Občanský zákoník - Komentář - Svazek VI (závazkové právo 2. část, § 2521 - 3081)

AutorŠvestka, Dvořák, Fiala, Hrádek, Vojtek, Hajn a kolektiv
NakladatelWolters Kluwer
Rok vydání2014
Počet stran1516
Místo vydáníPraha
ISBN/EAN978-80-7478-630-3
Dostupnostskladem

Naše cena: 2 381,74 Kč
Cena bez DPH 2 165,22 Kč

ks

Popis

Nejdůležitější změnu našeho právního řádu, rekodifikaci soukromého práva provedenou zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, komplexně vykládá komentář kolektivu autorů pod vedením prof. JUDr. Jiřího Švestky, prof. JUDr. Jana Dvořáka a prof. JUDr. Josefa Fialy.

Náš komentář:

 • poskytuje výklad všech ustanovení nového občanského zákoníku,
 • přináší vysvětlení nových institutů, které nový občanský zákoník zavádí,
 • upozorňuje na odlišnosti od úpravy občanského zákoníku č. 40/1964 Sb.,
 • přináší informace o souvisejících předpisech, českých i evropských, a odkazy na relevantní odbornou literaturu,
 • obsahuje výňatky z důvodové zprávy,
 • cituje judikaturu použitelnou i po nabytí účinnosti nové právní úpravy,
 • zaměřuje se na praktické dopady nové právní úpravy.

Svazek VI obsahuje výklad:

 • závazků z právních jednání (díl 6 až 16),
 • závazků z deliktů,
 • závazků z právních důvodů,
 • ustanovení společných, přechodných a závěrečných.

Garantem je prof. JUDr. Josef Fiala, vedoucí katedry občanského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Autorský kolektiv tvoří vybraní odborníci z řad soudců (JUDr. Petr Vojtek, JUDr. Jan Eliáš a další), advokátů(JUDr. Jiří Hrádek, Ph.D., LL.M., JUDr. Tomáš Holčapek, Ph.D., JUDr. Petr Šustek a další),pracovníků z akademické sféry (prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc., prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc., doc. JUDr. Tomáš Dvořák, Ph. D., a další)  i z právní praxe (JUDr. Květoslav Kramář, Ph.D., Mgr. Karel Haas, a další).

Komentář tak poskytuje jak ucelený výklad jednotlivých institutů, tak praktické vysvětlení dopadů nové právní úpravy relativních majetkových práv.