ÚZ č.1263 Archivnictví a spisová služba, Skartační řízení

ÚZ č.1263 Archivnictví a spisová služba, Skartační řízení

Kolektiv autorů
Publikace obsahuje zákon o archivnictví a spisové službě.

Běžná cena: 59,00 Kč

Naše cena: 59,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1262 Správní řád, Přestupky

ÚZ č.1262 Správní řád, Přestupky

Kolektiv autorů
Od minulého vydání došlo v souvislosti s novelou stavebního zákona k menším změnám správního řádu a soudního řádu správního.

Běžná cena: 75,00 Kč

Naše cena: 75,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1261 Penzijní spoření

ÚZ č.1261 Penzijní spoření

Kolektiv autorů
Publikace obsahuje úplný soubor předpisů k tzv. III. penzijnímu pilíři.

Běžná cena: 87,00 Kč

Naše cena: 87,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1259 Trestní předpisy

ÚZ č.1259 Trestní předpisy

Kolektiv autorů
Publikace obsahuje aktuální znění 26 předpisů rozdělených do sedmi kapitol: trestní předpisy, výkon trestu odnětí svobody, zabezpečovací detence, výkon vazby, Probační a mediační služba, oběti trestných činů, rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii.

Běžná cena: 199,00 Kč

Naše cena: 199,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1245 Vzorový účtový rozvrh

ÚZ č.1245 Vzorový účtový rozvrh

Kolektiv autorů
Publikace je užitečnou pomůckou pro sestavení takového účtového rozvrhu podnikatelů, se kterým budou minimalizovány problémy při sestavování účetní závěrky za rok 2018.

Běžná cena: 49,00 Kč

Naše cena: 49,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1257 Poplatky

ÚZ č.1257 Poplatky

Kolektiv autorů
Zákon o správních poplatcích byl od minulého vydání 19x novelizován; 4 novelizacemi byl rovněž dotčen zákon o soudních poplatcích a zákon o místních poplatcích (1 novela).

Běžná cena: 85,00 Kč

Naše cena: 85,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1256 Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

ÚZ č.1256 Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

Kolektiv autorů
Vedle Ústavy a Listiny obsahuje tato publikace také novelizovaný zákon o veřejném ochránci práv (od 1. 1. 2018), zákon o Ústavním soudu, 8 novelizací kompetenčního zákona, změny volebních zákonů (prezident, Parlament), novelizovaný antidiskriminační zákon a dále zcela nový zákon o zásadách jednání a styku Poslanecké sněmovny a Senátu (stykový zákon).

Běžná cena: 99,00 Kč

Naše cena: 99,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1255 Platební služby

ÚZ č.1255 Platební služby

Kolektiv autorů
Od ledna 2018 platí zcela nový zákon o platebním styku, a nové jsou také všechny vyhlášky, které tento zákon doprovázejí.

Běžná cena: 87,00 Kč

Naše cena: 87,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1254 Kontrola veřejných financí

ÚZ č.1254 Kontrola veřejných financí

Kolektiv autorů
První kapitola publikace obsahuje aktuální znění zákona o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhlášku, dále zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, kontrolní řád a zákon o NKÚ.

Běžná cena: 87,00 Kč

Naše cena: 87,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1243 Cestovní náhrady

ÚZ č.1243 Cestovní náhrady

Kolektiv autorů
Od roku 2018 obsahuje tato publikace nejen všechny aktuální předpisy k cestovním náhradám, ale i k obdobným náhradám a náležitostem některých profesí jako jsou příslušníci bezpečnostních sborů, soudci, státní zástupci a představitelé státní moci.

Běžná cena: 69,00 Kč

Naše cena: 69,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1242 Zákoník práce 2018

ÚZ č.1242 Zákoník práce 2018

Kolektiv autorů
Od minulého vydání byl zákoník práce dotčen 12 novelami, které obsahují 26 změn a doplnění – v textu jsou zvýrazněny tučně.

Běžná cena: 79,00 Kč

Naše cena: 79,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1241 Cenové předpisy 2018

ÚZ č.1241 Cenové předpisy 2018

Kolektiv autorů
Soubor předpisů zahrnuje aktuální úplné znění zákona o cenách a zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen; od ledna platí nový výměr MF č. 01/2018, kterým se vydává seznam zboží (služeb) s regulovanými cenami, mezi něž např. patří mléčné výrobky pro žáky, nájemné z pozemků veřejné infrastruktury, pitná voda, jízdné v dopravě (železniční, autobusové, městské hromadné); dále maximální ceny v působnosti obcí (např. odtahová služba, městská hromadná doprava, taxislužba, služby parkovišť, kontrola a revize spalinové cesty, energetické průkazy a audity).

Běžná cena: 59,00 Kč

Naše cena: 59,00 Kč

DETAIL