ÚZ č.1234 Odměňování příslušníků bezpečnostních sborů

ÚZ č.1234 Odměňování příslušníků bezpečnostních sborů

Kolektiv autorů
Nová publikace edice ÚZ obsahuje soubor předpisů rozdělený do tří kapitol: - služební příjem příslušníků bezpečnostních sborů, - plat a další náležitosti soudců, představitelů státní moci a některých státních orgánů, a poslanců EP, - plat a některé náležitosti státních zástupců.

Běžná cena: 65,00 Kč

Naše cena: 65,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1235 Pojišťovnictví

ÚZ č.1235 Pojišťovnictví

Kolektiv autorů
Od minulého vydání se změnily všechny tři základní zákony: zákon o pojišťovnictví, zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí a zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla - 10 změn tohoto zákona nabývá účinnosti 1. 1. 2018.

Běžná cena: 129,00 Kč

Naše cena: 129,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1236 Zdravotní pojištění

ÚZ č.1236 Zdravotní pojištění

Kolektiv autorů
Soubor 18 předpisů z oblasti veřejného zdravotního pojištění a zdravotních pojišťoven.

Běžná cena: 109,00 Kč

Naše cena: 109,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1237 Daň silniční, Daň z nabytí nemovitých věcí, Daň z nemovitých věcí

ÚZ č.1237 Daň silniční, Daň z nabytí nemovitých věcí, Daň z nemovitých věcí

Kolektiv autorů
Publikace obsahuje aktuální texty 3 zákonů a jejich prováděcích vyhlášek.

Běžná cena: 65,00 Kč

Naše cena: 65,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1238 Zdravotní služby

ÚZ č.1238 Zdravotní služby

Kolektiv autorů
Publikace obsahuje aktuální znění 3 novelizovaných zákonů k danému tématu: zákon o specifických zdravotních službách, zákon o zdravotnické záchranné službě a zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

Běžná cena: 117,00 Kč

Naše cena: 117,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1239 Daně z příjmů 2018

ÚZ č.1239 Daně z příjmů 2018

Kolektiv autorů
Do textu zákona o daních z příjmů jsou kromě rozsáhlé novely z července 2017 zapracovány také další menší změny účinné od 1. 1. 2018.

Běžná cena: 123,00 Kč

Naše cena: 123,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1240 Daň z přidané hodnoty 2018

ÚZ č.1240 Daň z přidané hodnoty 2018

Kolektiv autorů
Do textu zákona o DPH jsou kromě rozsáhlé novely z července 2017 zapracovány také další menší změny účinné od 1. 1. 2018.

Běžná cena: 127,00 Kč

Naše cena: 127,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1244 Účetnictví podnikatelů

ÚZ č.1244 Účetnictví podnikatelů

Kolektiv autorů
Publikace obsahuje kompletní soubor předpisů pro účetnictví podnikatelů – zákon o účetnictví, účetní vyhlášku a 23 Českých účetních standardů.

Běžná cena: 93,00 Kč

Naše cena: 93,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1246 Sociální pojištění

ÚZ č.1246 Sociální pojištění

Kolektiv autorů
Publikace obsahuje 37 předpisů, které jsou rozděleny do čtyř kapitol: pojistné na sociální zabezpečení, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, organizace a provádění sociálního zabezpečení.

Běžná cena: 169,00 Kč

Naše cena: 169,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1247 Oceňování

ÚZ č.1247 Oceňování

Kolektiv autorů
Tato publikace obsahuje zákon o oceňování majetku a oceňovací vyhlášku, jejímž předmětem jsou podrobná pravidla pro oceňování pozemků, staveb (budovy, haly, rodinné domy, rekreační a zahrádkářské chaty, chalupy, inženýrské stavby, bytové jednotky, garáže a další), oceňování práva stavby, trvalých porostů a oceňování majetkových práv (průmyslové vlastnictví, práva související s autorským právem).

Běžná cena: 135,00 Kč

Naše cena: 135,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1248 Veřejné zakázky

ÚZ č.1248 Veřejné zakázky

Kolektiv autorů
Publikace obsahuje kompletní soubor předpisů z oblasti veřejných zakázek.

Běžná cena: 108,00 Kč

Naše cena: 108,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1249 Předpisy související s NOZ

ÚZ č.1249 Předpisy související s NOZ

Kolektiv autorů
S občanským zákoníkem souvisí několik dalších zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které jsou obsahem této samostatné publikace edice ÚZ.

Běžná cena: 69,00 Kč

Naše cena: 69,00 Kč

DETAIL