ÚZ č.1281 Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

ÚZ č.1281 Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

Kolektiv autorů
Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od čtyř kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných celků, obecní policie, ostatní předpisy.

Běžná cena: 139,00 Kč

Naše cena: 139,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1280 Mezinárodní justiční spolupráce

ÚZ č.1280 Mezinárodní justiční spolupráce

Kolektiv autorů
Publikace obsahuje významně novelizovaný text zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, který mj. zavádí evropský vyšetřovací příkaz (38 nových paragrafů).

Běžná cena: 89,00 Kč

Naše cena: 89,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1279 Vysoké školství

ÚZ č.1279 Vysoké školství

Kolektiv autorů
Nové téma edice ÚZ obsahuje právní předpisy regulující vysoké školství.

Běžná cena: 89,00 Kč

Naše cena: 89,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1278 Regionální školství

ÚZ č.1278 Regionální školství

Kolektiv autorů
Celkem 47 předpisů v aktuálním znění je rozděleno do 3 kapitol: regionální školství (školský zákon vč. všech prováděcích předpisů, zákon o poskytování dotací; uznávání výsledků dalšího vzdělávání); pedagogičtí pracovníci; ústavní a ochranná výchova a preventivně výchovná péče.

Běžná cena: 227,00 Kč

Naše cena: 227,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1277 Životní prostředí

ÚZ č.1277 Životní prostředí

Kolektiv autorů
Publikace obsahuje aktuální znění 28 zákonů, které jsou rozděleny do 14 kapitol: obecně závazné právní předpisy (zákon o životním prostředí, o právu na informace, o inspekci); vodní hospodářství; ochrana ovzduší, přírody a krajiny; ochrana zemědělského půdního fondu a horninového prostředí; odpadové hospodářství a obaly; posuzování vlivů na životní prostředí; nakládání s chemickými látkami a s geneticky modifikovanými organismy a produkty; prevence závažných havárií; integrovaná prevence znečišťování; ukládání oxidu uhličitého.

Běžná cena: 327,00 Kč

Naše cena: 327,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1276 Bankovnictví, Finanční konglomeráty, Praní špinavých peněz, Stavební spoření

ÚZ č.1276 Bankovnictví, Finanční konglomeráty, Praní špinavých peněz, Stavební spoření

Kolektiv autorů
Předpisy v publikaci jsou rozděleny do sedmi kapitol: úvěrové instituce; centrální evidence účtů; praní špinavých peněz; finanční konglomeráty; Česká národní banka; ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu; stavební spoření.

Běžná cena: 297,00 Kč

Naše cena: 297,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1275 Občanský zákoník

ÚZ č.1275 Občanský zákoník

Kolektiv autorů
Po pěti letech existence byly v občanském zákoníku provedeny další změny – zejména se rozsáhle mění ustanovení o zájezdu; menší změny nastaly ale také v jiných částech zákoníku. Všechny změny jsou vyznačeny tučně. .

Běžná cena: 139,00 Kč

Naše cena: 139,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1274 Živnostenské podnikání

ÚZ č.1274 Živnostenské podnikání

Kolektiv autorů
Od posledního vydání došlo k několika menším změnám živnostenského zákona; zásadní změnou prošel zákon o podnikání v oblasti cestovního ruchu, který významně posiluje postavení zákazníků.

Běžná cena: 129,00 Kč

Naše cena: 129,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1273 Obchodní korporace

ÚZ č.1273 Obchodní korporace

Kolektiv autorů
Publikace obsahuje aktuální soubor předpisů upravujících obchodní společnosti a družstva.

Běžná cena: 129,00 Kč

Naše cena: 129,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1268 Daňový řád

ÚZ č.1268 Daňový řád

Kolektiv autorů
Publikace obsahuje novelizované znění daňového řádu a zákona o daňovém poradenství z června 2018, dále zákon o Finanční správě ČR, o mezinárodní spolupráci při správě daní, o mezinárodním vymáhání pohledávek, o omezení plateb v hotovosti, a řadu dalších předpisů včetně příslušných pokynů, sdělení a rozhodnutí MF a GFŘ.

Běžná cena: 129,00 Kč

Naše cena: 129,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1272 Zdravotní služby

ÚZ č.1272 Zdravotní služby

kolář pavel
Publikace obsahuje aktuální znění 3 zákonů k danému tématu: zákon o specifických zdravotních službách, zákon o zdravotnické záchranné službě a zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

Běžná cena: 119,00 Kč

Naše cena: 119,00 Kč

DETAIL
ÚZ č.1271 Vnitřní správa

ÚZ č.1271 Vnitřní správa

Kolektiv autorů
Publikace je rozdělena do tří kapitol: osobní stav obyvatelstva (občanské průkazy, cestovní doklady, matriky, evidence obyvatel, státní občanství), shromažďovací právo a ostatní předpisy (zákon o ověřování).

Běžná cena: 99,00 Kč

Naše cena: 99,00 Kč

DETAIL