Advokátní právo

Advokátní právo

Svejkovský, Macková, Vychopeň a kol.

Publikace se zabývá předpisy, jež se týkají advokacie, v nejširším slova smyslu. Již ze samotné preambule vyplývá, že výklad zahrnuje spektrum od zákonů nejvyšší právní síly až po vyhlášky, resp. usnesení orgánů Komory.

Běžná cena: 1 090,00 Kč

Naše cena: 1 090,00 Kč

DETAIL
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Praktický komentář k zákonu č. 250/2016 Sb.

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Praktický komentář k zákonu č. 250/2016 Sb.

Ondrušová Marta, Ondruš Radek, Vytopil Petr
Pro nový přestupkový řád (zákon č. 250/2016 Sb.) je charakteristický odklon od tradičního pojetí správního trestání jako ryze správního řízení, kdy zákonodárce nově přebírá do správního trestání tradiční instituty trestního práva.

Běžná cena: 980,00 Kč

Naše cena: 980,00 Kč

DETAIL
Občanský soudní řád. Komentář, 2. vydání

Občanský soudní řád. Komentář, 2. vydání

Svoboda, Smolík, Levý, Šínová, Šímak, Bílý, Hamuľáková, Hrnčiřík, Hromada, Petrov Křiváčková, Přidal

Druhé vydání velmi úspěšného komentáře reaguje na celkem dvanáct změn občanského soudního řádu, k nimž došlo v mezidobí od prvního vydání z roku 2013. Novinky se týkají například výkonu rozhodnutí prodejem nemovitých věcí, předpokladů přípustnosti dovolání, režimu exekučního postihu majetku nacházejícího se ve společném jmění manželů a majetku manžela povinného. Komentář samozřejmě zohledňuje též vývoj judikatury za poslední čtyři roky – například přelomová rozhodnutí Ústavního soudu, která nově vykládají podstatu poučovací povinnosti soudu o hrozícím neúspěchu ve sporu.

Běžná cena: 1 990,00 Kč

Naše cena: 1 990,00 Kč

DETAIL
Zákon o insolvenčních správcích. Komentář

Zákon o insolvenčních správcích. Komentář

Stanislav Antonín, Kozák Jan

Zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích je dalším důležitým právním předpisem v oblasti insolvenčního práva.

Běžná cena: 450,00 Kč

Naše cena: 450,00 Kč

DETAIL
Zákon o advokacii a související předpisy. Komentář

Zákon o advokacii a související předpisy. Komentář

Kovářová Daniela, Havlíček Karel, Němec Robert, Sokol Tomáš, Syka Jan, Uhlíř David, Žižlavský Michal

Komentář k zákonu o advokacii je sice určen primárně advokátům a advokátním koncipientům, své čtenáře, či spíše uživatele si zcela jistě najde ale také mezi soudci, notáři, státními zástupci, exekutory či jinými právními odborníky.

Běžná cena: 1 495,00 Kč

Naše cena: 1 495,00 Kč

DETAIL
Autorský zákon. Komentář, 5. vydání

Autorský zákon. Komentář, 5. vydání

Chaloupková, Holý

Páté vydání komentáře reflektuje aktuální legislativní změny a judikaturu.

Běžná cena: 990,00 Kč

Naše cena: 990,00 Kč

DETAIL
Právní základy podnikání, II. díl (řízení před soudy a správními orgány, odpovědnost podnikatele)

Právní základy podnikání, II. díl (řízení před soudy a správními orgány, odpovědnost podnikatele)

Novotný Jiří, Šašek Pavel

Publikace představuje úvod do právního prostřední a nejdůležitějších právních otázek souvisejících s podnikáním. Cílem publikace je poskytnout přehled o právních aspektech podnikání a přinést čtenáři znalosti a orientaci v právním prostředí a v právních otázkách souvisejících s podnikáním, a to jak v oblasti práva soukromého, tak v oblasti práva veřejného. Díl druhý publikace je věnován především procesním otázkám v řízeních před civilním soudem, v řízení před správními orgány, a odpovědnosti podnikatele za porušení právních předpisů. Samostatnou kapitolou druhého dílu tvoří výklad o úpadku podnikatele a insolvenčním řízení.

Běžná cena: 287,00 Kč

Naše cena: 287,00 Kč

DETAIL
Právní základy podnikání, I. díl (právní úprava podnikání, závazkové vztahy, pracovní právo)

Právní základy podnikání, I. díl (právní úprava podnikání, závazkové vztahy, pracovní právo)

Novotný Jiří, Šašek Pavel

Publikace představuje úvod do právního prostřední a nejdůležitějších právních otázek souvisejících s podnikáním. Cílem publikace je poskytnout přehled o právních aspektech podnikání a přinést čtenáři znalosti a orientaci v právním prostředí a v právních otázkách souvisejících s podnikáním, a to jak v oblasti práva soukromého, tak v oblasti práva veřejného. První díl publikace je zaměřen na právní úpravu podnikání, závazkové vztahy a pracovní právo.

Běžná cena: 287,00 Kč

Naše cena: 287,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1245 Vzorový účtový rozvrh

ÚZ č.1245 Vzorový účtový rozvrh

Kolektiv autorů
Publikace je užitečnou pomůckou pro sestavení takového účtového rozvrhu podnikatelů, se kterým budou minimalizovány problémy při sestavování účetní závěrky za rok 2018.

Běžná cena: 49,00 Kč

Naše cena: 49,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1257 Poplatky

ÚZ č.1257 Poplatky

Kolektiv autorů
Zákon o správních poplatcích byl od minulého vydání 19x novelizován; 4 novelizacemi byl rovněž dotčen zákon o soudních poplatcích a zákon o místních poplatcích (1 novela).

Běžná cena: 85,00 Kč

Naše cena: 85,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1256 Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

ÚZ č.1256 Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

Kolektiv autorů
Vedle Ústavy a Listiny obsahuje tato publikace také novelizovaný zákon o veřejném ochránci práv (od 1. 1. 2018), zákon o Ústavním soudu, 8 novelizací kompetenčního zákona, změny volebních zákonů (prezident, Parlament), novelizovaný antidiskriminační zákon a dále zcela nový zákon o zásadách jednání a styku Poslanecké sněmovny a Senátu (stykový zákon).

Běžná cena: 99,00 Kč

Naše cena: 99,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1255 Platební služby

ÚZ č.1255 Platební služby

Kolektiv autorů
Od ledna 2018 platí zcela nový zákon o platebním styku, a nové jsou také všechny vyhlášky, které tento zákon doprovázejí.

Běžná cena: 87,00 Kč

Naše cena: 87,00 Kč

DETAIL