Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 321/2019 Sb. - Nařízení o úpravě náhrady

Předpis č. 321/2019 Sb. - Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů [nařízení o úpravě náhrady]

06.12.2019 - č. 308/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící...

Předpis č. 308/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza, ve znění pozdějších předpisů

č. 320/2019 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistickýc...

Předpis č. 320/2019 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků

č. 319/2019 Sb. - Vyhláška o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie

Předpis č. 319/2019 Sb. - Vyhláška o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie

01.12.2019 - č. 262/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o ...

Předpis č. 262/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.12.2019 - č. 265/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony

Předpis č. 265/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony

01.12.2019 - č. 283/2019 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Komorní hůrka ...

Předpis č. 283/2019 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Komorní hůrka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

01.12.2019 - č. 284/2019 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Váté písky a s...

Předpis č. 284/2019 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Váté písky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

01.12.2019 - č. 285/2019 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Větrníky a sta...

Předpis č. 285/2019 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Větrníky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

01.12.2019 - č. 286/2019 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Divoká Oslav...

Předpis č. 286/2019 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Divoká Oslava a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

01.12.2019 - č. 287/2019 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Chejlava a s...

Předpis č. 287/2019 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Chejlava a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

01.12.2019 - č. 288/2019 Sb. - Vyhláška o změně a zrušení některých právních předpisů o vyh...

Předpis č. 288/2019 Sb. - Vyhláška o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území

01.12.2019 - č. 291/2019 Sb. - Nařízení vlády o mimořádném pracovním vízu pro státní příslu...

Předpis č. 291/2019 Sb. - Nařízení vlády o mimořádném pracovním vízu pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví

01.12.2019 - č. 299/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 515/2004 Sb...

Předpis č. 299/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek, ve znění pozdějších předpisů

01.12.2019 - č. 305/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 437/2016 Sb., o podrobn...

Předpis č. 305/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 437/2016 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a změně vyhlášky č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady)

01.12.2019 - č. 307/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání...

Předpis č. 307/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění pozdějších předpisů

01.12.2019 - č. 515/2004 Sb. - Nařízení vlády o hmotné podpoře na vytváření nových pracovní... - ve znění 299/2019 Sb.

Předpis č. 515/2004 Sb. - Nařízení vlády o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek

01.12.2019 - č. 315/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastu...

Předpis č. 315/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

01.12.2019 - č. 201/1997 Sb. - Zákon o platu a některých dalších náležitostech státních zás... - ve znění 315/2019 Sb.

Předpis č. 201/1997 Sb. - Zákon o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů

01.12.2019 - č. 7/2002 Sb. - Zákon o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudníc... - ve znění 315/2019 Sb.

Předpis č. 7/2002 Sb. - Zákon o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422