Vyznejte se v rodinném právu - Vybrané kapitoly z nového občanského zákoníku

Vyznejte se v rodinném právu - Vybrané kapitoly z nového občanského zákoníku

Ševčík Ludvík

Rodinné právo nás provází v průběhu celého života, přesto není na první pohled nijak přehledné, ani komplikované. Od 1. ledna 2014 však rodinné právo doznalo řady změn. Tato publikace a množství příkladů zde použitých vás jednoduše a přehledně seznámí se všemi novinkami.

Běžná cena: 99,00 Kč

Naše cena: 99,00 Kč

DETAIL
Vyznejte se v pracovním právu - Nezbytná příručka každého zaměstnance

Vyznejte se v pracovním právu - Nezbytná příručka každého zaměstnance

Machač Martin, Kristín Martin, Obšasník Lukáš, Spirová Irena, Zoufalá Kristína

Už nemusíte složitě studovat zákoník práce, komentáře nebo jinou odbornou literaturu. Přinášíme vám přehledného rádce, v němž každý zaměstnanec najde jednoduše popsanou odpověď na otázku, která jej v jeho pracovním životě zrovna zajímá. 

Běžná cena: 249,00 Kč

Naše cena: 249,00 Kč

DETAIL
Vyznejte se v paragrafech bydlení

Vyznejte se v paragrafech bydlení

Pšenko Robert, Obšasník Lukáš

Nový občanský zákoník výrazně zasáhl do podoby soukromého práva. A do této oblasti patří i problematika týkající se bydlení.

Běžná cena: 99,00 Kč

Naše cena: 99,00 Kč

DETAIL
Vyznejte se v novém občanském zákoníku Nejběžnější životní situace z pohledu občanského práva

Vyznejte se v novém občanském zákoníku - Nejběžnější životní situace z pohledu občanského práva

Ševčík Ludvík, Wellech Eliška, Pšenko Robert, Kincl Michal

Občanské právo je nejen o občanovi, ale také pro něj. Nevěříte? V této knize vám autoři – profesionální právníci – předkládají srozumitelnou formou základní oblasti občanského práva, se kterými se můžete každodenně setkávat a které byly změněny novou právní úpravou. Přesvědčí vás, že i tento poměrně komplikovaný obor nemusí být nepochopitelný či prostý humoru.

Běžná cena: 249,00 Kč

Naše cena: 249,00 Kč

DETAIL
Vyznejte se v dědickém řízení

Vyznejte se v dědickém řízení

Eliška Wellech

Téměř každý se musí někdy v životě vypořádat s úmrtím blízké osoby. Tato smutná událost s sebou však přináší i právní následky. Nový občanský zákoník se je snaží poměrně podrobně upravit tak, aby se během nesnadného období projevilo co nejméně starostí a problémů s pozůstalostí.

Běžná cena: 99,00 Kč

Naše cena: 99,00 Kč

DETAIL
Výpověď z nájmu bytu a jiné způsoby skončení nájmu bytu, přechod nájmu bytu podle nov. obč. z. 2014

Výpověď z nájmu bytu a jiné způsoby skončení nájmu bytu, přechod nájmu bytu podle nov. obč. z. 2014

Bajura Jan

V této knize z produkce nakladatelství ANAG jsou podrobně rozebrány problematika výpovědi z nájmu bytu a další možné způsoby zániku nájmu bytu. Pozornost je věnována i otázce přechodu nájmu bytu jako jednoho z možných důsledků úmrtí nájemce.

Běžná cena: 349,00 Kč

Naše cena: 349,00 Kč

DETAIL
Věcná práva podle starého a nového občanského zákoníku

Věcná práva podle starého a nového občanského zákoníku

Králík Michal

Publikace ve vybraných oblastech věcných práv, které zpracovává, překládá čtenáři shrnutí procesních a hmotněprávních aspektů opírající se o kompletní judikaturu Nejvyššího soudu, zejména jeho senátu specializovaného v rozhodovací činnosti na oblast věcných práv, zasazených do výkladu jednotlivých právních institutů, se kterými se právní praxe denně setkává.

Běžná cena: 620,00 Kč

Naše cena: 620,00 Kč

DETAIL
Úvod do studia práva, 2. vydání aktualizované dle nového občanského zákoníku

Úvod do studia práva, 2. vydání - aktualizované dle nového občanského zákoníku

Spirit Michal

Nové vydání oblíbené publikace je aktualizováno s ohledem na nový občanský zákoník, platný od roku 2014. Největších změn doznala oblast procesního práva, konkrétně občanské soudní řízení.

Běžná cena: 269,00 Kč

Naše cena: 269,00 Kč

DETAIL
Účetnictví přeměn obchodních korporací

Účetnictví přeměn obchodních korporací

Sedláček Jaroslav

Cílem publikace je seznámit studenty s problematikou majetkových a kapitálových akvizicí, integrace a transformace obchodních korporací a konsolidace z pohledu účetního zpracování.

Běžná cena: 250,00 Kč

Naše cena: 250,00 Kč

DETAIL
Účet, jednorázový vklad, akreditiv a inkaso v občanském zákoníku

Účet, jednorázový vklad, akreditiv a inkaso v občanském zákoníku

Liška Petr

Publikace se zabývá výkladem v názvu uvedených pojmů, a to z pohledu současné právní úpravy ve srovnání s tou dosavadní.

Běžná cena: 270,00 Kč

Naše cena: 270,00 Kč

DETAIL
Stavební právo veřejné a soukromé podle úpravy závazků v novém občanském zákoníku

Stavební právo veřejné a soukromé podle úpravy závazků v novém občanském zákoníku

Marek Karel, Průcha Petr

Praktická příručka přibližuje základní otázky stavebního práva z hlediska veřejnoprávního, představovaného právem správním a soukromoprávního, zaměřeného na oblast obchodních smluv. Zapracovány jsou změny, ke kterým došlo na základě účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník.

Běžná cena: 490,00 Kč

Naše cena: 490,00 Kč

DETAIL
Stavba a občanský zákoník

Stavba a občanský zákoník

Adámková Petra

Příručka obsahuje přehledné zpracování změn v oblasti věcných práv, které mohou mít dopad na stavební činnost, příklady pro praktické využití, srovnání staré a nové právní úpravy.

Běžná cena: 180,00 Kč

Naše cena: 180,00 Kč

DETAIL