - ve znění 60/2019 Sb.

Předpis č. 26/2005 Sb. - Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Soutok-Tvrdonicko

01.04.2019 - č. 277/2013 Sb. - Zákon o směnárenské činnosti - ve znění 5/2019 Sb.

Předpis č. 277/2013 Sb. - Zákon o směnárenské činnosti

01.04.2019 - č. 321/2014 Sb. - Vyhláška o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďov... - ve znění 210/2018 Sb.

Předpis č. 321/2014 Sb. - Vyhláška o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů

29.03.2019 - č. 73/2019 Sb. - Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech farmaceutů

Předpis č. 73/2019 Sb. - Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech farmaceutů

č. 89/2019 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení čl. II bodů 2 a 3 zákona č. 196/2012 Sb., kterým se mění z...

Předpis č. 89/2019 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 12. února 2019 sp. zn. Pl. ÚS 21/17 ve věci návrhu na zrušení čl. II bodů 2 a 3 zákona č. 196/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

29.03.2019 - č. 89/2019 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení čl. II bodů 2 a 3 ...

Předpis č. 89/2019 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 12. února 2019 sp. zn. Pl. ÚS 21/17 ve věci návrhu na zrušení čl. II bodů 2 a 3 zákona č. 196/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

č. 88/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu tre...

Předpis č. 88/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů, ve znění pozdějších předpisů

č. 87/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2017 Sb., o výši a podmínkách odměňování odsouz...

Předpis č. 87/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2017 Sb., o výši a podmínkách odměňování odsouzených zařazených do práce ve výkonu trestu odnětí svobody

č. 86/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve z...

Předpis č. 86/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění vyhlášky č. 222/2014 Sb.

č. 85/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící zákon o archivnictví a spisové službě

Předpis č. 85/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící zákon o archivnictví a spisové službě

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413