Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 276/2021 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 257/2021 Sb., o použití peněžních prostředků Státní...

Předpis č. 276/2021 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 257/2021 Sb., o použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou dotace a úvěru na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou dne 24. června 2021, ve znění nařízení vlády č. 262/2021 Sb.

20.07.2021 - č. 53/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí e... - ve znění 269/2021 Sb.

Předpis č. 53/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel

č. 272/2021 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpis...

Předpis č. 272/2021 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů

č. 271/2021 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších před...

Předpis č. 271/2021 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů

č. 270/2021 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech

Předpis č. 270/2021 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech

č. 269/2021 Sb. - Zákon o občanských průkazech

Předpis č. 269/2021 Sb. - Zákon o občanských průkazech

17.07.2021 - č. 255/2021 Sb. - Nařízení vlády o provedení zákona o nakládání se zbraněmi v ...

Předpis č. 255/2021 Sb. - Nařízení vlády o provedení zákona o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky

č. 268/2021 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Předpis č. 268/2021 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

č. 267/2021 Sb. - Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2021, kterým se mění seznam zboží s regulovaný...

Předpis č. 267/2021 Sb. - Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2021, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2021

č. 266/2021 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění poz...

Předpis č. 266/2021 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů

10.07.2021 - č. 263/2021 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu k...

Předpis č. 263/2021 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů

09.07.2021 - č. 264/2021 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti...

Předpis č. 264/2021 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění pozdějších předpisů

č. 265/2021 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí, ve znění pozdějších...

Předpis č. 265/2021 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí, ve znění pozdějších předpisů

č. 264/2021 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu...

Předpis č. 264/2021 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění pozdějších předpisů

č. 263/2021 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění ...

Předpis č. 263/2021 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů

č. o1/c115/2021 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v částce 109/2021 Sb.

Předpis č. o1/c115/2021 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v částce 109/2021 Sb.

č. 261/2021 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci

Předpis č. 261/2021 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci

09.07.2021 - č. o1/c115/2021 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v částce ...

Předpis č. o1/c115/2021 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v částce 109/2021 Sb.

08.07.2021 - č. 262/2021 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 257/2021 Sb...

Předpis č. 262/2021 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 257/2021 Sb., o použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou dotace a úvěru na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou dne 24. června 2021

č. 262/2021 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 257/2021 Sb., o použití peněžních prostředků Státní...

Předpis č. 262/2021 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 257/2021 Sb., o použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou dotace a úvěru na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou dne 24. června 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422