01.01.2018 - č. 502/2002 Sb. - Prováděcí vyhláška k účetnictví pro pojišťovny - ve znění 443/2017 Sb.

Předpis č. 502/2002 Sb. - Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami

účinnost od: 01.01.2018

ve znění: č. 443/2017 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-502

--
RSS kanál zakonyprolidi.cz
Nová konsolidovaná znění starších předpisů
Legislativní novinky - Budoucí konsolidovaná znění předpisů s uvedením novel a datumu účinnosti.
Zakonyprolidi.cz
Aktuální verze (znění): https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-502