01.01.2015 - č. 500/2002 Sb. - Prováděcí vyhláška k podvojnému účetnictví pro podnikatele - ve znění 293/2014 Sb.

Předpis č. 500/2002 Sb. - Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví

účinnost od: 01.01.2015

ve znění: č. 293/2014 Sb.

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-500

--
RSS kanál zakonyprolidi.cz
Nová konsolidovaná znění Sbírky zákonů ČR
Legislativní novinky - Budoucí konsolidovaná znění předpisů s uvedením novel a datumu účinnosti.
Zakonyprolidi.cz
Aktuální verze (znění): http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-500