Občanský zákoník, zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchod. korporacích), 3. vyd.

Občanský zákoník, zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchod. korporacích), 3. vyd.

Přinášíme nové vydání úplného znění tří zcela nových základních občanskoprávních a obchodněprávních předpisů, které nabyly účinnosti dnem 1. 1. 2014 – nového občanského zákoníku, zákona o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích) a zákona o mezinárodním právu soukromém.

Běžná cena: 314,70 Kč

Naše cena: 314,70 Kč

DETAIL
Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055-3014). Komentář

Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055-3014). Komentář

Hulmák a kolektiv

Nový občanský zákoník přináší řadu nových smluvních typů. • Výprosa vzniká bezplatným přenecháním věci k užívání, aniž se ujedná doba, po kterou se má věc užívat, ani účel, ke kterému se má věc užívat.

Běžná cena: 2 860,00 Kč

Naše cena: 2 860,00 Kč

DETAIL
Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721-2054). Komentář

Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721-2054). Komentář

Hulmák a kolektiv

Nový občanský zákoník překonává dvojkolejnost úpravy občanskoprávních a obchodněprávních závazků.

Běžná cena: 2 668,70 Kč

Naše cena: 2 668,70 Kč

DETAIL
Občanský zákoník III. Věcná práva. Komentář

Občanský zákoník III. Věcná práva. Komentář

Spáčil J. a kolektiv

Nový občanský zákoník přináší do našeho práva řadu převratných novinek včetně zcela nových institutů. Nakladatelství C. H. Beck k němu připravuje velký komentář, který usnadní všem právníkům aplikaci nové normy a orientaci v ní.

Běžná cena: 3 146,96 Kč

Naše cena: 3 146,96 Kč

DETAIL
Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář

Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář

Lavický a kolektiv

Běžná cena: 2 860,00 Kč

Naše cena: 2 860,00 Kč

DETAIL
Občanský zákoník - velký komentář - Svazek III - § 489-654 Věci a právní skutečnosti

Občanský zákoník - velký komentář - Svazek III - § 489-654 Věci a právní skutečnosti

Melzer Filip, Tégl Petr a kolektiv

Třetí svazek Velkého komentáře k občanskému zákoníku dovršuje výklad k jeho obecné části. Začíná vymezením právního postavení spotřebitele a podnikatele, po kterém následuje komentář ke třem významným hlavám obecné části: hlavě III: zastoupení, hlavě IV: věci a jejich rozdělení, a konečně hlavě V: právní skutečnosti. Tento svazek komentáře je doplněn o výklad k souvisejícím společným a přechodným ustanovením, která se týkají obecné části OZ, ovšem s výjimkou úpravy právnických osob, neboť tuto materii obsahuje svazek druhý.

Běžná cena: 1 492,17 Kč

Naše cena: 1 492,17 Kč

DETAIL
Občanský zákoník - velký komentář - Svazek I - § 1-117 Obecná ustanovení

Občanský zákoník - velký komentář - Svazek I - § 1-117 Obecná ustanovení

Melzel Filip, Tégl Petr a kolektiv

První svazek komentáře k novému občanskému zákoníku je prvním z celkem tří svazků, které jsou věnovány jeho obecné části. Obsahuje úvod do zákonné úpravy, představovaný zejména jejími základními hodnotovými východisky. V nich je – s jistou nadsázkou – shrnuto to nejpodstatnější pro soukromé právo.

Běžná cena: 1 138,26 Kč

Naše cena: 1 138,26 Kč

DETAIL
Občanský zákoník - Komentář - Svazek VI (závazkové právo 2. část, § 2521 - 3081)

Občanský zákoník - Komentář - Svazek VI (závazkové právo 2. část, § 2521 - 3081)

Švestka, Dvořák, Fiala, Hrádek, Vojtek, Hajn a kolektiv

V současné době jde o jediný dostupný komentář k této části relativních majetkových práv podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na českém trhu.

Běžná cena: 2 381,74 Kč

Naše cena: 2 381,74 Kč

DETAIL
Občanský zákoník - Komentář - Svazek III

Občanský zákoník - Komentář - Svazek III

Švestka Jiří, Dvořák Jan, Fiala Josef a kolektiv

Nejdůležitější změnu našeho právního řádu, rekodifikaci soukromého práva provedenou zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, komplexně vykládá komentář kolektivu autorů pod vedením prof. JUDr. Jiřího Švestky, prof. JUDr. Jana Dvořáka a prof. JUDr. Josefa Fialy. Náš komentář: poskytuje výklad všech ustanovení nového občanského zákoníku, přináší vysvětlení nových institutů, které nový občanský zákoník zavádí, upozorňuje na odlišnosti od úpravy občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., přináší informace o souvisejících předpisech, českých, i evropských, a odkazy na relevantní odbornou literaturu, obsahuje výňatky z důvodové zprávy, cituje judikaturu použitelnou i po nabytí účinnosti nové právní úpravy, zaměřuje se na praktické dopady nové právní úpravy. 

Běžná cena: 2 381,74 Kč

Naše cena: 2 381,74 Kč

DETAIL
Občanský zákoník - Komentář - Svazek II

Občanský zákoník - Komentář - Svazek II

Švestka Jiří, Dvořák Jan, Fiala Josef, Zuklínová Michaela a kolektiv

Nejdůležitější změnu našeho právního řádu, rekodifikaci soukromého práva provedenou zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, komplexně vykládá komentář kolektivu autorů pod vedením prof. JUDr. Jiřího Švestky, prof. JUDr. Jana Dvořáka a prof. JUDr. Josefa Fialy. Odborným garantem druhého svazku komentáře je doc. JUDr. Michaela Zuklínová.

Běžná cena: 1 212,87 Kč

Naše cena: 1 212,87 Kč

DETAIL
Občanský zákoník Komentář - Svazek I

Občanský zákoník - Komentář - Svazek I

Švestka Jiří, Dvořák Jan, Fiala Josef a kolektiv

Nejdůležitější očekávánou změnu našeho právního řádu, rekodifikaci soukromého práva provedenou zákonem č. 89/2009 Sb., občanským zákoníkem, komplexně vykládá komentář kolektivu autorů pod vedením prof. JUDr. Jiřího Švestky, prof. JUDr. Jana Dvořáka a prof. JUDr. Josefa Fialy.

Běžná cena: 2 381,74 Kč

Naše cena: 2 381,74 Kč

DETAIL
Odpovědnost a ručení v právu obchodních společností

Odpovědnost a ručení v právu obchodních společností

Vrba Milan

Běžná cena: 155,91 Kč

Naše cena: 155,91 Kč

DETAIL