Občanské právo hmotné - Obecná část. Absolutní majetková práva, 2. vydání

Autor Hurdík J., Raban P., Bělohlávek J.A., Plecitý V., Dobešová L., Pelech J., Čihák L.
NakladatelAleš Čeněk, s.r.o.
Rok vydání2014
Počet stran312
Místo vydáníPlzeň
ISBN/EAN978-80-7380-495-4
Dostupnostskladem

Naše cena: 373,04 Kč
Cena bez DPH 339,13 Kč

ks

Popis

Učebnice Občanské právo hmotné je výsledkem naléhavé potřeby poskytnout studentům soukromého, resp. občanského práva vhodnou pomůcku pro studium práva v situaci, kdy je dokončován proces komplexní rekodifikace občanského práva, vyjádřený především textem nového občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb.), přijatého s účinností ke dni 1. 1. 2014. S legislativními změnami je spojen obtížný úkol připravit studenty občanského práva na osvojení si nového legislativního stavu, přitom však zvládnout rovněž dosavadní legislativní stav a jejich vzájemné vazby a prostupnost nutné pro standardní fungování práva. Autoři učebnice k dosažení tohoto cíle usilují v jejím textu o propojení tří přístupů ke studiu občanského práva: a) hlavní témata občanského práva charakterizovat v obecných, do jisté míry univerzálních obrysech, b) v návaznosti na obecnou charakteristiku seznámit studenty v nezbytné míře s dosavadním stavem občanského práva a c) uvést je do poznání nové podoby občanského práva, založené na jeho rekodifikované podobě. Druhé vydání učebnice je aktualizované a upravené v nezbytném rozsahu reagujícím na některé změny v civilním právu nastalé v době od prvního vydání.