Pracovněprávní vztahy z pohledu nového občanského zákoníku

AutorPavlátová Jarmila
NakladatelAleš Čeněk, s.r.o.
Rok vydání2015
Počet stran160
Místo vydáníPlzeň
ISBN/EAN9788073805074
Dostupnostskladem

Naše cena: 190,00 Kč
Cena bez DPH 172,73 Kč

ks

Popis

Publikace se zabývá velmi složitou a doposud velmi málo probádanou problematikou vzájemného vztahu pracovního práva, zejména zákoníku práce k novému občanskému právu, především k novému občanskému zákoníku. Zvláštní pozornost je věnována trvale složitým a v právní praxi, doktríně i judikatuře českých soudů řešeným otázkám, a to zejména vzájemnému vztahu nového občanského zákoníku a zákoníku práce a míře ingerence obecného občanského obligačního práva do pracovněprávních obligací. Zvýšená pozornost je věnována některým institutům pracovního práva na pomezí soukromoprávní a veřejnoprávní regulace a zejména problematice ochrany slabší strany pracovněprávních vztahů – zaměstnanců. V knize je zvláště akcentována problematika spravedlivého vyvážení práv a povinností obou hlavních stran pracovněprávních vztahů – zaměstnavatelů a zaměstnanců. Publikace je určena především odborníkům z oblasti pracovního práva.