01.01.2018 - č. 443/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se...

Předpis č. 443/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, ve znění pozdějších předpisů

účinnost od: 01.01.2018

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-443/zneni-20180101

--
RSS kanál zakonyprolidi.cz
Předpisy nabývající účinnosti v rámci zvoleného měsíce
Legislativní novinky - Seznam nových předpisů, které brzy nabydou účinnosti.
Zakonyprolidi.cz
Aktuální verze (znění): https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-443/zneni-20180101