ÚZ č.1256 Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

ÚZ č.1256 Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

Kolektiv autorů
Vedle Ústavy a Listiny obsahuje tato publikace také novelizovaný zákon o veřejném ochránci práv (od 1. 1. 2018), zákon o Ústavním soudu, 8 novelizací kompetenčního zákona, změny volebních zákonů (prezident, Parlament), novelizovaný antidiskriminační zákon a dále zcela nový zákon o zásadách jednání a styku Poslanecké sněmovny a Senátu (stykový zákon).

Běžná cena: 99,00 Kč

Naše cena: 99,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1255 Platební služby

ÚZ č.1255 Platební služby

Kolektiv autorů
Od ledna 2018 platí zcela nový zákon o platebním styku, a nové jsou také všechny vyhlášky, které tento zákon doprovázejí.

Běžná cena: 87,00 Kč

Naše cena: 87,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1254 Kontrola veřejných financí

ÚZ č.1254 Kontrola veřejných financí

Kolektiv autorů
První kapitola publikace obsahuje aktuální znění zákona o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhlášku, dále zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, kontrolní řád a zákon o NKÚ.

Běžná cena: 87,00 Kč

Naše cena: 87,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1243 Cestovní náhrady

ÚZ č.1243 Cestovní náhrady

Kolektiv autorů
Od roku 2018 obsahuje tato publikace nejen všechny aktuální předpisy k cestovním náhradám, ale i k obdobným náhradám a náležitostem některých profesí jako jsou příslušníci bezpečnostních sborů, soudci, státní zástupci a představitelé státní moci.

Běžná cena: 69,00 Kč

Naše cena: 69,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1242 Zákoník práce 2018

ÚZ č.1242 Zákoník práce 2018

Kolektiv autorů
Od minulého vydání byl zákoník práce dotčen 12 novelami, které obsahují 26 změn a doplnění – v textu jsou zvýrazněny tučně.

Běžná cena: 79,00 Kč

Naše cena: 79,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1241 Cenové předpisy 2018

ÚZ č.1241 Cenové předpisy 2018

Kolektiv autorů
Soubor předpisů zahrnuje aktuální úplné znění zákona o cenách a zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen; od ledna platí nový výměr MF č. 01/2018, kterým se vydává seznam zboží (služeb) s regulovanými cenami, mezi něž např. patří mléčné výrobky pro žáky, nájemné z pozemků veřejné infrastruktury, pitná voda, jízdné v dopravě (železniční, autobusové, městské hromadné); dále maximální ceny v působnosti obcí (např. odtahová služba, městská hromadná doprava, taxislužba, služby parkovišť, kontrola a revize spalinové cesty, energetické průkazy a audity).

Běžná cena: 59,00 Kč

Naše cena: 59,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1225 Evropské právo

ÚZ č.1225 Evropské právo

Kolektiv autorů
Publikace obsahuje zakládací smlouvy - o fungování Evropské unie (dříve smlouva o založení Evropského společenství), o Evropské unii, o založení Evropského společenství pro atomovou energii, o přistoupení ČR k Evropské unii - a dále Jednotný evropský akt a Protokoly připojené k zakládacím smlouvám.

Běžná cena: 139,00 Kč

Naše cena: 139,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1228 Ochrana zdraví

ÚZ č.1228 Ochrana zdraví

Kolektiv autorů
Publikace obsahuje především zákon o ochraně veřejného zdraví, který byl od posledního vydání 4x novelizován, přičemž největší novela (29 bodů) nabyla účinnosti 1. listopadu 2017.

Běžná cena: 89,00 Kč

Naše cena: 89,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1230 Služební poměr, Policie

ÚZ č.1230 Služební poměr, Policie

Kolektiv autorů
Soubor 24 předpisů je rozdělen do šesti kapitol: Služební poměr, Policie ČR, Vězeňská služba, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Zpravodajské služby a Bezpečnostní informační služba.

Běžná cena: 119,00 Kč

Naše cena: 119,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1231 Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních

ÚZ č.1231 Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních

Kolektiv autorů
Publikace obsahuje aktuální text zákona o Mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, který je od minulého vydání dotčen dvěma novelami.

Běžná cena: 85,00 Kč

Naše cena: 85,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1232 Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě

ÚZ č.1232 Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Kolektiv autorů
V roce 2010 byla v edici ÚZ vydána publikace Katalog prací ve veřejných službách a správě, která obsahovala pouze vybraná ustanovení zákoníku práce a příslušné nařízení vlády o katalogu.

Běžná cena: 97,00 Kč

Naše cena: 97,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1233 Odměňování státních zaměstnanců

ÚZ č.1233 Odměňování státních zaměstnanců

Kolektiv autorů
Kompletní sada předpisů pro odměňování státních zaměstnanců (působících v režimu zákona o státní službě) včetně významně novelizovaného katalogu správních činností od 1. 1. 2018.

Běžná cena: 77,00 Kč

Naše cena: 77,00 Kč

DETAIL