ÚZ č.1213 Soudy a soudci, Advokáti

ÚZ č.1213 Soudy a soudci, Advokáti

Kolektiv autorů
Publikace obsahuje soubor předpisů regulujících výkon právnických profesí a dále činnost znalců a tlumočníků.

Běžná cena: 113,00 Kč

Naše cena: 113,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1205 Rodinné právo 2017

ÚZ č.1205 Rodinné právo 2017

V publikaci najdete aktuální znění 18 předpisů rozdělených do 4 kapitol: rodinné právo, sociálně-právní ochrana dětí, mezinárodněprávní ochrana dítěte a rodiny, a registrované partnerství.

Běžná cena: 89,00 Kč

Naše cena: 89,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1204 Celní předpisy

ÚZ č.1204 Celní předpisy

Kolektiv autorů
Publikace obsahuje kompletní soubor zákonů upravujících celní oblast – celní zákon, zákon o Celní správě ČR a zákon o působnosti orgánů Celní správy ČR v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví.

Běžná cena: 79,00 Kč

Naše cena: 79,00 Kč

DETAIL
Zákon o mezinárodním právu soukromém

Zákon o mezinárodním právu soukromém

Gaňo Jiří, Kučera Zdeněk

Publikace obsahuje výklad jednotlivých ustanovení zákona, zaměřuje se na jejich uplatnění v praxi a poukazuje na souvislosti s přímo použitelnými předpisy práva Evropské unie a vyhlášenými mezinárodními smlouvami. Součástí knihy je kromě samotného textu komentáře též úplné znění důvodové zprávy a znění vybraných přímo použitelných předpisů práva Evropské unie a mezinárodních smluv. Autoři publikace se podíleli na přípravě zákona.

Běžná cena: 690,00 Kč

Naše cena: 690,00 Kč

DETAIL
Bezdůvodné obohacení v novém občanském zákoníku. Komentář (§ 2991–3005)

Bezdůvodné obohacení v novém občanském zákoníku. Komentář (§ 2991–3005)

Bílková Jana

specializovaný komentář k bezdůvodnému obohacení podle nové právní úpravy 
* představuje problematiku v rámci NOZ, ale také v širších souvislostech souvisejících právních úprav 
* odpovídá na otázky aplikovatelnosti ustanovení o neoprávněném majetkovém prospěchu v soudní praxi, porovnává předchozí a novou regulaci právního institutu a uvádí četné příklady sporů o vydání bezdůvodného obohacení

Běžná cena: 990,00 Kč

Naše cena: 990,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1209 Ochrana osobních údajů (GDPR)

ÚZ č.1209 Ochrana osobních údajů (GDPR)

Kolektiv autorů
Nové téma edice ÚZ obsahuje soubor právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů, a to z pohledu současnosti i budoucnosti.

Běžná cena: 65,00 Kč

Naše cena: 65,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1210 Vnitřní správa

ÚZ č.1210 Vnitřní správa

Kolektiv autorů
Publikace je rozdělena do tří kapitol: osobní stav obyvatelstva (občanské průkazy, cestovní doklady, matriky, evidence obyvatel, státní občanství), shromažďovací právo, a ostatní předpisy (zákon o ověřování).

Běžná cena: 99,00 Kč

Naše cena: 99,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1212 Informace, eGovernment

ÚZ č.1212 Informace, eGovernment

Kolektiv autorů
Publikace obsahuje 23 předpisů v aktuálním znění. Předpisy jsou rozděleny do tří kapitol: Svobodný přístup k informacím, Informatika (elektronické komunikace, služby vytvářející důvěru pro elektronické komunikace) a eGovernment (elektronické úkony a automatická konverze dokumentů, základní registry, informační systémy veřejné správy, kybernetická bezpečnost, elektronická identifikace).

Běžná cena: 129,00 Kč

Naše cena: 129,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1214 Občanský soudní řád

ÚZ č.1214 Občanský soudní řád

Kolektiv autorů
Publikace obsahuje soubor předpisů regulujících výkon právnických profesí a dále činnost znalců a tlumočníků.

Běžná cena: 197,00 Kč

Naše cena: 197,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1215 Živnostenské podnikání

ÚZ č.1215 Živnostenské podnikání

Kolektiv autorů
Od posledního vydání došlo k několika změnám, z nichž zásadní je novela živnostenského zákona účinná od září 2017 (71 změn a doplnění) a změna nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností. Publikace dále obsahuje aktuální znění zákona o podnikání v oblasti cestovního ruchu, zákona o podpoře malého a středního podnikání, zákona o uznávání odborné kvalifikace, zákona o omezení provozu zastaváren, zákona o prodejní době, a některé další předpisy – celkem 11 právních předpisů v aktuálním znění.

Běžná cena: 119,00 Kč

Naše cena: 119,00 Kč

DETAIL
Občanské soudní řízení - soudcovský komentář - kniha V. - § 251-376, 2. vydání

Občanské soudní řízení - soudcovský komentář - kniha V. - § 251-376, 2. vydání

Jirsa Jaromír a kolektiv

Komentář zpracovaný širokým autorským kolektivem pod vedením soudcem JUDr. Jaromírem Jirsou představuje nové pohledy na české civilní procesní právo, v jehož středu stojí občanský soudní řád. 

Běžná cena: 900,00 Kč

Naše cena: 900,00 Kč

DETAIL
Občanské soudní řízení - soudcovský komentář - kniha IV. - § 201-250l, 2. vydání

Občanské soudní řízení - soudcovský komentář - kniha IV. - § 201-250l, 2. vydání

Jirsa Jaromír a kolektiv

Komentář zpracovaný širokým autorským kolektivem pod vedením soudcem JUDr. Jaromírem Jirsou představuje nové pohledy na české civilní procesní právo, v jehož středu stojí občanský soudní řád. 

Běžná cena: 600,00 Kč

Naše cena: 600,00 Kč

DETAIL