Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.01.2020 - č. 170/2019 Sb. - Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Národního parku Česk...

Předpis č. 170/2019 Sb. - Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Národního parku České Švýcarsko

01.01.2020 - č. 208/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ...

Předpis č. 208/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů

01.01.2020 - č. 216/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípust...

Předpis č. 216/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2020 - č. 245/2019 Sb. - Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podl...

Předpis č. 245/2019 Sb. - Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2020

01.01.2020 - č. 248/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělává...

Předpis č. 248/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2020 - č. 259/2019 Sb. - Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Národního parku Pody...

Předpis č. 259/2019 Sb. - Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Národního parku Podyjí

01.01.2020 - č. 260/2019 Sb. - Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za ro...

Předpis č. 260/2019 Sb. - Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2020 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2020 a o zvýšení důchodů v roce 2020

01.01.2020 - č. 261/2019 Sb. - Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2020

Předpis č. 261/2019 Sb. - Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2020

01.01.2020 - č. 263/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecn...

Předpis č. 263/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2020 - č. 268/2019 Sb. - Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služe...

Předpis č. 268/2019 Sb. - Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2020

01.01.2020 - č. 269/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se...

Předpis č. 269/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2020 - č. 273/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 347/2016 Sb...

Předpis č. 273/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 347/2016 Sb., o sazbách poplatků na odbornou činnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

01.01.2020 - č. 274/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 397/2016 Sb., o požadav...

Předpis č. 274/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 397/2016 Sb., o požadavcích na mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje

01.01.2020 - č. 278/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních popl...

Předpis č. 278/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2020 - č. 293/2019 Sb. - Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2020

Předpis č. 293/2019 Sb. - Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2020

01.01.2020 - č. 300/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb...

Předpis č. 300/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2020 - č. 301/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastr...

Předpis č. 301/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění vyhlášky č. 87/2017 Sb.

01.01.2020 - č. 304/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavc...

Předpis č. 304/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2020 - č. 310/2019 Sb. - Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stra...

Předpis č. 310/2019 Sb. - Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2020

č. 356/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných...

Předpis č. 356/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422