ÚZ č.1214 Občanský soudní řád

ÚZ č.1214 Občanský soudní řád

Kolektiv autorů
Publikace obsahuje soubor předpisů regulujících výkon právnických profesí a dále činnost znalců a tlumočníků.

Běžná cena: 197,00 Kč

Naše cena: 197,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1215 Živnostenské podnikání

ÚZ č.1215 Živnostenské podnikání

Kolektiv autorů
Od posledního vydání došlo k několika změnám, z nichž zásadní je novela živnostenského zákona účinná od září 2017 (71 změn a doplnění) a změna nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností. Publikace dále obsahuje aktuální znění zákona o podnikání v oblasti cestovního ruchu, zákona o podpoře malého a středního podnikání, zákona o uznávání odborné kvalifikace, zákona o omezení provozu zastaváren, zákona o prodejní době, a některé další předpisy – celkem 11 právních předpisů v aktuálním znění.

Běžná cena: 119,00 Kč

Naše cena: 119,00 Kč

DETAIL
Soubor zákonů. Krizová legislativa - Účinnost všech zákonů ke dni 31.8.2016

Soubor zákonů. Krizová legislativa - Účinnost všech zákonů ke dni 31.8.2016

Soubor zákonů „Krizová legislativa“ zahrnuje systematicky sestavené právní předpisy, které se dotýkají bezpečnosti státu ve vztahu ke čtyřem základním zákonům: krizovému zákonu, zákonu o integrovaném záchranném systému, zákonu o požární ochraně a zákonu o Hasičském záchranném sboru České republiky. Vše je zastřešeno ústavním pořádkem České republiky, tedy zejména zákonem o bezpečnosti České republiky.

Běžná cena: 300,00 Kč

Naše cena: 300,00 Kč

DETAIL
Nový občanský zákoník pro podnikání

Nový občanský zákoník pro podnikání

Pro firmy a pro podnikatele se 1. ledna 2014 změnil celkvoý koncept obchodních vztahů - zrušen byl obchodní zákoník a větší část úpravy byla přesunuta do občanského zákoníku, který nyní, mimo jiné, upravuje vztahy mezi podnikateli a spotřebiteli, mezi podnikateli navzájem, nájmy, podmínky v e-shopech, vedení účtů, rodinné závody, korporace a mnoho dalších oblastí.

Běžná cena: 139,00 Kč

Naše cena: 139,00 Kč

DETAIL
Občanský zákoník, zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchod. korporacích), 3. vyd.

Občanský zákoník, zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchod. korporacích), 3. vyd.

Přinášíme nové vydání úplného znění tří zcela nových základních občanskoprávních a obchodněprávních předpisů, které nabyly účinnosti dnem 1. 1. 2014 – nového občanského zákoníku, zákona o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích) a zákona o mezinárodním právu soukromém.

Běžná cena: 314,70 Kč

Naše cena: 314,70 Kč

DETAIL
ÚZ č.1229 Obce, kraje, hl. město Praha

ÚZ č.1229 Obce, kraje, hl. město Praha

Kolektiv autorů
Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od čtyř kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných celků, obecní policie, ostatní předpisy.