Úvod do studia práva, 2. vydání aktualizované dle nového občanského zákoníku

Úvod do studia práva, 2. vydání - aktualizované dle nového občanského zákoníku

Spirit Michal

Nové vydání oblíbené publikace je aktualizováno s ohledem na nový občanský zákoník, platný od roku 2014. Největších změn doznala oblast procesního práva, konkrétně občanské soudní řízení.

Běžná cena: 269,00 Kč

Naše cena: 269,00 Kč

DETAIL
Účetnictví přeměn obchodních korporací

Účetnictví přeměn obchodních korporací

Sedláček Jaroslav

Cílem publikace je seznámit studenty s problematikou majetkových a kapitálových akvizicí, integrace a transformace obchodních korporací a konsolidace z pohledu účetního zpracování.

Běžná cena: 250,00 Kč

Naše cena: 250,00 Kč

DETAIL
Účet, jednorázový vklad, akreditiv a inkaso v občanském zákoníku

Účet, jednorázový vklad, akreditiv a inkaso v občanském zákoníku

Liška Petr

Publikace se zabývá výkladem v názvu uvedených pojmů, a to z pohledu současné právní úpravy ve srovnání s tou dosavadní.

Běžná cena: 270,00 Kč

Naše cena: 270,00 Kč

DETAIL
Stavební právo veřejné a soukromé podle úpravy závazků v novém občanském zákoníku

Stavební právo veřejné a soukromé podle úpravy závazků v novém občanském zákoníku

Marek Karel, Průcha Petr

Praktická příručka přibližuje základní otázky stavebního práva z hlediska veřejnoprávního, představovaného právem správním a soukromoprávního, zaměřeného na oblast obchodních smluv. Zapracovány jsou změny, ke kterým došlo na základě účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník.

Běžná cena: 490,00 Kč

Naše cena: 490,00 Kč

DETAIL
Stavba a občanský zákoník

Stavba a občanský zákoník

Adámková Petra

Příručka obsahuje přehledné zpracování změn v oblasti věcných práv, které mohou mít dopad na stavební činnost, příklady pro praktické využití, srovnání staré a nové právní úpravy.

Běžná cena: 180,00 Kč

Naše cena: 180,00 Kč

DETAIL
Sousedská práva podle nového občanského zákoníku

Sousedská práva podle nového občanského zákoníku

Spáčil Jiří, Hrabánek Dušan, Bičovský Jaroslav

Příručka pojednává o vztazích, které vznikají mezi vlastníky sousedních budov a pozemků a které právo určitým způsobem řeší. Autoři tyto problémy popisují a uvádějí, jak je řeší zákon a ustálená soudní judikatura.

Běžná cena: 450,00 Kč

Naše cena: 450,00 Kč

DETAIL
Soudní judikatura ve světle nového občanského zákoníku

Soudní judikatura ve světle nového občanského zákoníku

Bezouška Petr, Hulmák Milan, Psutka Jindřich, Doležal Tomáš

Dne 1. ledna 2014 se stal účinným zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jenž přinesl do soukromoprávních vztahů změny většího či menšího rozsahu. 

Běžná cena: 960,00 Kč

Naše cena: 960,00 Kč

DETAIL
Rukověť rodinného práva

Rukověť rodinného práva

Plecitý Vladimír

Rukověť rodinného práva přináší stručný přehled po právní úpravě rodinného práva, která se stala integrální součástí nového občanského zákoníku. 

Běžná cena: 170,00 Kč

Naše cena: 170,00 Kč

DETAIL
Rozvody, rozchody a zánik partnerství, 3. vydání

Rozvody, rozchody a zánik partnerství, 3. vydání

Francová Marie, Dvořáková Závodská Jana

Kniha ve svém 3. aktualizovaném vydání pojednává o soužití muže a ženy, o rozvodech, rozchodech nesezdaných párů a zmiňuje se i o právních vztazích registrovaných partnerů. Seznamuje čtenáře s řešením souvisejících právních problémů s ohledem na nový občanský zákoník účinný od 1. 1. 2014.

Běžná cena: 411,00 Kč

Naše cena: 411,00 Kč

DETAIL
Rozvod manželství

Rozvod manželství

Šmíd Ondřej, Šínová Renáta a kolektiv

Monografie se zabývá problematikou rozvodu manželství z hmotněprávního i procesního hlediska, analyzuje přitom stávající právní úpravu i regulaci v novém občanském zákoníku a zákoně o zvláštních řízeních soudních. Značnou pozornost autoři věnují rozvodu manželství s nezletilými dětmi a možnostem procesněprávní ochrany osobám ohroženým domácím násilím. Upozorňují též na roli mediace v rozvodovém řízení v souvislosti s přijetím zákona o mediaci. Výklad je doplněn o rozbor problematiky ve slovenské právní úpravě.

Běžná cena: 490,00 Kč

Naše cena: 490,00 Kč

DETAIL
Rodina a dítě v novém občanském zákoníku

Rodina a dítě v novém občanském zákoníku

Radvanová S. a kolektiv

Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. přinesl řadu zásadních změn mimo jiné i v úpravě rodinného práva. Tou nejvíce viditelnou bylo zrušení zákona o rodině a vtělení převážné části úpravy rodinného práva do občanského zákoníku.

Běžná cena: 390,00 Kč

Naše cena: 390,00 Kč

DETAIL
Rodičovství, osvojení a výživné dětí po rekodifikaci soukromého práva

Rodičovství, osvojení a výživné dětí po rekodifikaci soukromého práva

Svoboda Karel

Kniha Rodičovství, osvojení a výživné dětí po rekodifikaci soukromého práva je praktickou publikací, která má advokátům a soudcům posloužit během řízení o určení a popření otcovství, o osvojení a o výživném dětí. Autor rozebírá novou hmotně- i procesněprávní úpravu uvedených institutů a zdůrazňuje změny, k nimž došlo v rodinném právu od 1. 1. 2014 s účinností občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Tímto komplexním rozborem je kniha jedinečná.

Běžná cena: 421,00 Kč

Naše cena: 421,00 Kč

DETAIL