Sousedská práva podle nového občanského zákoníku

Sousedská práva podle nového občanského zákoníku

Spáčil Jiří, Hrabánek Dušan, Bičovský Jaroslav

Příručka pojednává o vztazích, které vznikají mezi vlastníky sousedních budov a pozemků a které právo určitým způsobem řeší. Autoři tyto problémy popisují a uvádějí, jak je řeší zákon a ustálená soudní judikatura.

Běžná cena: 450,00 Kč

Naše cena: 450,00 Kč

DETAIL
Soudní judikatura ve světle nového občanského zákoníku

Soudní judikatura ve světle nového občanského zákoníku

Bezouška Petr, Hulmák Milan, Psutka Jindřich, Doležal Tomáš

Dne 1. ledna 2014 se stal účinným zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jenž přinesl do soukromoprávních vztahů změny většího či menšího rozsahu. 

Běžná cena: 960,00 Kč

Naše cena: 960,00 Kč

DETAIL
Rukověť rodinného práva

Rukověť rodinného práva

Plecitý Vladimír

Rukověť rodinného práva přináší stručný přehled po právní úpravě rodinného práva, která se stala integrální součástí nového občanského zákoníku. 

Běžná cena: 170,00 Kč

Naše cena: 170,00 Kč

DETAIL
Rozvody, rozchody a zánik partnerství, 3. vydání

Rozvody, rozchody a zánik partnerství, 3. vydání

Francová Marie, Dvořáková Závodská Jana

Kniha ve svém 3. aktualizovaném vydání pojednává o soužití muže a ženy, o rozvodech, rozchodech nesezdaných párů a zmiňuje se i o právních vztazích registrovaných partnerů. Seznamuje čtenáře s řešením souvisejících právních problémů s ohledem na nový občanský zákoník účinný od 1. 1. 2014.

Běžná cena: 411,00 Kč

Naše cena: 411,00 Kč

DETAIL
Rozvod manželství

Rozvod manželství

Šmíd Ondřej, Šínová Renáta a kolektiv

Monografie se zabývá problematikou rozvodu manželství z hmotněprávního i procesního hlediska, analyzuje přitom stávající právní úpravu i regulaci v novém občanském zákoníku a zákoně o zvláštních řízeních soudních. Značnou pozornost autoři věnují rozvodu manželství s nezletilými dětmi a možnostem procesněprávní ochrany osobám ohroženým domácím násilím. Upozorňují též na roli mediace v rozvodovém řízení v souvislosti s přijetím zákona o mediaci. Výklad je doplněn o rozbor problematiky ve slovenské právní úpravě.

Běžná cena: 490,00 Kč

Naše cena: 490,00 Kč

DETAIL
Rodina a dítě v novém občanském zákoníku

Rodina a dítě v novém občanském zákoníku

Radvanová S. a kolektiv

Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. přinesl řadu zásadních změn mimo jiné i v úpravě rodinného práva. Tou nejvíce viditelnou bylo zrušení zákona o rodině a vtělení převážné části úpravy rodinného práva do občanského zákoníku.

Běžná cena: 390,00 Kč

Naše cena: 390,00 Kč

DETAIL
Rodičovství, osvojení a výživné dětí po rekodifikaci soukromého práva

Rodičovství, osvojení a výživné dětí po rekodifikaci soukromého práva

Svoboda Karel

Kniha Rodičovství, osvojení a výživné dětí po rekodifikaci soukromého práva je praktickou publikací, která má advokátům a soudcům posloužit během řízení o určení a popření otcovství, o osvojení a o výživném dětí. Autor rozebírá novou hmotně- i procesněprávní úpravu uvedených institutů a zdůrazňuje změny, k nimž došlo v rodinném právu od 1. 1. 2014 s účinností občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Tímto komplexním rozborem je kniha jedinečná.

Běžná cena: 421,00 Kč

Naše cena: 421,00 Kč

DETAIL
Přehled judikatury ve věcech vztahů mezi rodiči a dětmi (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku

Přehled judikatury ve věcech vztahů mezi rodiči a dětmi (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku

Polišenská Petra

Přehled ve věcech vztahů mezi rodiči a dětmi zahrnuje judikaturu týkající se právních aspektů početí, určení otcovství, výchovy dětí, osvojení a pěstounské péče. Judikatura v této publikaci byla vybrána s ohledem na novou právní úpravu, jde tedy o jedinečný soubor rozhodnutí, ze kterého lze čerpat i po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku.

Běžná cena: 657,00 Kč

Naše cena: 657,00 Kč

DETAIL
Přehled judikatury ve věcech smluvní pokuty (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku)

Přehled judikatury ve věcech smluvní pokuty (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku)

Publikace čtenáři poskytuje soubor relevantní judikatury zaměřený na smluvní pokutu, jeden z nejrozšířenějších zajišťovacích prostředků. Přehled je koncipován tak, aby smluvním stranám poskytl na základě rozhodovací činnosti soudů praktický návod ke správné aplikaci tohoto zajišťovacího institutu.

Běžná cena: 798,70 Kč

Naše cena: 798,70 Kč

DETAIL
Přehled judikatury ve věcech manželství (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku)

Přehled judikatury - ve věcech manželství (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku)

Polišenská Petra

Přehled ve věcech manželství zahrnuje komplexním způsobem zpracovanou judikaturu týkající se vstupu do manželství, vztahů mezi manžely, neplatnosti a neexistence manželství, majetkových práv mezi manžely včetně jejich vypořádání a vyživovací povinnosti mezi manžely v době trvání manželství i po rozvodu.

Běžná cena: 592,09 Kč

Naše cena: 592,09 Kč

DETAIL
Přehled judikatury z oblasti věcných břemen (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku)

Přehled judikatury - z oblasti věcných břemen (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku)

Spáčil Jiří

Nakladatelství Wolters Kluwer přináší soubor soudních rozhodnutí, která se týkají problematiky věcných břemen. Autor je pečlivě vybral a roztřídil, úvody některých kapitol navíc doplnil vlastním komentářem.

Běžná cena: 674,34 Kč

Naše cena: 674,34 Kč

DETAIL
Právní překlad v teorii a praxi: nový občanský zákoník

Právní překlad v teorii a praxi: nový občanský zákoník

Chromá Marta

Hlavním cílem publikace Právní překlad v teorii a praxi je poskytnout čtenářům nejen teoreticky podložený návod, jak postupovat při převádění právních informací z češtiny do angličtiny, ale také praktické ukázky přístupu k překládání nového občanského zákoníku.

Běžná cena: 306,09 Kč

Naše cena: 306,09 Kč

DETAIL