ÚZ č.1225 Evropské právo

ÚZ č.1225 Evropské právo

Kolektiv autorů
Publikace obsahuje zakládací smlouvy - o fungování Evropské unie (dříve smlouva o založení Evropského společenství), o Evropské unii, o založení Evropského společenství pro atomovou energii, o přistoupení ČR k Evropské unii - a dále Jednotný evropský akt a Protokoly připojené k zakládacím smlouvám.

Běžná cena: 139,00 Kč

Naše cena: 139,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1228 Ochrana zdraví

ÚZ č.1228 Ochrana zdraví

Kolektiv autorů
Publikace obsahuje především zákon o ochraně veřejného zdraví, který byl od posledního vydání 4x novelizován, přičemž největší novela (29 bodů) nabyla účinnosti 1. listopadu 2017.

Běžná cena: 89,00 Kč

Naše cena: 89,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1230 Služební poměr, Policie

ÚZ č.1230 Služební poměr, Policie

Kolektiv autorů
Soubor 24 předpisů je rozdělen do šesti kapitol: Služební poměr, Policie ČR, Vězeňská služba, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Zpravodajské služby a Bezpečnostní informační služba.

Běžná cena: 119,00 Kč

Naše cena: 119,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1231 Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních

ÚZ č.1231 Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních

Kolektiv autorů
Publikace obsahuje aktuální text zákona o Mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, který je od minulého vydání dotčen dvěma novelami.

Běžná cena: 85,00 Kč

Naše cena: 85,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1232 Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě

ÚZ č.1232 Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Kolektiv autorů
V roce 2010 byla v edici ÚZ vydána publikace Katalog prací ve veřejných službách a správě, která obsahovala pouze vybraná ustanovení zákoníku práce a příslušné nařízení vlády o katalogu.

Běžná cena: 97,00 Kč

Naše cena: 97,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1233 Odměňování státních zaměstnanců

ÚZ č.1233 Odměňování státních zaměstnanců

Kolektiv autorů
Kompletní sada předpisů pro odměňování státních zaměstnanců (působících v režimu zákona o státní službě) včetně významně novelizovaného katalogu správních činností od 1. 1. 2018.

Běžná cena: 77,00 Kč

Naše cena: 77,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1234 Odměňování příslušníků bezpečnostních sborů

ÚZ č.1234 Odměňování příslušníků bezpečnostních sborů

Kolektiv autorů
Nová publikace edice ÚZ obsahuje soubor předpisů rozdělený do tří kapitol: - služební příjem příslušníků bezpečnostních sborů, - plat a další náležitosti soudců, představitelů státní moci a některých státních orgánů, a poslanců EP, - plat a některé náležitosti státních zástupců.

Běžná cena: 65,00 Kč

Naše cena: 65,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1235 Pojišťovnictví

ÚZ č.1235 Pojišťovnictví

Kolektiv autorů
Od minulého vydání se změnily všechny tři základní zákony: zákon o pojišťovnictví, zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí a zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla - 10 změn tohoto zákona nabývá účinnosti 1. 1. 2018.

Běžná cena: 129,00 Kč

Naše cena: 129,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1236 Zdravotní pojištění

ÚZ č.1236 Zdravotní pojištění

Kolektiv autorů
Soubor 18 předpisů z oblasti veřejného zdravotního pojištění a zdravotních pojišťoven.

Běžná cena: 109,00 Kč

Naše cena: 109,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1237 Daň silniční, Daň z nabytí nemovitých věcí, Daň z nemovitých věcí

ÚZ č.1237 Daň silniční, Daň z nabytí nemovitých věcí, Daň z nemovitých věcí

Kolektiv autorů
Publikace obsahuje aktuální texty 3 zákonů a jejich prováděcích vyhlášek.

Běžná cena: 65,00 Kč

Naše cena: 65,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1238 Zdravotní služby

ÚZ č.1238 Zdravotní služby

Kolektiv autorů
Publikace obsahuje aktuální znění 3 novelizovaných zákonů k danému tématu: zákon o specifických zdravotních službách, zákon o zdravotnické záchranné službě a zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

Běžná cena: 117,00 Kč

Naše cena: 117,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1239 Daně z příjmů 2018

ÚZ č.1239 Daně z příjmů 2018

Kolektiv autorů
Do textu zákona o daních z příjmů jsou kromě rozsáhlé novely z července 2017 zapracovány také další menší změny účinné od 1. 1. 2018.

Běžná cena: 123,00 Kč

Naše cena: 123,00 Kč

DETAIL