ÚZ č.1275 Občanský zákoník

ÚZ č.1275 Občanský zákoník

Kolektiv autorů
Po pěti letech existence byly v občanském zákoníku provedeny další změny – zejména se rozsáhle mění ustanovení o zájezdu; menší změny nastaly ale také v jiných částech zákoníku. Všechny změny jsou vyznačeny tučně. .

Běžná cena: 139,00 Kč

Naše cena: 139,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1274 Živnostenské podnikání

ÚZ č.1274 Živnostenské podnikání

Kolektiv autorů
Od posledního vydání došlo k několika menším změnám živnostenského zákona; zásadní změnou prošel zákon o podnikání v oblasti cestovního ruchu, který významně posiluje postavení zákazníků.

Běžná cena: 129,00 Kč

Naše cena: 129,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1273 Obchodní korporace

ÚZ č.1273 Obchodní korporace

Kolektiv autorů
Publikace obsahuje aktuální soubor předpisů upravujících obchodní společnosti a družstva.

Běžná cena: 129,00 Kč

Naše cena: 129,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1268 Daňový řád

ÚZ č.1268 Daňový řád

Kolektiv autorů
Publikace obsahuje novelizované znění daňového řádu a zákona o daňovém poradenství z června 2018, dále zákon o Finanční správě ČR, o mezinárodní spolupráci při správě daní, o mezinárodním vymáhání pohledávek, o omezení plateb v hotovosti, a řadu dalších předpisů včetně příslušných pokynů, sdělení a rozhodnutí MF a GFŘ.

Běžná cena: 129,00 Kč

Naše cena: 129,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1272 Zdravotní služby

ÚZ č.1272 Zdravotní služby

kolář pavel
Publikace obsahuje aktuální znění 3 zákonů k danému tématu: zákon o specifických zdravotních službách, zákon o zdravotnické záchranné službě a zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

Běžná cena: 119,00 Kč

Naše cena: 119,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1271 Vnitřní správa

ÚZ č.1271 Vnitřní správa

Kolektiv autorů
Publikace je rozdělena do tří kapitol: osobní stav obyvatelstva (občanské průkazy, cestovní doklady, matriky, evidence obyvatel, státní občanství), shromažďovací právo a ostatní předpisy (zákon o ověřování).

Běžná cena: 99,00 Kč

Naše cena: 99,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1270 Státní služba

ÚZ č.1270 Státní služba

Kolektiv autorů
Publikace obsahuje kompletní soubor předpisů regulujících státní službu. Vedle zákona je v publikaci 11 nařízení vlády a vyhlášek; hlavní změny jsou u vyhlášky o podrobnostech úřednické zkoušky (67 změn k 1. 8. 2018).

Běžná cena: 69,00 Kč

Naše cena: 69,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1269 Daň z nabytí nemovitých věcí, Daň z nemovitých věcí, Daň silniční

ÚZ č.1269 Daň z nabytí nemovitých věcí, Daň z nemovitých věcí, Daň silniční

Kolektiv autorů
Publikace obsahuje aktuální texty 3 zákonů a jejich prováděcích vyhlášek. Od minulého vydání došlo k podstatné změně vyhlášky o dani z nabytí nemovitých věcí, která nabývá účinnost k 1. 7. 2018 a k 1. 1. 2019 – v publikaci jsou úplná znění k oběma datům.

Běžná cena: 69,00 Kč

Naše cena: 69,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1267 Cizinci, azyl

ÚZ č.1267 Cizinci, azyl

Kolektiv autorů
Edice ÚZ již pokrývá většinu právních oblastí, ale cizinecká a azylová problematika dosud chyběla.

Běžná cena: 189,00 Kč

Naše cena: 189,00 Kč

DETAIL
ÚZ č. 1266 Stavební zákon

ÚZ č. 1266 Stavební zákon

Kolektiv autorů
Kromě úplného znění stavebního zákona po rozsáhlé novelizaci k 1. 1. 2018 obsahuje publikace také kompletní soubor všech vyhlášek a to včetně vyhlášky č. 503/2006 Sb; tato vyhláška měla být původně změněna již k lednu 2018, ale změny byly nakonec publikovány až v dubnu 2018.

Běžná cena: 239,00 Kč

Naše cena: 239,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1265 Zemědělství, Lesnictví

ÚZ č.1265 Zemědělství, Lesnictví

Kolektiv autorů
Rozsáhlý soubor 20 nejdůležitějších zákonů.

Běžná cena: 289,00 Kč

Naše cena: 289,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1264 Autorské právo, Průmyslová práva

ÚZ č.1264 Autorské právo, Průmyslová práva

Kolektiv autorů
Publikace obsahuje autorský zákon, zákon o ochraně průmyslových vzorů, o užitných vzorech, o ochranných známkách, o vynálezech a zlepšovacích návrzích, o ochraně topografií, o patentových zástupcích, o ochraně práv k odrůdám, o ochraně olympijských symbolik; celkem 37 předpisů v úplném znění včetně vybraných ustanovení souvisejících předpisů; tučné zvýraznění posledních změn.

Běžná cena: 99,00 Kč

Naše cena: 99,00 Kč

DETAIL