Občanský zákoník - Komentář - Svazek I

AutorŠvestka Jiří, Dvořák Jan, Fiala Josef a kolektiv
NakladatelWolters Kluwer
Rok vydání2013
Počet stran0
Místo vydáníPraha
ISBN/EAN978-80-7478-370-8
Dostupnostprosinec 2013

Naše cena: 2 381,74 Kč
Cena bez DPH 2 165,22 Kč

ks

Popis

Nejdůležitější očekávánou změnu našeho právního řádu, rekodifikaci soukromého práva provedenou zákonem č. 89/2009 Sb., občanským zákoníkem, komplexně vykládá komentář kolektivu autorů pod vedením prof. JUDr. Jiřího Švestky, prof. JUDr. Jana Dvořáka a prof. JUDr. Josefa Fialy. Náš komentář: poskytuje výklad všech ustanovení nového občanského zákoníku, přináší vysvětlení nových institutů, které nový občanský zákoník zavádí, upozorňuje na odlišnosti od úpravy občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., přináší informace o souvisejících předpisech, českých, i evropských, a odkazy na relevantní odbornou literaturu, obsahuje výňatky z důvodové zprávy, cituje judikaturu použitelnou i po nabytí účinnosti nové právní úpravy, zaměřuje se na praktické dopady nové právní úpravy. Komentář svým zaměřením i zvoleným autorským kolektivem z řad vysokoškolských pedagogů, advokátů, notářů a dalších předních právních odborníků významně usnadňuje řešení počátečních aplikačních a interpretačních problémů, které při uvádění nového občanského zákoníku budou nastávat. Je určen pro širokou právnickou a podnikatelskou obec. Rozsáhlý komentář bude od prosince 2013 vycházet postupně v šesti svazcích: I. Obecná část, II. Rodinné právo, III. Absolutní majetková práva, IV. Dědické právo, V. a VI. Relativní majetková práva. I. svazek věnovaný obecné části občanského zákoníku vychází v prosinci 2013. Další svazky budou vycházet v měsících lednu, únoru a březnu 2014.