ÚZ č.1168 Hazardní hry, Daň z hazardních her 2017

ÚZ č.1168 Hazardní hry, Daň z hazardních her 2017

Kolektiv autorů
Publikace obsahuje nové předpisy regulující hazardní hry – zákon o hazardních hrách a zákon o dani z hazardních her.

Běžná cena: 59,00 Kč

Naše cena: 59,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1169 Občanský zákoník 2017

ÚZ č.1169 Občanský zákoník 2017

Kolektiv autorů
Po třech letech existence byly v občanském zákoníku provedeny první změny; tyto změn jsou v textu vyznačeny tučně; protože změny nabývají účinnosti postupně, je u každé z nich uvedeno datum konkrétní účinnosti.

Běžná cena: 139,00 Kč

Naše cena: 139,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1171 Obchodní korporace 2017

ÚZ č.1171 Obchodní korporace 2017

Kolektiv autorů
Publikace obsahuje novelizovaný zákon o obchodních korporacích s podrobným rejstříkem a novelizovaný zákon o státním podniku.

Běžná cena: 125,00 Kč

Naše cena: 125,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1186 Zahraniční obchod 2017

ÚZ č.1186 Zahraniční obchod 2017

Kolektiv autorů
Publikace zahrnuje soubor 23 aktualizovaných předpisů v platném znění, které upravují vývozní a dovozní licence, pojišťování a financování vývozu, mezinárodní koupi zboží, obchod s vojenským materiálem, chemickými zbraněmi, s předměty kulturní hodnoty a s ohroženými druhy živočichů a rostlin; dále mezinárodní kontrolní režimy, ochranu tuzemského trhu, nakládání se surovými diamanty.

Běžná cena: 149,00 Kč

Naše cena: 149,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1197 Energetika 2017

ÚZ č.1197 Energetika 2017

Kolektiv autorů
Publikace obsahuje tři nosné zákony z oblasti energetiky – energetický zákon, zákon o hospodaření energií a zákon o podporovaných zdrojích energie; k těmto zákonům, z nichž některé byly od minulého vydání změněny, jsou v publikaci zařazeny nejpoužívanější vyhlášky – ostatní vyhlášky a nařízení vlády jsou k dispozici zdarma.

Běžná cena: 289,00 Kč

Naše cena: 289,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1198 Státní služba 2017

ÚZ č.1198 Státní služba 2017

Kolektiv autorů
Publikace obsahuje kompletní soubor předpisů regulujících státní službu. Zákon o státní službě byl novelizován k 1. 6. 2017 (93 změn a doplnění) a k 1. 7. 2017 (21) – všechny změny jsou vyznačenu tučně.

Běžná cena: 69,00 Kč

Naše cena: 69,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1213 Soudy a soudci, Advokáti

ÚZ č.1213 Soudy a soudci, Advokáti

Kolektiv autorů
Publikace obsahuje soubor předpisů regulujících výkon právnických profesí a dále činnost znalců a tlumočníků.

Běžná cena: 113,00 Kč

Naše cena: 113,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1205 Rodinné právo 2017

ÚZ č.1205 Rodinné právo 2017

V publikaci najdete aktuální znění 18 předpisů rozdělených do 4 kapitol: rodinné právo, sociálně-právní ochrana dětí, mezinárodněprávní ochrana dítěte a rodiny, a registrované partnerství.

Běžná cena: 89,00 Kč

Naše cena: 89,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1204 Celní předpisy

ÚZ č.1204 Celní předpisy

Kolektiv autorů
Publikace obsahuje kompletní soubor zákonů upravujících celní oblast – celní zákon, zákon o Celní správě ČR a zákon o působnosti orgánů Celní správy ČR v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví.

Běžná cena: 79,00 Kč

Naše cena: 79,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1209 Ochrana osobních údajů (GDPR)

ÚZ č.1209 Ochrana osobních údajů (GDPR)

Kolektiv autorů
Nové téma edice ÚZ obsahuje soubor právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů, a to z pohledu současnosti i budoucnosti.

Běžná cena: 65,00 Kč

Naše cena: 65,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1210 Vnitřní správa

ÚZ č.1210 Vnitřní správa

Kolektiv autorů
Publikace je rozdělena do tří kapitol: osobní stav obyvatelstva (občanské průkazy, cestovní doklady, matriky, evidence obyvatel, státní občanství), shromažďovací právo, a ostatní předpisy (zákon o ověřování).

Běžná cena: 99,00 Kč

Naše cena: 99,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1212 Informace, eGovernment

ÚZ č.1212 Informace, eGovernment

Kolektiv autorů
Publikace obsahuje 23 předpisů v aktuálním znění. Předpisy jsou rozděleny do tří kapitol: Svobodný přístup k informacím, Informatika (elektronické komunikace, služby vytvářející důvěru pro elektronické komunikace) a eGovernment (elektronické úkony a automatická konverze dokumentů, základní registry, informační systémy veřejné správy, kybernetická bezpečnost, elektronická identifikace).

Běžná cena: 129,00 Kč

Naše cena: 129,00 Kč

DETAIL