Nový občanský zákoník pro podnikání

Nový občanský zákoník pro podnikání

Pro firmy a pro podnikatele se 1. ledna 2014 změnil celkvoý koncept obchodních vztahů - zrušen byl obchodní zákoník a větší část úpravy byla přesunuta do občanského zákoníku, který nyní, mimo jiné, upravuje vztahy mezi podnikateli a spotřebiteli, mezi podnikateli navzájem, nájmy, podmínky v e-shopech, vedení účtů, rodinné závody, korporace a mnoho dalších oblastí.

Běžná cena: 139,00 Kč

Naše cena: 139,00 Kč

DETAIL
Nový občanský zákoník a pracovní právo s praktickým výkladem pro širokou veřejnost

Nový občanský zákoník a pracovní právo s praktickým výkladem pro širokou veřejnost

Stránský Jaroslav, Samek Vít, Horecký Jan

Publikace Nový občanský zákoník a pracovní právo přichází s praktickým výkladem pro širokou veřejnost a s příklady z praxe. Bude velmi užitečnou pomůckou v pracovněprávních vztazích, která usnadní orientovat se v nové situaci, jež nastala s účinností nového občanského zákoníku.

Běžná cena: 138,00 Kč

Naše cena: 138,00 Kč

DETAIL
Nový občanský zákoník a duševní vlastnictví

Nový občanský zákoník a duševní vlastnictví

Jakl Ladislav

Běžná cena: 160,00 Kč

Naše cena: 160,00 Kč

DETAIL
Nový občanský zákoník - Vlastnictví a věcná práva

Nový občanský zákoník - Vlastnictví a věcná práva

Novotný Petr, Kedroňová Kristina, Štýsová Monika, Štrosová Ilona

Nová řada populárně naučných publikací komplexně pokrývající celou problematiku upravenou novým občanským zákoníkem je určena hlavně čtenářům, kteří nejsou právními odborníky, ale potřebují se orientovat v nové právní úpravě. Ve třetí části ediční řady vymezujeme pojem věc a členění věcí. Dále se věnujeme jednotlivým absolutním právům, tedy v první řadě držbě a vlastnictví, včetně možného nabytí vlastnického práva od neoprávněné osoby.

Běžná cena: 229,00 Kč

Naše cena: 229,00 Kč

DETAIL
Nový občanský zákoník - Úskalí věcných práv

Nový občanský zákoník - Úskalí věcných práv

Kindl Milan, Rozehnal Aleš

Publikace je určena především právní praxi. Má upozornit na nové a nezvyklé situace (a problémy), které přináší nový občanský zákoník i některé právní předpisy přijaté v souvislosti s ním v oblasti věcných práv.

Běžná cena: 290,00 Kč

Naše cena: 290,00 Kč

DETAIL
Nový občanský zákoník - Smluvní právo

Nový občanský zákoník - Smluvní právo

Novotný Petr, Budíková Petra, Ivičičová Jitka, Kedroňová Kristina, Štýsová Monika, Štrosová Ilona

Orientujte se v novém občanském zákoníku! V páté části ediční řady vysvětlujeme obecnou problematiku právních jednání. Objasníme základní zásady smluvního práva, specifika smluv uzavíraných se spotřebiteli, zejména smluv uzavíraných distančním způsobem a smluv uzavíraných mimo obchodní prostory nebo smluv uzavíraných adhezním způsobem.

Běžná cena: 299,00 Kč

Naše cena: 299,00 Kč

DETAIL
Nový občanský zákoník - Rodinné právo

Nový občanský zákoník - Rodinné právo

Novotný Petr, Ivičičová Jitka, Syrůčková Ivana, Vondráčková Pavlína

Orientujte se v novém občanském zákoníku! S druhou částí ediční řady získáte komplexní přehled o nově upravené problematice rodinného práva. Vysvětlíme vám podmínky manželství a registrovaného partnerství. Pozornost věnujeme majetkovému režimu mezi manžely, tedy otázkám společného jmění manželů, možnostem modifikace majetkového režimu a vyživovací povinnosti nebo popření otcovství.

Běžná cena: 259,00 Kč

Naše cena: 259,00 Kč

DETAIL
Nový občanský zákoník - Principy a základní pojmy

Nový občanský zákoník - Principy a základní pojmy

Novotný Petr, Novotná Monika, Ivičičová Jitka, Štýsová Monika

Orientujte se v novém občanském zákoníku! Převratné změny v občanském právu se od 1. ledna 2014 dotknou úplně každého. Nová řada populárně naučných publikací komplexně pokrývající celou problematiku upravenou novým občanským zákoníkem je určena hlavně čtenářům, kteří nejsou právními odborníky, ale potřebují se orientovat v nové právní úpravě. V první části čtenář získá přehled o základních zásadách nového občanského zákoníku.

Běžná cena: 199,00 Kč

Naše cena: 199,00 Kč

DETAIL
Nový občanský zákoník - nejdůležitější změny

Nový občanský zákoník - nejdůležitější změny

Bezouška Petr, Piechowiczová Lucie

Publikace představuje základní změny, které přináší nový občanský zákoník, srozumitelnou a čtivou formou seznamuje čtenáře s novými instituty (právní jednání, právo stavby aj.) i se změnami v pojetí stávajících institutů (pojetí věci, pojetí nemovitosti, kontraktační proces aj.).

Běžná cena: 429,00 Kč

Naše cena: 429,00 Kč

DETAIL
Nový občanský zákoník - Náhrada škody

Nový občanský zákoník - Náhrada škody

Novotný Petr, Koukal Pavel, Zahořová Eva

Orientujte se v novém občanském zákoníku! Šestou část celé řady věnujeme problematice závazků z protiprávních jednání - deliktů. Nejprve se zabýváme problematikou náhrady majetkové a nemajetkové újmy a podmínkám, kdy vzniká konkrétní odpovědné osobě povinnost k náhradě škody i speciálním případům odpovědnosti za škodu. Pozornost bude věnována otázkám způsobu a rozsahu náhrady škody. Zabýváme se případy zneužití a omezení soutěže a nekalé soutěže.

Běžná cena: 199,00 Kč

Naše cena: 199,00 Kč

DETAIL
Nový občanský zákoník - Dědické právo

Nový občanský zákoník - Dědické právo

Novotný Petr, Novotná Monika

Orientujte se v novém občanském zákoníku! Revoluce v občanském právu se nevyhnula ani dědickému právu, kterému je věnována čtvrtá část. Čtenář se seznámí s možnými pořízeními pro případ smrti, tedy se závětí a dědickou smlouvou či novým institutem odkazu. Novou úpravou prošel též povinný díl náležející nepominutelným dědicům. Pozornost věnujeme také otázkám vydědění.

Běžná cena: 199,00 Kč

Naše cena: 199,00 Kč

DETAIL
Nové spolkové právo v otázkách a odpovědích

Nové spolkové právo v otázkách a odpovědích

Ronovská Kateřina, Vitoul Vlastimil, Bílková Jana a kolektiv

Běžná cena: 350,00 Kč

Naše cena: 350,00 Kč

DETAIL