Závazkové právo. Obecná část. Deliktní právo

Závazkové právo. Obecná část. Deliktní právo

Rozehnal Aleš

Závazkové právo je jedním z nejdynamičtěji se rozvíjejících právních odvětví, které se však v posledních desetiletích vyvíjelo diskontinuitně. Kniha prezentuje instituty tohoto práva jasně a logicky tak, aby byly snadno pochopitelné. Pozornost není věnována pouze popisu nové právní úpravy po nabytí účinnosti zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, ale závazkové právo je zasazeno do kontextu celého právního řádu.

Běžná cena: 260,00 Kč

Naše cena: 260,00 Kč

DETAIL
Zástavní právo

Zástavní právo

Pelech Josef

Monografie obsahuje ucelenou právní úpravu zástavního práva de lege lata včetně jejího historického vývoje. Ačkoli od 1. ledna 2014 nabude účinnosti nový občanský zákoník, může být publikace užitečná všem osobám aplikujícím právo (advokátům, notářům, soudcům...), neboť podle přechodných ustanovení se právní poměry vzniklé přede dnem nabytí účinnosti nového občanského zákoníku budou i nadále posuzovat podle současné právní úpravy.

Běžná cena: 260,00 Kč

Naše cena: 260,00 Kč

DETAIL
Základy obchodního práva - po rekodifikaci soukromého práva, 4. vydání

Základy obchodního práva - po rekodifikaci soukromého práva, 4. vydání

Švarc Zbyněk a kolektiv

Aktualizované vydání publikace reaguje na zásadní změny, které přinesla rekodifikace soukromého práva v České republice, a které nabyly účinnosti 1. 1. 2014.

Běžná cena: 550,00 Kč

Naše cena: 550,00 Kč

DETAIL
Vyživovací povinnost po rekodifikaci

Vyživovací povinnost po rekodifikaci

Daniela Kovářová

Tato ojedinělá příručka navazuje na první vydání úspěšné publikace Rodina a výživné.

Publikace přehledně a srozumitelně seznamuje s vyživovací povinností v rodině, ale i např. mezi rozvedenými manžely či dalšími příbuznými, vše po nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Běžná cena: 290,00 Kč

Naše cena: 290,00 Kč

DETAIL
Vyznejte se v sousedských sporech Vybrané kapitoly z nového občanského zákoníku

Vyznejte se v sousedských sporech - Vybrané kapitoly z nového občanského zákoníku

Kincl Michal, Šlesinger Jan

Sousedské spory bývají obvykle velmi nepříjemné a na tom v současnosti nový občanský zákoník nic nezmění. Ovšem dobrá zpráva je, že nová právní úprava je stran sousedských sporů mnohem obsáhlejší než ta předchozí a v mnoha ohledech je vysoce konkrétní.

Běžná cena: 99,00 Kč

Naše cena: 99,00 Kč

DETAIL
Vyznejte se v rodinném právu - Vybrané kapitoly z nového občanského zákoníku

Vyznejte se v rodinném právu - Vybrané kapitoly z nového občanského zákoníku

Ševčík Ludvík

Rodinné právo nás provází v průběhu celého života, přesto není na první pohled nijak přehledné, ani komplikované. Od 1. ledna 2014 však rodinné právo doznalo řady změn. Tato publikace a množství příkladů zde použitých vás jednoduše a přehledně seznámí se všemi novinkami.

Běžná cena: 99,00 Kč

Naše cena: 99,00 Kč

DETAIL
Vyznejte se v pracovním právu - Nezbytná příručka každého zaměstnance

Vyznejte se v pracovním právu - Nezbytná příručka každého zaměstnance

Machač Martin, Kristín Martin, Obšasník Lukáš, Spirová Irena, Zoufalá Kristína

Už nemusíte složitě studovat zákoník práce, komentáře nebo jinou odbornou literaturu. Přinášíme vám přehledného rádce, v němž každý zaměstnanec najde jednoduše popsanou odpověď na otázku, která jej v jeho pracovním životě zrovna zajímá. 

Běžná cena: 249,00 Kč

Naše cena: 249,00 Kč

DETAIL
Vyznejte se v paragrafech bydlení

Vyznejte se v paragrafech bydlení

Pšenko Robert, Obšasník Lukáš

Nový občanský zákoník výrazně zasáhl do podoby soukromého práva. A do této oblasti patří i problematika týkající se bydlení.

Běžná cena: 99,00 Kč

Naše cena: 99,00 Kč

DETAIL
Vyznejte se v novém občanském zákoníku Nejběžnější životní situace z pohledu občanského práva

Vyznejte se v novém občanském zákoníku - Nejběžnější životní situace z pohledu občanského práva

Ševčík Ludvík, Wellech Eliška, Pšenko Robert, Kincl Michal

Občanské právo je nejen o občanovi, ale také pro něj. Nevěříte? V této knize vám autoři – profesionální právníci – předkládají srozumitelnou formou základní oblasti občanského práva, se kterými se můžete každodenně setkávat a které byly změněny novou právní úpravou. Přesvědčí vás, že i tento poměrně komplikovaný obor nemusí být nepochopitelný či prostý humoru.

Běžná cena: 249,00 Kč

Naše cena: 249,00 Kč

DETAIL
Vyznejte se v dědickém řízení

Vyznejte se v dědickém řízení

Eliška Wellech

Téměř každý se musí někdy v životě vypořádat s úmrtím blízké osoby. Tato smutná událost s sebou však přináší i právní následky. Nový občanský zákoník se je snaží poměrně podrobně upravit tak, aby se během nesnadného období projevilo co nejméně starostí a problémů s pozůstalostí.

Běžná cena: 99,00 Kč

Naše cena: 99,00 Kč

DETAIL
Výpověď z nájmu bytu a jiné způsoby skončení nájmu bytu, přechod nájmu bytu podle nov. obč. z. 2014

Výpověď z nájmu bytu a jiné způsoby skončení nájmu bytu, přechod nájmu bytu podle nov. obč. z. 2014

Bajura Jan

V této knize z produkce nakladatelství ANAG jsou podrobně rozebrány problematika výpovědi z nájmu bytu a další možné způsoby zániku nájmu bytu. Pozornost je věnována i otázce přechodu nájmu bytu jako jednoho z možných důsledků úmrtí nájemce.

Běžná cena: 349,00 Kč

Naše cena: 349,00 Kč

DETAIL
Věcná práva podle starého a nového občanského zákoníku

Věcná práva podle starého a nového občanského zákoníku

Králík Michal

Publikace ve vybraných oblastech věcných práv, které zpracovává, překládá čtenáři shrnutí procesních a hmotněprávních aspektů opírající se o kompletní judikaturu Nejvyššího soudu, zejména jeho senátu specializovaného v rozhodovací činnosti na oblast věcných práv, zasazených do výkladu jednotlivých právních institutů, se kterými se právní praxe denně setkává.

Běžná cena: 620,00 Kč

Naše cena: 620,00 Kč

DETAIL