Občanský zákoník, zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchod. korporacích), 3. vyd.

Autor
NakladatelAnag
Rok vydání2014
Počet stran912
Místo vydáníOlomouc
ISBN/EAN978-80-7263-855-0
Dostupnostskladem

Naše cena: 314,70 Kč
Cena bez DPH 286,09 Kč

ks

Popis

3. vydání: Přinášíme nové vydání úplného znění tří zcela nových základních občanskoprávních a obchodněprávních předpisů, které nabyly účinnosti dnem 1. 1. 2014 – nového občanského zákoníku, zákona o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích) a zákona o mezinárodním právu soukromém. Nejdůležitější změny v soukromém právu Nový občanský zákoník 2014 přináší řadu změn ve všech oblastech – obecné části, rodinném právu, věcných právech, smluvním právu či v náhradě škody. Zavádí se nové instituty (právní jednání, právo stavby aj.), dochází ke změnám v pojetí některých stávajících institutů (věci, nemovitosti, kontraktačního procesu aj.). Velký význam mají rovněž přechodná ustanovení nového občanského zákoníku. S účinností k 1. 1. 2014 dochází k podstatným změnám rovněž v právu obchodním. Současný obchodní zákoník je zrušen a nahrazený zcela novým právním předpisem. Mění se systematika tohoto právního předpisu, zavedeny jsou nové právní instituty potřebné pro obchodní praxi, zdůrazňuje se soukromoprávní povaha obchodního práva a jeho vazba na nový občanský zákoník, protože úpravu většiny situací řešených dosud obchodním zákoníkem převzal nový občanský zákoník. Mění se také mezinárodní právo soukromé. V rámci celkové rekodifikace soukromého práva dochází s účinností od 1. 1. 2014 také k nové úpravě mezinárodního práva soukromého. Přehledné zpracování úplných znění. K lepší orientaci v nových zákonech čtenáři pomůže podrobný obsah či odkazy po stranách knihy. Prováděcí a související zvláštní právní předpisy 3. vydání knihy je doplněno o prováděcí právní předpisy k novým zákonům a rovněž jsou uvedeny v knize zvláštní právní předpisy.