Warning: scandir(): open_basedir restriction in effect. File(/var/www/vhosts/czechproject.cz/zakony-komentare.cz/SYS/data/filtr/) is not within the allowed path(s): (/var/www/vhosts/czechproject.cz/:/tmp/) in /var/www/vhosts/czechproject.cz/zakony-komentare.cz/SYS/classes/402_jFiltr.php on line 159

Warning: scandir(/var/www/vhosts/czechproject.cz/zakony-komentare.cz/SYS/data/filtr/): failed to open dir: Operation not permitted in /var/www/vhosts/czechproject.cz/zakony-komentare.cz/SYS/classes/402_jFiltr.php on line 159

Warning: scandir(): (errno 1): Operation not permitted in /var/www/vhosts/czechproject.cz/zakony-komentare.cz/SYS/classes/402_jFiltr.php on line 159
Úplná znění zákonů - Zákony-komentáře.cz
ÚZ č.1211 Školství

ÚZ č.1211 Školství

Kolektiv autorů
Celkem 45 předpisů v aktuálním znění je rozděleno do 4 kapitol: regionální školství (školský zákon vč. všech prováděcích předpisů, zákon o poskytování dotací; uznávání výsledků dalšího vzdělávání); pedagogičtí pracovníci; vysoké školství; ústavní a ochranná výchova a preventivně výchovná péče.

Běžná cena: 269,00 Kč

Naše cena: 269,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1219 Doprava, přeprava, pozemní komunikace, dráhy

ÚZ č.1219 Doprava, přeprava, pozemní komunikace, dráhy

Kolektiv autorů

Soubor 19 předpisů rozdělených do 4 kapitol: silniční doprava; pozemní komunikace; veřejná přeprava cestujících; dráhy. K velkým změnám dochází u zákona o silniční dopravě (115 změn a doplnění) a u zákona o pozemních komunikacích (22 změn a doplnění od 1. 1. 2018).

Běžná cena: 149,00 Kč

Naše cena: 149,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1218 Ochrana spotřebitele

ÚZ č.1218 Ochrana spotřebitele

Kolektiv autorů

Soubor zákonů a dalších právních předpisů v aktuálním znění – zákon o ochraně spotřebitele, významně novelizovaný zákon o České obchodní inspekci (vstup do kontrolovaných prostor, kontrola internetového prodeje, kontrolní nákupy, povinnosti prodávajících), změněný zákon o potravinách a tabákových výrobcích, zákon o technických požadavcích na výrobky, zákon o obecné bezpečnosti výrobků. Publikace obsahuje také příslušné prováděcí předpisy.

Běžná cena: 99,00 Kč

Naše cena: 99,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1227 Bezpečnost a ochrana

ÚZ č.1227 Bezpečnost a ochrana

Kolektiv autorů
Publikace obsahuje aktuální znění zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, vybraná ustanovení zákoníku práce, zákona o hornické činnosti a dalších 26 prováděcích předpisů.

Běžná cena: 185,00 Kč

Naše cena: 185,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1226 Krizové řízení

ÚZ č.1226 Krizové řízení

Kolektiv autorů
Publikace obsahuje aktuální znění zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, vybraná ustanovení zákoníku práce, zákona o hornické činnosti a dalších 26 prováděcích předpisů.

Běžná cena: 165,00 Kč

Naše cena: 165,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1220 Sociální zabezpečení

ÚZ č.1220 Sociální zabezpečení

Kolektiv autorů

Publikace obsahuje 13 předpisů rozdělené do těchto kapitol: státní sociální podpora, dávky pro osoby se zdravotním postižením, sociální služby, pomoc v hmotné nouzi, životní a existenční minimum.

Běžná cena: 127,00 Kč

Naše cena: 127,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1224 Daňový řád

ÚZ č.1224 Daňový řád

Od minulého vydání, které obsahovalo zásadní novelu daňového řádu k 1. 7. 2017, se podstatně změnil zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a zákon o omezení plateb v hotovosti.

Běžná cena: 119,00 Kč

Naše cena: 119,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1223 Životní prostředí

ÚZ č.1223 Životní prostředí

Kolektiv autorů
Publikace obsahuje aktuální znění 28 zákonů, které jsou rozděleny do 14 kapitol: obecně závazné právní předpisy (zákon o životním prostředí, o právu na informace, o inspekci); vodní hospodářství; ochrana ovzduší, přírody a krajiny; ochrana zemědělského půdního fondu a horninového prostředí; odpadové hospodářství a obaly; posuzování vlivů na životní prostředí; nakládání s chemickými látkami a s geneticky modifikovanými organismy a produkty; prevence závažných havárií; integrovaná prevence znečišťování; ukládání oxidu uhličitého.

Běžná cena: 319,00 Kč

Naše cena: 319,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1222 Cenné papíry

ÚZ č.1222 Cenné papíry

Kolektiv autorů

Publikace obsahuje předpisy rozdělené do šesti kapitol: cenné papíry, dohled nad kapitálovým trhem, podnikání na kapitálovém trhu, investiční společnosti a investiční fondy, komoditní burzy, seznam dalších relevantních předpisů.

Běžná cena: 349,00 Kč

Naše cena: 349,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1221 Pracovněprávní předpisy

ÚZ č.1221 Pracovněprávní předpisy

Kolektiv autorů

Publikace obsahuje soubor úplných znění 45 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce a některé související předpisy (pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, pojištění odpovědnosti zaměstnavatele), dále zaměstnanost, odbory, kolektivní vyjednávání, platební neschopnost, inspekce práce.

Běžná cena: 117,00 Kč

Naše cena: 117,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.902 Převodové tabulky a rejstříky

ÚZ č.902 Převodové tabulky a rejstříky

Kolektiv autorů
Nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a zákon o mezinárodním právu soukromém zásadně změní dosavadní právní úpravu celé soukromoprávní sféry.

Běžná cena: 65,00 Kč

Naše cena: 65,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1169 Občanský zákoník 2017

ÚZ č.1169 Občanský zákoník 2017

Kolektiv autorů
Po třech letech existence byly v občanském zákoníku provedeny první změny; tyto změn jsou v textu vyznačeny tučně; protože změny nabývají účinnosti postupně, je u každé z nich uvedeno datum konkrétní účinnosti.

Běžná cena: 139,00 Kč

Naše cena: 139,00 Kč

DETAIL