Warning: scandir(): open_basedir restriction in effect. File(/var/www/vhosts/czechproject.cz/zakony-komentare.cz/SYS/data/filtr/) is not within the allowed path(s): (/var/www/vhosts/czechproject.cz/:/tmp/) in /var/www/vhosts/czechproject.cz/zakony-komentare.cz/SYS/classes/402_jFiltr.php on line 159

Warning: scandir(/var/www/vhosts/czechproject.cz/zakony-komentare.cz/SYS/data/filtr/): failed to open dir: Operation not permitted in /var/www/vhosts/czechproject.cz/zakony-komentare.cz/SYS/classes/402_jFiltr.php on line 159

Warning: scandir(): (errno 1): Operation not permitted in /var/www/vhosts/czechproject.cz/zakony-komentare.cz/SYS/classes/402_jFiltr.php on line 159
Úplná znění zákonů - Zákony-komentáře.cz
ÚZ č.1244 Účetnictví podnikatelů

ÚZ č.1244 Účetnictví podnikatelů

Kolektiv autorů
Publikace obsahuje kompletní soubor předpisů pro účetnictví podnikatelů – zákon o účetnictví, účetní vyhlášku a 23 Českých účetních standardů.

Běžná cena: 93,00 Kč

Naše cena: 93,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1246 Sociální pojištění

ÚZ č.1246 Sociální pojištění

Kolektiv autorů
Publikace obsahuje 37 předpisů, které jsou rozděleny do čtyř kapitol: pojistné na sociální zabezpečení, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, organizace a provádění sociálního zabezpečení.

Běžná cena: 169,00 Kč

Naše cena: 169,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1247 Oceňování

ÚZ č.1247 Oceňování

Kolektiv autorů
Tato publikace obsahuje zákon o oceňování majetku a oceňovací vyhlášku, jejímž předmětem jsou podrobná pravidla pro oceňování pozemků, staveb (budovy, haly, rodinné domy, rekreační a zahrádkářské chaty, chalupy, inženýrské stavby, bytové jednotky, garáže a další), oceňování práva stavby, trvalých porostů a oceňování majetkových práv (průmyslové vlastnictví, práva související s autorským právem).

Běžná cena: 135,00 Kč

Naše cena: 135,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1248 Veřejné zakázky

ÚZ č.1248 Veřejné zakázky

Kolektiv autorů
Publikace obsahuje kompletní soubor předpisů z oblasti veřejných zakázek.

Běžná cena: 108,00 Kč

Naše cena: 108,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1249 Předpisy související s NOZ

ÚZ č.1249 Předpisy související s NOZ

Kolektiv autorů
S občanským zákoníkem souvisí několik dalších zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které jsou obsahem této samostatné publikace edice ÚZ.

Běžná cena: 69,00 Kč

Naše cena: 69,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1250 Účetnictví veřejného sektoru

ÚZ č.1250 Účetnictví veřejného sektoru

Kolektiv autorů
Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů regulujících účetnictví veřejných institucí.

Běžná cena: 149,00 Kč

Naše cena: 149,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1251 Rozpočet a financování

ÚZ č.1251 Rozpočet a financování

Kolektiv autorů
Publikace obsahuje soubor 26 předpisů, kterými se řídí finanční veřejných institucí. Klíčovými předpisy jsou zákon o rozpočtových pravidlech a zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů podle stavu k 1. 1. 2018.

Běžná cena: 149,00 Kč

Naše cena: 149,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1252 Účetnictví nevýdělečných organizací 2018

ÚZ č.1252 Účetnictví nevýdělečných organizací 2018

Kolektiv autorů
Publikace obsahuje úplné znění zákona o účetnictví novelizovaného k 1. 7. 2017 a k 1. 1. 2018 (1 změna), účetní vyhlášku a účetní standardy pro na účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, tj. politické strany, občanská sdružení, církve, obecně prospěšné společnosti, nadace, společenství vlastníků jednotek aj.

Běžná cena: 69,00 Kč

Naše cena: 69,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1253 České účetní standardy

ÚZ č.1253 České účetní standardy

Kolektiv autorů
Publikace obsahuje 47 aktuálních Českých účetních standardů (ČÚS) rozdělených do tří kapitol: ČÚS pro podnikatele, ČÚS pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání a ČÚS pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., tzn. pro územní samosprávné celky, organizační složky státu, svazky obcí, příspěvkové organizace, fondy, regionální rady soudržnosti a další.

Běžná cena: 99,00 Kč

Naše cena: 99,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1258 Katastr nemovitostí, Zeměměřictví, Pozemkové úpravy a úřady

ÚZ č.1258 Katastr nemovitostí, Zeměměřictví, Pozemkové úpravy a úřady

Kolektiv autorů
Publikace obsahuje aktuální texty celkem 15 právních předpisů, které jsou rozděleny do tří kapitol – katastr nemovitostí, zeměměřictví a pozemkové úpravy, úřady.

Běžná cena: 129,00 Kč

Naše cena: 129,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1217 Insolvence, Ochrana hospodářské soutěže, Veřejná podpora, Významná tržní síla

ÚZ č.1217 Insolvence, Ochrana hospodářské soutěže, Veřejná podpora, Významná tržní síla

Kolektiv autorů

Od minulého vydání, které obsahovalo zásadní novelu insolvenčního zákona a zákona o insolvenčních správcích k 1. 7. 2017, byl opět změněn mj. insolvenční zákon (přednostní uspokojení pohledávky související se správou domu a pozemku) a vyhláška o jednacím řádu pro insolvenční řízení; do publikace byla zařazena nová vyhláška o náležitostech podání v insolvenčním řízení a vyhláška o platební neschopnosti podnikatele (mezera krytí).

Běžná cena: 119,00 Kč

Naše cena: 119,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1216 Spotřební daně, líh, paliva a maziva, energetické daně

ÚZ č.1216 Spotřební daně, líh, paliva a maziva, energetické daně

Kolektiv autorů

Nové vydání publikace obsahuje novelizovaný text zákona o spotřebních daních a všech jeho prováděcích vyhlášek včetně nové vyhlášky upravující způsob výpočtu nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a při provádění hospodaření v lese.

Běžná cena: 109,00 Kč

Naše cena: 109,00 Kč

DETAIL