Judikatura k rekodifikaci Věci v právním smyslu

Judikatura k rekodifikaci - Věci v právním smyslu

Lavický Petr, Polišenská Petra

Nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a. s., zahajuje vydávání nové řady přehledů judikatury, tento svazek je věnován klíčové kategorii obecné části občanského práva hmotného – věcem v právním smyslu.

Běžná cena: 783,00 Kč

Naše cena: 783,00 Kč

DETAIL
Judikatura k rekodifikaci Promlčení a prekluze

Judikatura k rekodifikaci - Promlčení a prekluze

Lavický Petr, Polišenská Petra

Tématem tohoto svazku je promlčení a prekluze. Čtenář zde nalezne nejen použitelnou judikaturu, ale také srozumitelný výklad nové právní úpravy, příslušnou část důvodové zprávy a veškeré potřebné právní předpisy.

Běžná cena: 726,00 Kč

Naše cena: 726,00 Kč

DETAIL
Dědické právo podle nového občanského zákoníku - Praktická příručka

Dědické právo podle nového občanského zákoníku - Praktická příručka

Kovářová Daniela

Praktická příručka informuje o novinkách v dědickém právu po přijaté rekodifikaci českého soukromého práva.

Běžná cena: 490,00 Kč

Naše cena: 490,00 Kč

DETAIL
Civilní proces - Obecná část a sporné řízení

Civilní proces - Obecná část a sporné řízení

Svoboda, Šínová, Hamuľáková a kolektiv

Publikace je komplexním výkladem civilního práva procesního. Její první díl se v úvodu zabývá instituty, které jsou společné jak spornému řízení, tak tzv. nesporným řízením. Poté se podrobně věnuje civilnímu sporu.

Běžná cena: 790,00 Kč

Naše cena: 790,00 Kč

DETAIL
Aktuální problémy rodinněprávní regulace: rodičovství, výchova a výživa nezletilého

Aktuální problémy rodinněprávní regulace: rodičovství, výchova a výživa nezletilého

Šínová Renáta, Šmíd Ondřej, Juráš Marek a kolektiv

Kolektivní monografie se zaměřuje na problematické otázky právní úpravy rodičovství, výchovy a výživy nezletilého. Autoři upozorňují na stávající i budoucí právní regulaci v České republice i na Slovensku, a to s přihlédnutím k zahraničním právním úpravám, které byly zdrojem při tvorbě nového občanského zákoníku a které tudíž mohou být inspirací při jeho budoucí aplikaci.

Běžná cena: 360,00 Kč

Naše cena: 360,00 Kč

DETAIL
Nový zákon o obchodních společnostech a družstvech 2014 poznámkové znění

Nový zákon o obchodních společnostech a družstvech 2014 - poznámkové znění

Bachroňová, Divišová, Finger, Hejda, Machala, Prosser, Vaněčková

Autoři publikace pojali výstižnou formou čtenáři objasnit podstatu a praktický dopad jednotlivých ustanovení nového zákona o obchodních korporacích. Nový zákon o obchodních korporacích Nový zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích), „nahrazuje“ s účinností od 1. ledna 2014 dosavadní obchodní zákoník (zákon č. 513/1991 Sb.).

Běžná cena: 1 099,00 Kč

Naše cena: 1 099,00 Kč

DETAIL
Účetnictví, daně a audit v obchodních korporacích

Účetnictví, daně a audit v obchodních korporacích

Müllerová Libuše,Šindelář Michal

Rekodifikace občanského a obchodního práva významně zasáhla do pravidel účetnictví obchodních korporací – společností s ručením omezeným i akciových společností. 

Běžná cena: 289,00 Kč

Naše cena: 289,00 Kč

DETAIL
Obchodní korporace. Obecná část. Základy soukromého práva V.

Obchodní korporace. Obecná část. Základy soukromého práva V.

Chalupa, Reiterman, Holý

Publikace představuje učebnici práva obchodních korporací a navazuje na učebnici práva cenných papírů, která v rámci série Základů soukromého práva vyšla v roce 2014.

Běžná cena: 330,00 Kč

Naše cena: 330,00 Kč

DETAIL
Právo obchodních korporací

Právo obchodních korporací

Černá Stanislava, Štenglová Ivana, Pelikánová Irena

Učebnici obchodního práva podle nové právní úpravy obsažené v zákoně o obchodních korporacích (č. 90/2012 Sb.) a v novém občanském zákoníku (č. 89/2012 Sb.) vytváří osvědčený autorský kolektiv z katedry obchodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Běžná cena: 790,00 Kč

Naše cena: 790,00 Kč

DETAIL
Občanský soudní řád II. Exekuční řád. Praktický komentář

Občanský soudní řád II. Exekuční řád. Praktický komentář

Lavický Petr a kolektiv

II. svazek řady civilních procesních předpisů: Občanský soudní řád (§ 251 až 376) a Exekuční řád (§ 28 až 151). Svazek obsahuje předpisy k výkonu rozhodnutí a exekuci pod souhrnným názvem EXEKUČNÍ PRÁVO.

Běžná cena: 940,00 Kč

Naše cena: 940,00 Kč

DETAIL
Náhrada majetkové a nemajetkové újmy v novém občanském zákoníku - komentář k § 2894 až § 2971

Náhrada majetkové a nemajetkové újmy v novém občanském zákoníku - komentář k § 2894 až § 2971

Vítová Blanka, Dohnal Jakub, Kotula Jan

Publikace řeší náhradu škody a náhradu nemajetkové újmy v soukromém právu. Jedná se o poznámkové vydání právní úpravy odpovědnosti za škodu v novém občanském zákoníku s vytyčením změn, které byly v novém občanském zákoníku zavedeny oproti stávající úpravě.

Běžná cena: 449,00 Kč

Naše cena: 449,00 Kč

DETAIL
Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475-1720). Komentář

Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475-1720). Komentář

Fiala, Drápal a kolektiv

Právní úprava dědění obsažená v části třetí, hlavě třetí občanského zákoníku stojí na základech vytvořených úpravami předchozích občanských zákoníků účinných na území České republiky a vychází z principů ustavených již v dobách antického Říma. 

Běžná cena: 2 510,00 Kč

Naše cena: 2 510,00 Kč

DETAIL