Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.09.2019 - č. 120/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 157/2005 Sb., o náležit...

Předpis č. 120/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 157/2005 Sb., o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, o rozsahu znalostí potřebných pro jednotlivé druhy odborné způsobilosti, o způsobu provádění zkoušek, o druzích průkazů odborné způsobilosti a době jejich platnosti

01.09.2019 - č. 171/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 265...

Předpis č. 171/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 265/1999 Sb., kterou se stanoví doba setrvání ve služebním poměru u vojáků z povolání, kteří se připravují k výkonu služby studiem, a výše úhrady, kterou lze na vojákovi z povolání požadovat, pokud nesplní dohodu, ve znění pozdějších předpisů

01.09.2019 - č. 265/1999 Sb. - Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se stanoví doba setrván... - ve znění 171/2019 Sb.

Předpis č. 265/1999 Sb. - Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se stanoví doba setrvání ve služebním poměru vojáků z povolání, kteří se připravují k výkonu služby studiem, a výše úhrady, kterou lze na vojákovi z povolání požadovat, pokud nesplní dohodu

01.09.2019 - č. 71/2005 Sb. - Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání - ve znění 70/2019 Sb.

Předpis č. 71/2005 Sb. - Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání

01.09.2019 - č. 157/2005 Sb. - Vyhláška o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání od... - ve znění 120/2019 Sb.

Předpis č. 157/2005 Sb. - Vyhláška o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, o rozsahu znalostí potřebných pro jednotlivé druhy odborné způsobilosti, o způsobu provádění zkoušek, o druzích průkazů odborné způsobilosti a době jejich platnosti

01.09.2019 - č. 190/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb....

Předpis č. 190/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 128/2018 Sb.

01.09.2019 - č. 192/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb....

Předpis č. 192/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů

01.09.2019 - č. 195/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb....

Předpis č. 195/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí

01.09.2019 - č. 196/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství

Předpis č. 196/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství

01.09.2019 - č. 75/2005 Sb. - Nařízení vlády o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé vý... - ve znění 195/2019 Sb.

Předpis č. 75/2005 Sb. - Nařízení vlády o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků

01.09.2019 - č. 199/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocen...

Předpis č. 199/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

01.09.2019 - č. 200/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobn...

Předpis č. 200/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

01.09.2019 - č. 203/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti ...

Předpis č. 203/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů

01.09.2019 - č. 94/2016 Sb. - Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů - ve znění 199/2019 Sb.

Předpis č. 94/2016 Sb. - Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

01.09.2019 - č. 211/2019 Sb. - Vyhláška o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených ...

Předpis č. 211/2019 Sb. - Vyhláška o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečných zvířat a podmínkách vydávání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k této činnosti

01.09.2019 - č. 218/2019 Sb. - Vyhláška o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stá...

Předpis č. 218/2019 Sb. - Vyhláška o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd

01.09.2019 - č. 219/2019 Sb. - Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech ce...

Předpis č. 219/2019 Sb. - Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů

01.09.2019 - č. 220/2019 Sb. - Nařízení vlády o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu n...

Předpis č. 220/2019 Sb. - Nařízení vlády o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze podat na zastupitelském úřadu

01.09.2019 - č. 16/2005 Sb. - Vyhláška o organizaci školního roku - ve znění 217/2019 Sb.

Předpis č. 16/2005 Sb. - Vyhláška o organizaci školního roku

01.09.2019 - č. 165/2018 Sb. - Vyhláška o obsahu a rozsahu kurzů komunikačních systémů nesl...

Předpis č. 165/2018 Sb. - Vyhláška o obsahu a rozsahu kurzů komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413