Výpověď z nájmu bytu a jiné způsoby skončení nájmu bytu, přechod nájmu bytu podle nov. obč. z. 2014

AutorBajura Jan
NakladatelAnag
Rok vydání2014
Počet stran184
Místo vydáníOlomouc
ISBN/EAN978-80-7263-901-4
Dostupnostskladem

Naše cena: 349,00 Kč
Cena bez DPH 317,27 Kč

ks

Popis

V této knize z produkce nakladatelství ANAG jsou podrobně rozebrány problematika výpovědi z nájmu bytu a další možné způsoby zániku nájmu bytu. Pozornost je věnována i otázce přechodu nájmu bytu jako jednoho z možných důsledků úmrtí nájemce.

Komplexní soubor informací
Téma je autorem komplexně a vyčerpávajícím způsobem shrnuto z pohledu soudní praxe i právní vědy. Nechybí rozbory konkrétních kauz, praktické příklady, vzory výpovědí pro jednotlivé výpovědní důvody a vzory dalších právních úkonů směřujících k zániku nájmu bytu.

Co v publikaci naleznete?
Úvodní část publikace se zabývá zánikem nájmu bytu v obecné rovině – dovolenými a nedovolenými možnostmi ukončení nájmu bytu.
V dalších kapitolách jsou podrobně rozebrány jednotlivé způsoby zániku nájmu bytu:
dohoda,
narovnání,
výpověď (nájemce, pronajímatele – s přivolením soudu, bez přivolení soudu),
odstoupení od nájemní smlouvy,
uplynutí sjednané doby nájmu,
skončení výkonu práce, na kterou je nájem bytu vázán,
zánik členství v bytovém družstvu,
smrt nájemce,
splynutí nájemce s pronajímatelem v jedné osobě,
zničení bytu a jiné případy nemožnosti plnění ze strany pronajímatele,
otázky zániku nájmu bytu v souvislosti s vyvlastněním, soudním výkonem rozhodnutí, exekucí, veřejnou dražbou a insolvenčním řízením.
Zánik a přechod nájmu po 1. 11. 2011 a v novém občanském zákoníku
S ohledem na skutečnost, že smrt nájemce nemusí vždy vést k zániku nájmu bytu, je do publikace zahrnuta i problematika přechodu nájmu.

Zohlednění nejnovějších právních předpisů
Autor této knihy podrobně rozebírá jak stav, který nastal po 1. 11. 2011 v důsledku tzv. bytové novely občanského zákoníku (zákon č. 132/2011 Sb.), tak i stav, který nastane po 1. 1. 2014 v důsledku účinnosti nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.).

Pro koho je publikace určena?
Kniha „Výpověď z nájmu bytu…“ je využitelná nejen pro odborníky z praxe (soudce, advokáty, správce nemovitostí, realitní kanceláře), ale i pro studenty právnických fakult a bezesporu i pro samotné vlastníky a nájemce bytů.