ÚZ č.1209 Ochrana osobních údajů (GDPR)

ÚZ č.1209 Ochrana osobních údajů (GDPR)

Kolektiv autorů
Nové téma edice ÚZ obsahuje soubor právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů, a to z pohledu současnosti i budoucnosti.

Běžná cena: 65,00 Kč

Naše cena: 65,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1210 Vnitřní správa

ÚZ č.1210 Vnitřní správa

Kolektiv autorů
Publikace je rozdělena do tří kapitol: osobní stav obyvatelstva (občanské průkazy, cestovní doklady, matriky, evidence obyvatel, státní občanství), shromažďovací právo, a ostatní předpisy (zákon o ověřování).

Běžná cena: 99,00 Kč

Naše cena: 99,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1212 Informace, eGovernment

ÚZ č.1212 Informace, eGovernment

Kolektiv autorů
Publikace obsahuje 23 předpisů v aktuálním znění. Předpisy jsou rozděleny do tří kapitol: Svobodný přístup k informacím, Informatika (elektronické komunikace, služby vytvářející důvěru pro elektronické komunikace) a eGovernment (elektronické úkony a automatická konverze dokumentů, základní registry, informační systémy veřejné správy, kybernetická bezpečnost, elektronická identifikace).

Běžná cena: 129,00 Kč

Naše cena: 129,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1214 Občanský soudní řád

ÚZ č.1214 Občanský soudní řád

Kolektiv autorů
Publikace obsahuje soubor předpisů regulujících výkon právnických profesí a dále činnost znalců a tlumočníků.

Běžná cena: 197,00 Kč

Naše cena: 197,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1215 Živnostenské podnikání

ÚZ č.1215 Živnostenské podnikání

Kolektiv autorů
Od posledního vydání došlo k několika změnám, z nichž zásadní je novela živnostenského zákona účinná od září 2017 (71 změn a doplnění) a změna nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností. Publikace dále obsahuje aktuální znění zákona o podnikání v oblasti cestovního ruchu, zákona o podpoře malého a středního podnikání, zákona o uznávání odborné kvalifikace, zákona o omezení provozu zastaváren, zákona o prodejní době, a některé další předpisy – celkem 11 právních předpisů v aktuálním znění.

Běžná cena: 119,00 Kč

Naše cena: 119,00 Kč

DETAIL
Občanské soudní řízení - soudcovský komentář - kniha V. - § 251-376, 2. vydání

Občanské soudní řízení - soudcovský komentář - kniha V. - § 251-376, 2. vydání

Jirsa Jaromír a kolektiv

Komentář zpracovaný širokým autorským kolektivem pod vedením soudcem JUDr. Jaromírem Jirsou představuje nové pohledy na české civilní procesní právo, v jehož středu stojí občanský soudní řád. 

Běžná cena: 900,00 Kč

Naše cena: 900,00 Kč

DETAIL
Občanské soudní řízení - soudcovský komentář - kniha IV. - § 201-250l, 2. vydání

Občanské soudní řízení - soudcovský komentář - kniha IV. - § 201-250l, 2. vydání

Jirsa Jaromír a kolektiv

Komentář zpracovaný širokým autorským kolektivem pod vedením soudcem JUDr. Jaromírem Jirsou představuje nové pohledy na české civilní procesní právo, v jehož středu stojí občanský soudní řád. 

Běžná cena: 600,00 Kč

Naše cena: 600,00 Kč

DETAIL
Občanské soudní řízení - soudcovský komentář - kniha III. - zákon o zv. řízeních soudních, 2. vydání

Občanské soudní řízení - soudcovský komentář - kniha III. - zákon o zv. řízeních soudních, 2. vydání

Jirsa Jaromír a kolektiv

Komentář zpracovaný širokým autorským kolektivem pod vedením soudcem JUDr. Jaromírem Jirsou představuje nové pohledy na české civilní procesní právo, v jehož středu stojí občanský soudní řád. 

Běžná cena: 1 500,00 Kč

Naše cena: 1 500,00 Kč

DETAIL
Občanské soudní řízení - soudcovský komentář - kniha II. - § 79 - 180, 2. vydání

Občanské soudní řízení - soudcovský komentář - kniha II. - § 79 - 180, 2. vydání

Jirsa Jaromír a kolektiv

Komentář zpracovaný širokým autorským kolektivem pod vedením soudcem JUDr. Jaromírem Jirsou představuje nové pohledy na české civilní procesní právo, v jehož středu stojí občanský soudní řád. 

Běžná cena: 900,00 Kč

Naše cena: 900,00 Kč

DETAIL
Občanské soudní řízení - soudcovský komentář - kniha I. - § 1-78g, 2. vydání

Občanské soudní řízení - soudcovský komentář - kniha I. - § 1-78g, 2. vydání

Jirsa Jaromír a kolektiv

Komentář zpracovaný širokým autorským kolektivem pod vedením soudcem JUDr. Jaromírem Jirsou představuje nové pohledy na české civilní procesní právo, v jehož středu stojí občanský soudní řád. 

Běžná cena: 900,00 Kč

Naše cena: 900,00 Kč

DETAIL
Trestní řád (č. 141/1961 Sb.) - Komentář

Trestní řád (č. 141/1961 Sb.) - Komentář

Draštík Antonín, Fenyk Jaroslav a kolektiv

Rozsáhlé dvousvazkové dílo přináší podrobný komentář k zákonu č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád). Jednotná přehledná struktura výkladu umožňuje snadnou a rychlou orientaci v textu. 

Běžná cena: 4 990,00 Kč

Naše cena: 4 990,00 Kč

DETAIL
Závazky z právních jednání podle občanského zákoníku: Komentář k § 1721-2893 podle stavu k 1.4.2017

Závazky z právních jednání podle občanského zákoníku: Komentář k § 1721-2893 podle stavu k 1.4.2017

Fiala Josef, Pražák Zbyněk a kolektiv

Prakticky zaměřený komentář od kolektivu renomovaných autorů se věnuje výkladu § 1721–2893 občanského zákoníku, tedy vzniku, obsahu, změnám a zániku závazků včetně zajištění a utvrzení dluhů a jednotlivým smluvním typům, upraveným v občanském zákoníku. 

Běžná cena: 2 990,00 Kč

Naše cena: 2 990,00 Kč

DETAIL