Nové soukromé právo - Rekodifikace

Nové soukromé právo - Rekodifikace

Čihák Libor

Nový občanský zákoník se rozchází s dosavadní právní úpravou ve většině ohledů: má odlišná hodnotová východiska, odlišnou terminologii, odlišnou základní koncepci celého soukromého práva, odlišné, komplikovanější a víceúrovňové vnitřní uspořádání zákoníku a nikoli v poslední řadě je několikanásobně rozsáhlejší než zákoník dosavadní.

Běžná cena: 299,00 Kč

Naše cena: 299,00 Kč

DETAIL
Náhrada škody a nemajetkové újmy v občanskoprávních a obchodních vztazích

Náhrada škody a nemajetkové újmy v občanskoprávních a obchodních vztazích

Achour Gabriel, Pelikán Martin

Náhrada škody a nemajetkové újmy v občanskoprávních a obchodních vztazích představuje jednak stručné shrnutí dané problematiky, jednak i příručku každému, kdo chce svůj nárok na náhradu újmy uplatňovat, popřípadě se naopak uplatněnému nároku bránit.

Běžná cena: 385,00 Kč

Naše cena: 385,00 Kč

DETAIL
Meritum Obchodní korporace a nekalá soutěž

Meritum Obchodní korporace a nekalá soutěž

Pokorná Jarmila, Večerková Eva, Pekárek Milan

Publikace z ediční řady Meritum poskytuje odpovědi na řadu otázek z obchodního práva vyskytujících se v každodenní praxi.

Běžná cena: 960,00 Kč

Naše cena: 960,00 Kč

DETAIL
Kritérium obvyklého pobytu v mezinárodním právu soukromém

Kritérium obvyklého pobytu v mezinárodním právu soukromém

Pffeifer Magdalena

Publikace se zabývá pojmem obvyklého pobytu, jedním ze základních institutů mezinárodního práva soukromého. Pojem obvyklého pobytu se stále častěji objevuje v moderních pramenech mezinárodního práva soukromého, jak v kolizních normách, tak i v normách mezinárodního civilního procesního práva.

Běžná cena: 360,00 Kč

Naše cena: 360,00 Kč

DETAIL
Judikatura Nejvyššího soudu z pohledu nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích

Judikatura Nejvyššího soudu z pohledu nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích

Vrajík Michal

Kniha představuje reprezentativní výběr nejnovějších judikátů Nejvyššího soudu v oblasti občanského a obchodního práva. Každý judikát je doplněn krátkým komentářem k tomu, jak by se stejný problém řešil podle nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Zařazeny jsou výhradně judikáty publikované v letech 2011 až 2013, jde tedy o skutečně aktuální výběr.

Běžná cena: 849,00 Kč

Naše cena: 849,00 Kč

DETAIL
Judikatura k rekodifikaci – Právní jednání

Judikatura k rekodifikaci – Právní jednání

Lavický Petr, Polišenská Petra

Nakladatelství Wolters Kluwer vydává další svazek řady přehledů judikatury obsahující rozhodnutí, která jsou dle názoru autorů použitelná pro právní vztahy řídící se občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.

Běžná cena: 990,00 Kč

Naše cena: 990,00 Kč

DETAIL
Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti

Dědič Jan, Lasák Jan, Kříž Josef a kolektiv

Publikace přináší ucelený přehled nejdůležitějších judikátů (v počtu 1018) vztahujících se k oblasti obchodních korporací použitelných po rekodifikaci. 

Běžná cena: 650,00 Kč

Naše cena: 650,00 Kč

DETAIL
Judikatura k rekodifikaci Věci v právním smyslu

Judikatura k rekodifikaci - Věci v právním smyslu

Lavický Petr, Polišenská Petra

Nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a. s., zahajuje vydávání nové řady přehledů judikatury, tento svazek je věnován klíčové kategorii obecné části občanského práva hmotného – věcem v právním smyslu.

Běžná cena: 783,00 Kč

Naše cena: 783,00 Kč

DETAIL
Judikatura k rekodifikaci Promlčení a prekluze

Judikatura k rekodifikaci - Promlčení a prekluze

Lavický Petr, Polišenská Petra

Tématem tohoto svazku je promlčení a prekluze. Čtenář zde nalezne nejen použitelnou judikaturu, ale také srozumitelný výklad nové právní úpravy, příslušnou část důvodové zprávy a veškeré potřebné právní předpisy.

Běžná cena: 726,00 Kč

Naše cena: 726,00 Kč

DETAIL
Dědické právo podle nového občanského zákoníku - Praktická příručka

Dědické právo podle nového občanského zákoníku - Praktická příručka

Kovářová Daniela

Praktická příručka informuje o novinkách v dědickém právu po přijaté rekodifikaci českého soukromého práva.

Běžná cena: 490,00 Kč

Naše cena: 490,00 Kč

DETAIL
Civilní proces - Obecná část a sporné řízení

Civilní proces - Obecná část a sporné řízení

Svoboda, Šínová, Hamuľáková a kolektiv

Publikace je komplexním výkladem civilního práva procesního. Její první díl se v úvodu zabývá instituty, které jsou společné jak spornému řízení, tak tzv. nesporným řízením. Poté se podrobně věnuje civilnímu sporu.

Běžná cena: 790,00 Kč

Naše cena: 790,00 Kč

DETAIL
Aktuální problémy rodinněprávní regulace: rodičovství, výchova a výživa nezletilého

Aktuální problémy rodinněprávní regulace: rodičovství, výchova a výživa nezletilého

Šínová Renáta, Šmíd Ondřej, Juráš Marek a kolektiv

Kolektivní monografie se zaměřuje na problematické otázky právní úpravy rodičovství, výchovy a výživy nezletilého. Autoři upozorňují na stávající i budoucí právní regulaci v České republice i na Slovensku, a to s přihlédnutím k zahraničním právním úpravám, které byly zdrojem při tvorbě nového občanského zákoníku a které tudíž mohou být inspirací při jeho budoucí aplikaci.

Běžná cena: 360,00 Kč

Naše cena: 360,00 Kč

DETAIL