Zakony-komentare.cz

Vítáme Vás na našem novém e-shopu zakony-komentare.cz. , aktuální nabídku najdete na našem novém e-shopu www.alescenek.cz .

Jedná se o specializovaný internetový obchod na právnickou literaturu. Najdete tu odborné publikace zabývající se problematikou nového občanského zákoníku České republiky, který přichází v platnost od 1. ledna 2014 (jeho úplné znění najdete zde - ÚZ č.900 Nový občanský zákoník 2014). Nabízíme Vám několik desítek publikací týkajících se nového zákoníku, které zahrnují nový občanský zákon ve srovnání s původní úpravou, komentář k zákonu, změny v občanském zákoníku, občanské právo hmotné, občanský soudní řád apod. Komentář k novému občanskému zákoníku 2014 by měl být nedílnou součástí vybavení každé, nejen právnické firmy.

Jeden z pilířů reformy občanského práva představuje zákon o obchodních korporacích (společnostech), který přichází v platnost také od 1.1.2014. Tato reforma se dotkne všech obchodních společností, resp. všech právnických osob. Z toho důvodu nabízíme několik titulů, které Vám , ať už jste živnostník nebo majitel firmy, pomohou zorientovat se ve všech změnách, které s sebou nový zákon o obchodních korporacích přináší. K dispozici je úplné znění (ÚZ č.901 Zákon o obchodních korporacích) a rozsáhlý Komentář k zákonu o obchodních korporacích za exkluzivní cenu.

Mezi nejhledanější odborné publikace na internetu v současné době patří: Nový občanský zákoník 2014, Zákon o obchodních korporacích a jeho komentář 2014.

V neposlední řadě Vám nabízíme ostatní úplná znění zákonů (tzv. ÚZ), souvisejících s reformou občanského (civilního) práva, v této kategorii najdete správní řád, živnostenský zákon, veřejné rejstříky, katastr nemovitostí, zákoník práce a další zákony po rekodifikaci 2014.


Přejeme Vám příjemné nakupování!

Aktuálně v zákonech ČR

č. 181/2021 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 226/2019 Sb., o zdravotní způsobilosti ke službě v bezpečnostní...

Předpis č. 181/2021 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 226/2019 Sb., o zdravotní způsobilosti ke službě v bezpečnostních sborech

č. 180/2021 Sb. - Vyhláška o náležitostech formulářů k evidenci skutečných majitelů a o změně souvisejících vyhlášek

Předpis č. 180/2021 Sb. - Vyhláška o náležitostech formulářů k evidenci skutečných majitelů a o změně souvisejících vyhlášek

01.05.2021 - č. 34/2021 Sb. - Zákon o prověřování zahraničních investic

Předpis č. 34/2021 Sb. - Zákon o prověřování zahraničních investic a o změně souvisejících zákonů (zákon o prověřování zahraničních investic)

01.05.2021 - č. 177/2021 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v obla...

Předpis č. 177/2021 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti zemědělství v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 v roce 2021

01.05.2021 - č. 178/2021 Sb. - Nařízení vlády o stanovení vzoru formuláře žádosti o povolen...

Předpis č. 178/2021 Sb. - Nařízení vlády o stanovení vzoru formuláře žádosti o povolení zahraniční investice a návrhu na konzultaci

01.05.2021 - č. 179/2021 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 39/2012 Sb., o dispenzá...

Předpis č. 179/2021 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 39/2012 Sb., o dispenzární péči, ve znění vyhlášky č. 318/2016 Sb.

Více aktuálních zpráv...

Soubor zákonů. Správní právo - Stav ke dni 8.9.2017

Soubor zákonů. Správní právo - Stav ke dni 8.9.2017

Naše cena: 500,00 Kč
Běžná cena: 500,00 Kč

DETAIL

Soubor zákonů. Ústavní právo - Stav ke dni 25.10.2017

Soubor zákonů. Ústavní právo - Stav ke dni 25.10.2017
Kolektiv autorů

Naše cena: 600,00 Kč
Běžná cena: 600,00 Kč

DETAIL

Občanský zákoník. Komentář

Občanský zákoník. Komentář
Petrov, Výtisk, Beran a kolektiv

Naše cena: 4 990,00 Kč
Běžná cena: 4 990,00 Kč

DETAIL