Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

24.04.2019 - č. 110/2019 Sb. - Zákon o zpracování osobních údajů

Předpis č. 110/2019 Sb. - Zákon o zpracování osobních údajů

24.04.2019 - č. 257/2000 Sb. - Zákon o Probační a mediační službě - ve znění 111/2019 Sb.

Předpis č. 257/2000 Sb. - Zákon o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě)

24.04.2019 - č. 450/2001 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecn... - ve znění 110/2019 Sb.

Předpis č. 450/2001 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 320/2001 Sb., zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

24.04.2019 - č. 107/2002 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1996 Sb., o zpřístupnění ... - ve znění 110/2019 Sb.

Předpis č. 107/2002 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1996 Sb., o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti, a některé další zákony

24.04.2019 - č. 310/2002 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajo... - ve znění 110/2019 Sb.

Předpis č. 310/2002 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využití jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů

24.04.2019 - č. 517/2002 Sb. - Zákon, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústře... - ve znění 110/2019 Sb.

Předpis č. 517/2002 Sb. - Zákon, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy a mění některé zákony

24.04.2019 - č. 439/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobn... - ve znění 110/2019 Sb.

Předpis č. 439/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

24.04.2019 - č. 626/2004 Sb. - Zákon o změně některých zákonů v návaznosti na realizaci ref... - ve znění 110/2019 Sb.

Předpis č. 626/2004 Sb. - Zákon o změně některých zákonů v návaznosti na realizaci reformy veřejných financí v oblasti odměňování

24.04.2019 - č. 413/2005 Sb. - Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochra... - ve znění 110/2019 Sb.

Předpis č. 413/2005 Sb. - Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

24.04.2019 - č. 109/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetí... - ve znění 110/2019 Sb.

Předpis č. 109/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách

24.04.2019 - č. 264/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetí... - ve znění 110/2019 Sb.

Předpis č. 264/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce

24.04.2019 - č. 342/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí e... - ve znění 110/2019 Sb.

Předpis č. 342/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel a některé další zákony

24.04.2019 - č. 170/2007 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se vstupe... - ve znění 110/2019 Sb.

Předpis č. 170/2007 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se vstupem České republiky do schengenského prostoru

24.04.2019 - č. 341/2011 Sb. - Zákon o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně so... - ve znění 111/2019 Sb.

Předpis č. 341/2011 Sb. - Zákon o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů

24.04.2019 - č. 468/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronickýc... - ve znění 110/2019 Sb.

Předpis č. 468/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

24.04.2019 - č. 64/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetí... - ve znění 110/2019 Sb.

Předpis č. 64/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu

č. 109/2019 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků doplňovacích voleb do Sená...

Předpis č. 109/2019 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 24 Sídlo: Praha 9 konaných ve dnech 5. a 6. dubna 2019 (I. kolo) a ve dnech 12. a 13. dubna 2019 (II. kolo)

č. 108/2019 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí sestrojení prvního letounu českoslov...

Předpis č. 108/2019 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí sestrojení prvního letounu československé výroby Bohemia B-5

č. 107/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních k...

Předpis č. 107/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích

č. 106/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 245/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona

Předpis č. 106/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 245/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405