ÚZ č.1239 Daně z příjmů 2018

ÚZ č.1239 Daně z příjmů 2018

Kolektiv autorů
Do textu zákona o daních z příjmů jsou kromě rozsáhlé novely z července 2017 zapracovány také další menší změny účinné od 1. 1. 2018.

Běžná cena: 123,00 Kč

Naše cena: 123,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1240 Daň z přidané hodnoty 2018

ÚZ č.1240 Daň z přidané hodnoty 2018

Kolektiv autorů
Do textu zákona o DPH jsou kromě rozsáhlé novely z července 2017 zapracovány také další menší změny účinné od 1. 1. 2018.

Běžná cena: 127,00 Kč

Naše cena: 127,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1244 Účetnictví podnikatelů

ÚZ č.1244 Účetnictví podnikatelů

Kolektiv autorů
Publikace obsahuje kompletní soubor předpisů pro účetnictví podnikatelů – zákon o účetnictví, účetní vyhlášku a 23 Českých účetních standardů.

Běžná cena: 93,00 Kč

Naše cena: 93,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1246 Sociální pojištění

ÚZ č.1246 Sociální pojištění

Kolektiv autorů
Publikace obsahuje 37 předpisů, které jsou rozděleny do čtyř kapitol: pojistné na sociální zabezpečení, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, organizace a provádění sociálního zabezpečení.

Běžná cena: 169,00 Kč

Naše cena: 169,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1247 Oceňování

ÚZ č.1247 Oceňování

Kolektiv autorů
Tato publikace obsahuje zákon o oceňování majetku a oceňovací vyhlášku, jejímž předmětem jsou podrobná pravidla pro oceňování pozemků, staveb (budovy, haly, rodinné domy, rekreační a zahrádkářské chaty, chalupy, inženýrské stavby, bytové jednotky, garáže a další), oceňování práva stavby, trvalých porostů a oceňování majetkových práv (průmyslové vlastnictví, práva související s autorským právem).

Běžná cena: 135,00 Kč

Naše cena: 135,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1248 Veřejné zakázky

ÚZ č.1248 Veřejné zakázky

Kolektiv autorů
Publikace obsahuje kompletní soubor předpisů z oblasti veřejných zakázek.

Běžná cena: 108,00 Kč

Naše cena: 108,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1249 Předpisy související s NOZ

ÚZ č.1249 Předpisy související s NOZ

Kolektiv autorů
S občanským zákoníkem souvisí několik dalších zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které jsou obsahem této samostatné publikace edice ÚZ.

Běžná cena: 69,00 Kč

Naše cena: 69,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1250 Účetnictví veřejného sektoru

ÚZ č.1250 Účetnictví veřejného sektoru

Kolektiv autorů
Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů regulujících účetnictví veřejných institucí.

Běžná cena: 149,00 Kč

Naše cena: 149,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1251 Rozpočet a financování

ÚZ č.1251 Rozpočet a financování

Kolektiv autorů
Publikace obsahuje soubor 26 předpisů, kterými se řídí finanční veřejných institucí. Klíčovými předpisy jsou zákon o rozpočtových pravidlech a zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů podle stavu k 1. 1. 2018.

Běžná cena: 149,00 Kč

Naše cena: 149,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1252 Účetnictví nevýdělečných organizací 2018

ÚZ č.1252 Účetnictví nevýdělečných organizací 2018

Kolektiv autorů
Publikace obsahuje úplné znění zákona o účetnictví novelizovaného k 1. 7. 2017 a k 1. 1. 2018 (1 změna), účetní vyhlášku a účetní standardy pro na účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, tj. politické strany, občanská sdružení, církve, obecně prospěšné společnosti, nadace, společenství vlastníků jednotek aj.

Běžná cena: 69,00 Kč

Naše cena: 69,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1253 České účetní standardy

ÚZ č.1253 České účetní standardy

Kolektiv autorů
Publikace obsahuje 47 aktuálních Českých účetních standardů (ČÚS) rozdělených do tří kapitol: ČÚS pro podnikatele, ČÚS pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání a ČÚS pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., tzn. pro územní samosprávné celky, organizační složky státu, svazky obcí, příspěvkové organizace, fondy, regionální rady soudržnosti a další.

Běžná cena: 99,00 Kč

Naše cena: 99,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1258 Katastr nemovitostí, Zeměměřictví, Pozemkové úpravy a úřady

ÚZ č.1258 Katastr nemovitostí, Zeměměřictví, Pozemkové úpravy a úřady

Kolektiv autorů
Publikace obsahuje aktuální texty celkem 15 právních předpisů, které jsou rozděleny do tří kapitol – katastr nemovitostí, zeměměřictví a pozemkové úpravy, úřady.

Běžná cena: 129,00 Kč

Naše cena: 129,00 Kč

DETAIL