Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo

Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo

Bejček a kolektiv

 Příručka navazuje na oblíbenou a velmi rozšířenou učební pomůcku – Kursy obchodního práva.

Běžná cena: 890,00 Kč

Naše cena: 890,00 Kč

DETAIL
Obchodní právo

Obchodní právo

Rozehnal Aleš a kolektiv

Obchodní právo je jedním z nejdynamičtěji rozvíjejících se právních odvětví, které se však v posledních desetiletích vyvíjelo diskontinuitně. Nová úprava soukromého práva vyvolala potřebu stanovit rozsah a zakotvení moderního obchodního práva ve vztahu k dalším právním oborům. 

Běžná cena: 717,39 Kč

Naše cena: 717,39 Kč

DETAIL
Občanské právo hmotné - Závazkové právo

Občanské právo hmotné - Závazkové právo

Raban Přemysl a kolektiv

Běžná cena: 550,00 Kč

Naše cena: 550,00 Kč

DETAIL
Občanské právo hmotné - Obecná část. Absolutní majetková práva, 2. vydání

Občanské právo hmotné - Obecná část. Absolutní majetková práva, 2. vydání

Hurdík J., Raban P., Bělohlávek J.A., Plecitý V., Dobešová L., Pelech J., Čihák L.

Učebnice Občanské právo hmotné je výsledkem naléhavé potřeby poskytnout studentům soukromého, resp. občanského práva vhodnou pomůcku pro studium práva v situaci, kdy je dokončován proces komplexní rekodifikace občanského práva, vyjádřený především textem nového občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb.), přijatého s účinností ke dni 1. 1. 2014.

Běžná cena: 373,04 Kč

Naše cena: 373,04 Kč

DETAIL
Nový občanský zákoník úplně pro všechny

Nový občanský zákoník úplně pro všechny

Benátčanová Pavla, Korbel František, Prudíková Dana, Ryšávková Veronika

Cílem této knihy je podat ucelený přehled novinek, které nový občanský zákoník, případně nové související předpisy, přináší, a to co nejsrozumitelnější formou tak, aby byla „pomůckou“ pro každého občana – neprávníka při řešení jeho každodenních situací (nájem bytu, prodej auta, sepsání závěti, rozvod a vypořádání majetku, nalezení ztracené věci, náhrada újmy při úrazu apod.).

Běžná cena: 299,00 Kč

Naše cena: 299,00 Kč

DETAIL
Nový občanský zákoník a pracovní právo s praktickým výkladem pro širokou veřejnost

Nový občanský zákoník a pracovní právo s praktickým výkladem pro širokou veřejnost

Stránský Jaroslav, Samek Vít, Horecký Jan

Publikace Nový občanský zákoník a pracovní právo přichází s praktickým výkladem pro širokou veřejnost a s příklady z praxe. Bude velmi užitečnou pomůckou v pracovněprávních vztazích, která usnadní orientovat se v nové situaci, jež nastala s účinností nového občanského zákoníku.

Běžná cena: 138,00 Kč

Naše cena: 138,00 Kč

DETAIL
Nový občanský zákoník a duševní vlastnictví

Nový občanský zákoník a duševní vlastnictví

Jakl Ladislav

Běžná cena: 160,00 Kč

Naše cena: 160,00 Kč

DETAIL
Nový občanský zákoník - Vlastnictví a věcná práva

Nový občanský zákoník - Vlastnictví a věcná práva

Novotný Petr, Kedroňová Kristina, Štýsová Monika, Štrosová Ilona

Nová řada populárně naučných publikací komplexně pokrývající celou problematiku upravenou novým občanským zákoníkem je určena hlavně čtenářům, kteří nejsou právními odborníky, ale potřebují se orientovat v nové právní úpravě. Ve třetí části ediční řady vymezujeme pojem věc a členění věcí. Dále se věnujeme jednotlivým absolutním právům, tedy v první řadě držbě a vlastnictví, včetně možného nabytí vlastnického práva od neoprávněné osoby.

Běžná cena: 229,00 Kč

Naše cena: 229,00 Kč

DETAIL
Nový občanský zákoník - Úskalí věcných práv

Nový občanský zákoník - Úskalí věcných práv

Kindl Milan, Rozehnal Aleš

Publikace je určena především právní praxi. Má upozornit na nové a nezvyklé situace (a problémy), které přináší nový občanský zákoník i některé právní předpisy přijaté v souvislosti s ním v oblasti věcných práv.

Běžná cena: 290,00 Kč

Naše cena: 290,00 Kč

DETAIL
Nový občanský zákoník - Smluvní právo

Nový občanský zákoník - Smluvní právo

Novotný Petr, Budíková Petra, Ivičičová Jitka, Kedroňová Kristina, Štýsová Monika, Štrosová Ilona

Orientujte se v novém občanském zákoníku! V páté části ediční řady vysvětlujeme obecnou problematiku právních jednání. Objasníme základní zásady smluvního práva, specifika smluv uzavíraných se spotřebiteli, zejména smluv uzavíraných distančním způsobem a smluv uzavíraných mimo obchodní prostory nebo smluv uzavíraných adhezním způsobem.

Běžná cena: 299,00 Kč

Naše cena: 299,00 Kč

DETAIL
Nový občanský zákoník - Rodinné právo

Nový občanský zákoník - Rodinné právo

Novotný Petr, Ivičičová Jitka, Syrůčková Ivana, Vondráčková Pavlína

Orientujte se v novém občanském zákoníku! S druhou částí ediční řady získáte komplexní přehled o nově upravené problematice rodinného práva. Vysvětlíme vám podmínky manželství a registrovaného partnerství. Pozornost věnujeme majetkovému režimu mezi manžely, tedy otázkám společného jmění manželů, možnostem modifikace majetkového režimu a vyživovací povinnosti nebo popření otcovství.

Běžná cena: 259,00 Kč

Naše cena: 259,00 Kč

DETAIL
Nový občanský zákoník - Principy a základní pojmy

Nový občanský zákoník - Principy a základní pojmy

Novotný Petr, Novotná Monika, Ivičičová Jitka, Štýsová Monika

Orientujte se v novém občanském zákoníku! Převratné změny v občanském právu se od 1. ledna 2014 dotknou úplně každého. Nová řada populárně naučných publikací komplexně pokrývající celou problematiku upravenou novým občanským zákoníkem je určena hlavně čtenářům, kteří nejsou právními odborníky, ale potřebují se orientovat v nové právní úpravě. V první části čtenář získá přehled o základních zásadách nového občanského zákoníku.

Běžná cena: 199,00 Kč

Naše cena: 199,00 Kč

DETAIL