Občanské soudní řízení - soudcovský komentář - kniha IV. - § 201-250l, 2. vydání

Občanské soudní řízení - soudcovský komentář - kniha IV. - § 201-250l, 2. vydání

Jirsa Jaromír a kolektiv

Komentář zpracovaný širokým autorským kolektivem pod vedením soudcem JUDr. Jaromírem Jirsou představuje nové pohledy na české civilní procesní právo, v jehož středu stojí občanský soudní řád. 

Běžná cena: 600,00 Kč

Naše cena: 600,00 Kč

DETAIL
Občanské soudní řízení - soudcovský komentář - kniha III. - zákon o zv. řízeních soudních, 2. vydání

Občanské soudní řízení - soudcovský komentář - kniha III. - zákon o zv. řízeních soudních, 2. vydání

Jirsa Jaromír a kolektiv

Komentář zpracovaný širokým autorským kolektivem pod vedením soudcem JUDr. Jaromírem Jirsou představuje nové pohledy na české civilní procesní právo, v jehož středu stojí občanský soudní řád. 

Běžná cena: 1 500,00 Kč

Naše cena: 1 500,00 Kč

DETAIL
Občanské soudní řízení - soudcovský komentář - kniha II. - § 79 - 180, 2. vydání

Občanské soudní řízení - soudcovský komentář - kniha II. - § 79 - 180, 2. vydání

Jirsa Jaromír a kolektiv

Komentář zpracovaný širokým autorským kolektivem pod vedením soudcem JUDr. Jaromírem Jirsou představuje nové pohledy na české civilní procesní právo, v jehož středu stojí občanský soudní řád. 

Běžná cena: 900,00 Kč

Naše cena: 900,00 Kč

DETAIL
Občanské soudní řízení - soudcovský komentář - kniha I. - § 1-78g, 2. vydání

Občanské soudní řízení - soudcovský komentář - kniha I. - § 1-78g, 2. vydání

Jirsa Jaromír a kolektiv

Komentář zpracovaný širokým autorským kolektivem pod vedením soudcem JUDr. Jaromírem Jirsou představuje nové pohledy na české civilní procesní právo, v jehož středu stojí občanský soudní řád. 

Běžná cena: 900,00 Kč

Naše cena: 900,00 Kč

DETAIL
Trestní řád (č. 141/1961 Sb.) - Komentář

Trestní řád (č. 141/1961 Sb.) - Komentář

Draštík Antonín, Fenyk Jaroslav a kolektiv

Rozsáhlé dvousvazkové dílo přináší podrobný komentář k zákonu č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád). Jednotná přehledná struktura výkladu umožňuje snadnou a rychlou orientaci v textu. 

Běžná cena: 4 990,00 Kč

Naše cena: 4 990,00 Kč

DETAIL
Závazky z právních jednání podle občanského zákoníku: Komentář k § 1721-2893 podle stavu k 1.4.2017

Závazky z právních jednání podle občanského zákoníku: Komentář k § 1721-2893 podle stavu k 1.4.2017

Fiala Josef, Pražák Zbyněk a kolektiv

Prakticky zaměřený komentář od kolektivu renomovaných autorů se věnuje výkladu § 1721–2893 občanského zákoníku, tedy vzniku, obsahu, změnám a zániku závazků včetně zajištění a utvrzení dluhů a jednotlivým smluvním typům, upraveným v občanském zákoníku. 

Běžná cena: 2 990,00 Kč

Naše cena: 2 990,00 Kč

DETAIL
Občanský zákoník. Komentář

Občanský zákoník. Komentář

Petrov, Výtisk, Beran a kolektiv

První komentář občanského zákoníku v jednom svazku. Více než 3000 stran výkladu spojuje hloubku „velkého“ komentáře s přehledností příručního komentáře.

Běžná cena: 4 990,00 Kč

Naše cena: 4 990,00 Kč

DETAIL
Zákon o obchodních korporacích. Komentář, 2. vydání

Zákon o obchodních korporacích. Komentář, 2. vydání

Štenglová, Havel, Cileček, Kuhn, Šuk

Běžná cena: 2 990,00 Kč

Naše cena: 2 990,00 Kč

DETAIL
Zákon o obchodních korporacích - Komentář

Zákon o obchodních korporacích - Komentář

Lasák Jan, Pokorná Jarmila, Čáp Zdeněk, Doležil Tomáš a kolektiv

První komentář zákona o obchodních korporacích, který zahrnuje doprovodné zákony a daňové a účetní souvislosti!  S velkým důrazem na judikaturu použitelnou i pro novou právní úpravu!

Běžná cena: 2 855,00 Kč

Naše cena: 2 855,00 Kč

DETAIL
Nový zákon o obchodních společnostech a družstvech 2014 poznámkové znění

Nový zákon o obchodních společnostech a družstvech 2014 - poznámkové znění

Bachroňová, Divišová, Finger, Hejda, Machala, Prosser, Vaněčková

Autoři publikace pojali výstižnou formou čtenáři objasnit podstatu a praktický dopad jednotlivých ustanovení nového zákona o obchodních korporacích. Nový zákon o obchodních korporacích Nový zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích), „nahrazuje“ s účinností od 1. ledna 2014 dosavadní obchodní zákoník (zákon č. 513/1991 Sb.).

Běžná cena: 1 099,00 Kč

Naše cena: 1 099,00 Kč

DETAIL
Občanský soudní řád II. Exekuční řád. Praktický komentář

Občanský soudní řád II. Exekuční řád. Praktický komentář

Lavický Petr a kolektiv

II. svazek řady civilních procesních předpisů: Občanský soudní řád (§ 251 až 376) a Exekuční řád (§ 28 až 151). Svazek obsahuje předpisy k výkonu rozhodnutí a exekuci pod souhrnným názvem EXEKUČNÍ PRÁVO.

Běžná cena: 940,00 Kč

Naše cena: 940,00 Kč

DETAIL
Náhrada majetkové a nemajetkové újmy v novém občanském zákoníku - komentář k § 2894 až § 2971

Náhrada majetkové a nemajetkové újmy v novém občanském zákoníku - komentář k § 2894 až § 2971

Vítová Blanka, Dohnal Jakub, Kotula Jan

Publikace řeší náhradu škody a náhradu nemajetkové újmy v soukromém právu. Jedná se o poznámkové vydání právní úpravy odpovědnosti za škodu v novém občanském zákoníku s vytyčením změn, které byly v novém občanském zákoníku zavedeny oproti stávající úpravě.

Běžná cena: 449,00 Kč

Naše cena: 449,00 Kč

DETAIL