Judikatura k rekodifikaci Promlčení a prekluze

Judikatura k rekodifikaci - Promlčení a prekluze

Lavický Petr, Polišenská Petra

Tématem tohoto svazku je promlčení a prekluze. Čtenář zde nalezne nejen použitelnou judikaturu, ale také srozumitelný výklad nové právní úpravy, příslušnou část důvodové zprávy a veškeré potřebné právní předpisy.

Běžná cena: 726,00 Kč

Naše cena: 726,00 Kč

DETAIL
Dědické právo podle nového občanského zákoníku - Praktická příručka

Dědické právo podle nového občanského zákoníku - Praktická příručka

Kovářová Daniela

Praktická příručka informuje o novinkách v dědickém právu po přijaté rekodifikaci českého soukromého práva.

Běžná cena: 490,00 Kč

Naše cena: 490,00 Kč

DETAIL
Civilní proces - Obecná část a sporné řízení

Civilní proces - Obecná část a sporné řízení

Svoboda, Šínová, Hamuľáková a kolektiv

Publikace je komplexním výkladem civilního práva procesního. Její první díl se v úvodu zabývá instituty, které jsou společné jak spornému řízení, tak tzv. nesporným řízením. Poté se podrobně věnuje civilnímu sporu.

Běžná cena: 790,00 Kč

Naše cena: 790,00 Kč

DETAIL
Aktuální problémy rodinněprávní regulace: rodičovství, výchova a výživa nezletilého

Aktuální problémy rodinněprávní regulace: rodičovství, výchova a výživa nezletilého

Šínová Renáta, Šmíd Ondřej, Juráš Marek a kolektiv

Kolektivní monografie se zaměřuje na problematické otázky právní úpravy rodičovství, výchovy a výživy nezletilého. Autoři upozorňují na stávající i budoucí právní regulaci v České republice i na Slovensku, a to s přihlédnutím k zahraničním právním úpravám, které byly zdrojem při tvorbě nového občanského zákoníku a které tudíž mohou být inspirací při jeho budoucí aplikaci.

Běžná cena: 360,00 Kč

Naše cena: 360,00 Kč

DETAIL
Účetnictví, daně a audit v obchodních korporacích

Účetnictví, daně a audit v obchodních korporacích

Müllerová Libuše,Šindelář Michal

Rekodifikace občanského a obchodního práva významně zasáhla do pravidel účetnictví obchodních korporací – společností s ručením omezeným i akciových společností. 

Běžná cena: 289,00 Kč

Naše cena: 289,00 Kč

DETAIL
Obchodní korporace. Obecná část. Základy soukromého práva V.

Obchodní korporace. Obecná část. Základy soukromého práva V.

Chalupa, Reiterman, Holý

Publikace představuje učebnici práva obchodních korporací a navazuje na učebnici práva cenných papírů, která v rámci série Základů soukromého práva vyšla v roce 2014.

Běžná cena: 330,00 Kč

Naše cena: 330,00 Kč

DETAIL
Právo obchodních korporací

Právo obchodních korporací

Černá Stanislava, Štenglová Ivana, Pelikánová Irena

Učebnici obchodního práva podle nové právní úpravy obsažené v zákoně o obchodních korporacích (č. 90/2012 Sb.) a v novém občanském zákoníku (č. 89/2012 Sb.) vytváří osvědčený autorský kolektiv z katedry obchodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Běžná cena: 790,00 Kč

Naše cena: 790,00 Kč

DETAIL
Zákon o ochraně hospodářské soutěže. Komentář

Zákon o ochraně hospodářské soutěže. Komentář

Raus David, Oršulová Andrea

Komentář je v současné době nejaktuálnějším výkladem současného znění zákona o ochraně hospodářské soutěže a souč asně jediným, který obsahuje i komparativní poznámky ke slovenskému zákonu o ochrane hospodárskej súťaže. Komentář se snaží reflektovat i nejzásadnější změny související s aplikací zákona o ochraně hospodářské soutěže, které plynou z rekodifikace prá va soukromého.

Běžná cena: 1 550,00 Kč

Naše cena: 1 550,00 Kč

DETAIL
Zákon o obchodních korporacích

Zákon o obchodních korporacích

Publikace obsahuje celé a úplné znění zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), který nabyl účinností dnem 1. 1. 2014 a který přináší nejrozsáhlejší řadu změn do českého práva obchodních společností za posledních 23 let obnovené existence českého korporátního práva.

Běžná cena: 100,00 Kč

Naše cena: 100,00 Kč

DETAIL
Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem

Zákon o obchodních korporacích - s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem

Bohumil Havel, Kateřina Smolíková

Zákon o obchodních korporacích prošel složitým vývojem, na jehož konci bylo předložení návrhu do Poslanecké sněmovny včetně podrobné důvodové zprávy. Tato důvodová zpráva je sama o sobě cenným průvodcem novým zákonem; zdůvodňuje přístupy k filosofii zákona jako celku, přístupy a řešení jednotlivých konkrétních institutů a je prvním komentářem jeho jednotlivých ustanovení. 

Běžná cena: 340,00 Kč

Naše cena: 340,00 Kč

DETAIL
Vhled do právní úpravy českého obchodního práva - 2. díl, Základy obligačního práva

Vhled do právní úpravy českého obchodního práva - 2. díl, Základy obligačního práva

Padrnos Jaroslav

Publikace „Vhled do právní úpravy českého obchodního práva“ je určena každému, kdo je veden přáním se obeznámit se základy současného českého obchodního práva, především však jako pomocná studijní literatura posluchačům vysokých škol se studijními programy zaměřenými na studium práva a ekonomiky. Klade si za cíl usnadnit čtenáři elementární orientaci v právním systému českého obchodního práva.

Běžná cena: 180,00 Kč

Naše cena: 180,00 Kč

DETAIL
Vhled do právní úpravy českého obchodního práva 1. díl

Vhled do právní úpravy českého obchodního práva - 1. díl

Padrnos Jaroslav

Publikace je určena každému, kdo je veden přáním se obeznámit se základy současného českého obchodního práva, především však jako pomocná studijní literatura posluchačům vysokých škol se studijními programy zaměřenými na studium práva a ekonomiky. 

Běžná cena: 380,00 Kč

Naše cena: 380,00 Kč

DETAIL