01.07.2017 - č. 559/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských pr... - ve znění 250/2016 Sb.

Předpis č. 559/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějšícch předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

účinnost od: 01.07.2017

ve znění: č. 250/2016 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-559

--
RSS kanál zakonyprolidi.cz
Nová konsolidovaná znění starších předpisů
Legislativní novinky - Budoucí konsolidovaná znění předpisů s uvedením novel a datumu účinnosti.
Zakonyprolidi.cz
Aktuální verze (znění): https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-559