Zákon o obchodních korporacích - Komentář

AutorLasák Jan, Pokorná Jarmila, Čáp Zdeněk, Doležil Tomáš a kolektiv
NakladatelWolters Kluwer
Rok vydání2014
Počet stran2800
Místo vydáníPraha
ISBN/EAN978-80-7478-537-5
Dostupnostskladem

Naše cena: 2 855,00 Kč
Cena bez DPH 2 595,45 Kč

ks

Popis

První komentář zákona o obchodních korporacích, který zahrnuje doprovodné zákony a daňové a účetní souvislosti!
S velkým důrazem na judikaturu použitelnou i pro novou právní úpravu!

Zákon o obchodních korporacích je základní součástí rekodifikace soukromého práva, která úzce souvisí s novým občanským zákoníkem. Řeší základní podmínky fungování jednotlivých druhů obchodních korporací, strukturu jejich orgánů, odpovědnost jejich členů, vklady a podíly na zisku korporací aj.

Náš komentář jako komplexní pomůcka:

poskytuje ucelený výklad korporátního práva, včetně nezbytných souvislostí s novým občanským zákoníkem,
zahrnuje doprovodné předpisy přijaté v rámci rekodifikace,
doplňuje příslušná ustanovení výkladem daňových a účetních souvislostí,
přináší informace o souvisejících předpisech, českých i evropských, a odkazy na relevantní odbornou literaturu,
obsahuje výňatky z důvodové zprávy,
rozsáhle se věnuje judikatuře použitelné i po nabytí účinnosti nové právní úpravy,
významně usnadňuje řešení počátečních aplikačních a interpretačních problémů.
Komentář je zpracován vysokoškolskými pedagogy, advokáty a dalšími autory z řad odborníku na korporátní právo.

Zaměřuje se na všechny důležité aspekty nové právní úpravy korporací a poskytuje potřebný návod pro orientaci v novém právním prostředí.

Je určen pro širokou právnickou a podnikatelskou obec.

Komentář vychází ve dvou dílech.
1. díl, 1.608 stran - obecná ustanovení, veřejnou obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným a část akciové společnosti

2. díl, 1.264 stran - druhá část akciové společnosti, družstvo a závěrečná a přechodná ustanovení