Občanský zákoník - Komentář - Svazek VI (závazkové právo 2. část, § 2521 - 3081)

Občanský zákoník - Komentář - Svazek VI (závazkové právo 2. část, § 2521 - 3081)

Švestka, Dvořák, Fiala, Hrádek, Vojtek, Hajn a kolektiv

V současné době jde o jediný dostupný komentář k této části relativních majetkových práv podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na českém trhu.

Běžná cena: 2 381,74 Kč

Naše cena: 2 381,74 Kč

DETAIL
Občanský zákoník - Komentář - Svazek III

Občanský zákoník - Komentář - Svazek III

Švestka Jiří, Dvořák Jan, Fiala Josef a kolektiv

Nejdůležitější změnu našeho právního řádu, rekodifikaci soukromého práva provedenou zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, komplexně vykládá komentář kolektivu autorů pod vedením prof. JUDr. Jiřího Švestky, prof. JUDr. Jana Dvořáka a prof. JUDr. Josefa Fialy. Náš komentář: poskytuje výklad všech ustanovení nového občanského zákoníku, přináší vysvětlení nových institutů, které nový občanský zákoník zavádí, upozorňuje na odlišnosti od úpravy občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., přináší informace o souvisejících předpisech, českých, i evropských, a odkazy na relevantní odbornou literaturu, obsahuje výňatky z důvodové zprávy, cituje judikaturu použitelnou i po nabytí účinnosti nové právní úpravy, zaměřuje se na praktické dopady nové právní úpravy. 

Běžná cena: 2 381,74 Kč

Naše cena: 2 381,74 Kč

DETAIL
Občanský zákoník - Komentář - Svazek II

Občanský zákoník - Komentář - Svazek II

Švestka Jiří, Dvořák Jan, Fiala Josef, Zuklínová Michaela a kolektiv

Nejdůležitější změnu našeho právního řádu, rekodifikaci soukromého práva provedenou zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, komplexně vykládá komentář kolektivu autorů pod vedením prof. JUDr. Jiřího Švestky, prof. JUDr. Jana Dvořáka a prof. JUDr. Josefa Fialy. Odborným garantem druhého svazku komentáře je doc. JUDr. Michaela Zuklínová.

Běžná cena: 1 212,87 Kč

Naše cena: 1 212,87 Kč

DETAIL
Občanský zákoník Komentář - Svazek I

Občanský zákoník - Komentář - Svazek I

Švestka Jiří, Dvořák Jan, Fiala Josef a kolektiv

Nejdůležitější očekávánou změnu našeho právního řádu, rekodifikaci soukromého práva provedenou zákonem č. 89/2009 Sb., občanským zákoníkem, komplexně vykládá komentář kolektivu autorů pod vedením prof. JUDr. Jiřího Švestky, prof. JUDr. Jana Dvořáka a prof. JUDr. Josefa Fialy.

Běžná cena: 2 381,74 Kč

Naše cena: 2 381,74 Kč

DETAIL
Odpovědnost a ručení v právu obchodních společností

Odpovědnost a ručení v právu obchodních společností

Vrba Milan

Běžná cena: 155,91 Kč

Naše cena: 155,91 Kč

DETAIL
ÚZ č.1229 Obce, kraje, hl. město Praha

ÚZ č.1229 Obce, kraje, hl. město Praha

Kolektiv autorů
Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od čtyř kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných celků, obecní policie, ostatní předpisy.
Vzory smluv, petitů a zakládacích listin podle nového občanského zákoníku

Vzory smluv, petitů a zakládacích listin podle nového občanského zákoníku

Svejkovský, Kabelková

Publikace přináší širokou nabídku vzorů smluv, listin a podání k novému civilnímu právu - vzory pokrývají všechny části nového občanského zákoníku i vzory listin podle zákona o obchodních korporacích - vzory jsou doplněny stručným výkladem souvisejících ustanovení zákona

Vzory zakládacích dokumentů, právních jednání ve vztahu k obchodním korporacím

Vzory zakládacích dokumentů, právních jednání ve vztahu k obchodním korporacím

Svejkovský, Kabelková, Vychopeň a kolektiv

Praktická příručka zpracovaná kolektivem renomovaných autorů nabízí vzory smluv, listin a žalobních návrhů.

GDPR / Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (2016/679/EU) - Praktický komentář

GDPR / Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (2016/679/EU) - Praktický komentář

Nulíček, Donát, Nonnemann, Lichnovský, Tomíšek

Kniha přináší na český trh první ucelený komentář k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, tzv. obecnému nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), které kromě zvýšené ochrany osobních údajů přináší také mimořádně vysokou míru právní nejistoty a otevírá prostor pro celou řadu nejasností.