Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

21.04.2021 - č. 165/2021 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladec...

Předpis č. 165/2021 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, ve znění pozdějších předpisů

21.04.2021 - č. 84/2005 Sb. - Vyhláška o nákladech na stravování a jejich úhradě v příspěv... - ve znění 165/2021 Sb.

Předpis č. 84/2005 Sb. - Vyhláška o nákladech na stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky

č. 167/2021 Sb. - Sdělení Národní rozpočtové rady o výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžní...

Předpis č. 167/2021 Sb. - Sdělení Národní rozpočtové rady o výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků při financování státního dluhu

č. 166/2021 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí

Předpis č. 166/2021 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí

č. 165/2021 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě ...

Předpis č. 165/2021 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, ve znění pozdějších předpisů

15.04.2021 - č. 151/2021 Sb. - Zákon o provádění zvláštních režimů v oblasti zahraničního o...

Předpis č. 151/2021 Sb. - Zákon o provádění zvláštních režimů v oblasti zahraničního obchodu

15.04.2021 - č. 158/2021 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2012 Sb., o ochraně...

Předpis č. 158/2021 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2012 Sb., o ochraně pokusných zvířat, ve znění vyhlášky č. 299/2014 Sb.

15.04.2021 - č. 156/2021 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 61/2011 Sb., o požadavc...

Předpis č. 156/2021 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 61/2011 Sb., o požadavcích na odběr vzorků, postupy a metody zkoušení osiva a sadby, ve znění pozdějších předpisů

15.04.2021 - č. 419/2012 Sb. - Vyhláška o ochraně pokusných zvířat - ve znění 158/2021 Sb.

Předpis č. 419/2012 Sb. - Vyhláška o ochraně pokusných zvířat

č. 164/2021 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

Předpis č. 164/2021 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

č. 163/2021 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 30/2017 Sb., k provedení zákona o centrální evidenci účtů

Předpis č. 163/2021 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 30/2017 Sb., k provedení zákona o centrální evidenci účtů

č. 162/2021 Sb. - Vyhláška o dovoleném výrobním provedení plynové zbraně a expanzní zbraně a o technických požadavcích...

Předpis č. 162/2021 Sb. - Vyhláška o dovoleném výrobním provedení plynové zbraně a expanzní zbraně a o technických požadavcích na plynové nábojky pro expanzní zbraně

10.04.2021 - č. 160/2021 Sb. - Zákon o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní s...

Předpis č. 160/2021 Sb. - Zákon o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2021

10.04.2021 - č. 161/2021 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na ...

Předpis č. 161/2021 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

č. 161/2021 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění po...

Předpis č. 161/2021 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

č. 160/2021 Sb. - Zákon o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie one...

Předpis č. 160/2021 Sb. - Zákon o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2021

č. 159/2021 Sb. - Vyhláška o veterinárních přípravcích a veterinárních technických prostředcích

Předpis č. 159/2021 Sb. - Vyhláška o veterinárních přípravcích a veterinárních technických prostředcích

č. 158/2021 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2012 Sb., o ochraně pokusných zvířat, ve znění vyhlášky č. ...

Předpis č. 158/2021 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2012 Sb., o ochraně pokusných zvířat, ve znění vyhlášky č. 299/2014 Sb.

č. 156/2021 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 61/2011 Sb., o požadavcích na odběr vzorků, postupy a metody zk...

Předpis č. 156/2021 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 61/2011 Sb., o požadavcích na odběr vzorků, postupy a metody zkoušení osiva a sadby, ve znění pozdějších předpisů

07.04.2021 - č. 157/2021 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 490/2020 Sb., kterou se...

Předpis č. 157/2021 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 490/2020 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413